Есе на матеріали ІІІ Міжнародного Інтернет-Марафону “Світові освітні практики. Досвід Канади”


       Головна цінність суспільства – це його маленькі громадяни, які скоро виростуть і в майбутньому будуть створювати нову державу. Якими громадянами своєї країни вони стануть , насамперед, залежить від освіти та сімейного виховання. У Канаді значна увага приділяється вихованню моральної особистості, а саме вихованню у підростаючого покоління моральних принципів особистості, яких кожна людина повинна дотримуватися протягом усього життя. Головна мета освіти – виховання молоді, яка може творити нове суспільство. Тому вироблення особистості учня - є в центрі уваги в навчанні. Всьому, що необхідно знати, навчити не можна, вчитель може зробити тільки одне — вказати дорогу.Педагоги повинні не приборкувати учнів, а вчити їх самостійно здобувати знання, набувати нових умінь, застосовувати практично набуте впродовж усього життя. Саме тому в канадських школах на викладання матеріалу вчителю надається лише 1∕5 частина робочого часу на уроці, решта часу відводиться на самостійну діяльність учнів. Завдання кожного вчителя – підвищити мотивацію та покращити результати навчання школярів ( студентів), створити умови для отримання такого досвіду навчання, який відповідає їх запиту та потребам. У своїй роботі педагоги використовують д’евять основних стратегій навчання, які сприяють якісному оволодінню учнями навчальним матеріалом, застосовують індивідуальний та диференційований підхід до учнів. Семестрова та річна системи навчання мають свої позитивні сторони. Але ,на мою думку, річна система навчання має більші переваги над семестровою: сприяє розвантаженню учнів, більш якісному та глибшому вивченню навчальних предметів, використанню проектних та кооперативних технологій, ІКТ тощо. Протягом семестру контроль здійснюється шляхом написання письмових робіт. З деяких предметів (математика, англійська) іспити проводяться у середині семестру, за іншими - тільки в кінці року у письмовій формі: тест з питаннями пройденого матеріалу чи написання есе. Дуже добре , що у школі орієнтуються не на кращих, а на середніх і навіть слабких . Є і школи для обдарованих дітей, де освіту поставлено інакше. У канадській школі на відміну від української школи є спеціальний консультант, з яким будь-який учень може обговорити свої плани та подальші кроки. Вони проводять презентації, коли і що потрібно робити, роздають буклети з вузівськими вимогами. Часті гості в школі - благодійні організації , з розповідями про те , як вони допомагають хворим людям , або природі, і закликами до того , щоб школярі теж залучалися в їх діяльність . А наука про те , як бути хорошим громадянином на побутовому рівні - не шуміти , вміти без суперечок вирішувати конфлікти , правильно утилізувати побутові відходи - вивчається в канадських школах одночасно з початками арифметики та письма. Канадські школи мають найвищий показник у світі з забезпечення комп’ютерами. Також канадські школи випереджають всі інші і за кількістю машин, підключених до Інтернету . Студенти , маючи ‹‹Довідники з вибору курсів у старшій школі››, можуть свідомо обрати майбутню професію. Волонтерська робота, як важлива умова для закінчення школи, має велике значення у становленні особистості, привчання дітей до праці. Шкільні ради керують школами в межах певної місцевості, несуть відповідальність за адміністрування, нерухомість, персонал, зарахування школярів, обираються на термін від року до чотирьох. Вони можуть подавати заявки на гранти для підтримки проектів, спрямованих на залучення батьків, в тому числі і ті, які виникають через мовні бар’єри, імміграцію, бідність та ін.

      На жаль, в Україні шкільні ради не мають таких повноважень приймати участь у грантах та проектах. Школи України приймають участь у подібних заходах, але програми розвитку шкіл, соціальні проекти тощо розробляються творчими групами спільно з адміністрацією закладів освіти. Що стосується роботи з обдарованими учнями, шкільний консультант відіграє важливу роль у процесі соціально-психологічного розвитку такого школяра. Це пов’язано, перш за все, з використанням цілеспрямованого психологічного впливу на формування Я-концепції школяра. У канадських загальноосвітніх школах практика консультування обдарованих дітей набуває все більшої значущості, оскільки є невід’ємною складовою навчально-виховного і соціалізаційного процесу. В Україні така робота з обдарованими учнями тільки розпочинається. На жаль, не фінансуються стипендіальні програми для підтримки обдарованих учнів із малозабезпечених сімей, а також індивідуальні програми підтримки обдарованих учнів, які були б започатковані приватними організаціями та фондами. На сьогоднішній день в Україні необхідно створити такі умови освіти, щоб учні отримали необхідний досвід навчання, що відповідає їхнім потребам та запиту. Сьогодні школа має давати не стільки знання, скільки компетенції, необхідні для життя в XXІ столітті. Вміння критично мислити, працювати в команді, фінансова грамотність, підприємництво, культурна компетентність — всьому цьому українська школа дітей досі не вчила. З вересня 2018 року в нашій країні буде запроваджену в Європі нову модель 12 – річного навчання. Край необхідно переглянути навчальні плани та програми для учнів, з тим щоб діти були розвантажені від другорядного матеріалу, мати мотивацію вчитися і вибір додаткових курсів для отримання професійної освіти, вибору майбутньої професії . В навчальних планах середніх загальноосвітніх навчальних закладів ( середня та старша школа ) на уроки трудового навчання технології виділено 2 години на тиждень. Це, на думку батьків, замало, адже сьогодні враховуючи рівень життя населення та потреби держави у працівниках робочих професій на навчання технологіям слід виділити додаткові години, переглянути та розробити нові навчальні програми з урахуванням потреб регіонів в різних галузях виробництва. Забезпечити в повному обсязі навчальні заклади сучасними засобами комунікації та необхідними навчальними підручниками та посібниками. Особливо хочу зазначити проблеми в освіті осіб з особливими потребами.

    На сьогоднішній день згідно нового стандарту осіб з порушеннями в інтелектуальному розвитку відсутні нові підручники, навчальні посібники, робочі зошити (друковані) з багатьох навчальних предметів, старі , а також нові підручники та навчальні посібники частково відповідають новим програмам. Відсутні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5 – 9 (10) класів з різних предметів. Останні роки збільшилась кількість учнів з діагнозом – аутизм. Для цієї категорії школярів педагоги адаптують існуючі навчальні програми. Творчо працюючі педагоги розробляють методичні посібники по роботі з дітьми з особливими потребами, навчальні посібники з розділів програм за відсутності підручників та затверджують їх методичними радами різних рівнів з метою подальшого використання у роботі, потім посібники друкують фахові видання у своїх вкладках ( жур-нали‹‹ Дефектолог››, ‹‹Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка›› та інші . Хотілося б мати можливість використовувати у своїй роботі творчі доробки корекційних педагогів різних регіонів України( якими можна замінити відсутні підручники, посібники), з метою обміну досвідом роботи та подальшого їх використання. Для цього необхідно створення единої електронної бази ( ресурсу) , куди б дефектологи надсилали свої методичні, навчальні та дидактичні матеріали по роботі з дітьми різних нозологій ( це може бути сайт Інституту модернізації та змісту освіти, де фахівці визначать найбільш достойні розробки). Слід звернути увагу на забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерами та засобами реабілітації учнів з фізичними вадами ( спортивними тренажерами, інвентарем тощо).

   Освіта повинна бути істинною, повною, ясною і міцною. Унсур Аль-Маалі (Кей Кабус)

Подобається