Формування самоосвітньої компетентності учнів -шлях до розвитку інноваційної особистості"

Педагогічна рада «Формування самоосвітньої компетентності учнів

шлях до розвитку інноваційної особистості»

Сьогоднішня наша зустріч присвячена одній з актуальних проблем освіти – проблемі формування самоосвітньої компетенції учнів. Чому?

         Сучасне життя вимагає від особистості самостійно вирішувати життєво важливі питання.

 Особливо вагомою піднята нами проблема є для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Уже в основній школі учень має бути готовим приймати рішення щодо вибору майбутньої професії, закладу освіти.

 Разом з тим у кожній сфері життя зростає попит на дієвих, ініціативних особистостей, які самостійно міркують, приймають рішення, спрямовані на подальше особистісне та професійне вдосконалення.

Реформування сучасної системи освіти спрямоване на розкриття цінності кожної особистості на засадах компетентнісного підходу.

Відомо, що основою нової школи є зовсім нова людина, новий учень, який прагне до саморозвитку та самовдосконалення, уміє самостійно здобувати інформацію, розширюючи свій світогляд.

А ми, шановні, повинні сьогодні навчити школярів орієнтуватися в потоці інформації, формувати в них готовність до самоосвіти.

Що ж таке «самоосвітня компетентність»?

Самоосвітня компетентність особистості – це готовність і здатність

особистості до самостійного, систематичного, цілеспрямованого пізнання

дійсності, освоєння соціального досвіду людства, самореалізації, саморозвитку. Це інтегрована якість особистості, яка ґрунтується на уміннях самоосвітньої діяльності та визначає готовність особистості до самоосвіти, самонавчання, самовдосконалення, самовибору, самореалізації упродовж життя з усвідомленням особистих і суспільних потреб. Це готовність і здатність особистості до самоосвітнього розвитку, самостійного творення себе.

 Формування самоосвітньої компетентності учнів вимагає час і він ставить перед нами такі задачі:

- створення  оптимальних  умов для виявлення пізнавальної активності учнів;

- формування потреби навчатися протягом усього життя;

- сприяння формуванню вмінь та навичок здобувати знання самостійно за допомогою різних джерел інформації.

Вміло створюють оптимальні умови для виявлення пізнавальної активності учнів через інтерактивні технології, гру, проектування вчителі:

Шило Н.П., Грущак Н.М., Ващенко С.П., Полішко Л.І., Мізіна Л.О., Нецька Л.В., Шабельник Н.В., Галіцька С.П.,Алєксєєва С.М., Бондаревська І.М., Байдуж Л.О., Касьяненко Н.В., Ляш С.І., Довгай А.А., Брижко І.М., Фурсова А.М., Тунчик М.С., Бурян І.Г..

Ці вчителі, застовуючи  різні педагогічні технології, спонукають учнів до навчання, до творчості, до самовдосконалення. Їхні уроки завжди продумані.

Вміло формують потребу навчатися протягом всього життя вчителі:

Данильченко І.В., Петлюра Г.В., Кравчук М.А., Кутовий І.В., Кучерявець В.І., Михайлова В.Д..

Цим вчителям вдається достукатися до особистості дитини, зацікавити своїм предметом, спонукати учнів до подальшого розвитку.

Сприяють формуванню вмінь та навичок здобувати знання самостійно,  за допомогою різних джерел інформації: Синєнок І.П., Куліда О.П., Тереб Л.В.,Скиба Л.П., Здреник І.П.

Як відомо основою самоосвіти є:

  • Глибокі знання, які використовуються як фундамент самостійної діяльності.

• Мотиви, які активізують особистість до самоосвіти.

• Навички самостійного оволодіння знаннями (читання, слухання, спостереження).

• Операції розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння).

• Вибір джерел пізнання форм самоосвіти.

Усі ці компоненти знаходяться в тісному взаємозв’язку, а всі вчителі нашої школи намагаються створювати  на своїх уроках і в позаурочний час такі умови, щоб розвивати в учнів потребу в самоосвіті.

На запитання: «Нова людина», «новий учень»…. Хто це?

Учні відповіли:

  • освічена людина;
  • спеціаліст;
  • «Людина»;
  • людина, яка буде вчитися самостійно і якій не байдуже майбутнє держави;
  • учень, який володіє великим об’ємом  інформації;
  • ерудований учень, пристосований до сучасного суспільства;
  • ввічливий,  доброзичливий, розумний, працьовитий;
  • «хакер»

Тож ми на вірному шляху, по крупинці формуємо «людину майбутнього»

  • До знань ведуть три шляхи:

*шлях міркувань – цей шлях благородний;

*шлях наслідування – він найлегший;

*шлях досвіду – найважчий.

Конфуцій.

 

 

   

Подобається