«Чим гальмується своєчасний розвиток інтелекту дітей нового покоління».

Вчитель поч. класів Власова Т.Ю.                                                                          Доповідь на засідання творчої групи педмайстерності

«Чим гальмується своєчасний розвиток інтелекту дітей нового покоління».

           Своєчасний рівень розвитку інтелекту дітей  багато в чому гальмується наступними факторами:

-   декларативністю знань, пропонованих дітям;

-    великою кількістю занять і відсутністю зв'язків між ними, що не дає можливості дитині поміркувати про почуте, «вжитися» в матеріал і перевести знання в практичну площину;

-  немає чітко вираженої системи в подачі знань, частіше педагог йде шляхом збільшення кількості знань, а не по дорозі їх розширення, концентрації навколо найбільш значущих аспектів, «ядра» знань;

-   рідкісним використанням активних форм пізнання дітей: експериментування, моделювання, елементарних дослідів, самостійного збору інформації тощо.

-  відсутність або недостатня систематизація вчителями розвивальних ігор( ігротека) та інтерактивних завдань;

- заміна читання книжок комп’ютерними іграми та фільмами, в наслідок чого недостатній рівень розвитку словесно-логічне мислення;

- фактором спадковості;

- байдужістю батьків щодо спільної роботи школи та родини;

Психологам вже давно відомо, що в розвитку інтелектуальних здібностей головну роль відіграють наші гени. Вплив спадковості з віком зростає. У дитячому садку генетика відіграє не таку важливу роль. Набагато важливішим є те, що батьки говорять із дитиною, читають їй книжки або вчать рахувати.

У міру того як людина дорослішає і починає мислити самостійно, вплив батьків на її інтелект поступово нівелюється. Ваш генетичний потенціал починає визначати інтелектуальний розвиток. Ви можете надавати перевагу більш інтелектуальним розвагам у вільний час, приєднатися до книжкового клуба або піти в клас із поглибленим вивченням математики.

Розглянув розділ тесту IQ, який вимірює словниковий запас, можна сказати, що дитина освічених батьків, чия мова більш різноманітна і ерудована, розвиватиметься швидше, навіть з невеликим генетичним потенціалом. І навпаки, розумні від природи діти можуть відставати від однолітків через низький інтелект тих, хто їх оточує в родині.

На перший погляд, ці відмінності можуть здатися незначними. Втім, аналіз свідчить, що навіть кілька пунктів IQ можуть змінити ваш життєвий шлях.

Кмітлива дитина, якій пощастило виховуватися в освіченій родині, складе вступний іспит у коледж на кілька десятків балів краще за свого однолітка. А, приміром, 60 балів в іспиті SAT, який використовують американські університети, вже визначає різницю між престижним вишем і звичайним.

Проблема становлення особистості хвилювала людей впродовж багатьох віків. Відомий філософ Гельвецій відзначав, що люди не народжуються, а стають тими, ким вони є. Першоосновою розвитку дитини як особистості є виховання в сім’ї. Якщо сім’я зацікавлена у вихованні особистості, то виховний влив школи посилюється, якщо ж такий союз слабкий або не склався взагалі, то позитивний вплив школи значно зменшується. 

Мисленнєві здібності краще розвиваються там, де вчителі і батьки правильно організовують навчальну діяльність, сприяючи самостійному вирішенню творчих задач. Адже інтелектуально - творчий розвиток особистості учнів є одним із найважливіших завдань взаємодії сім’ї і школи в організації навчально-виховного процесу. Там, де вчителі і батьки виступають єдиним фронтом, там звичайно краще поставлена навчально-виховна робота школи і правильно організовано виховання дітей у сім’ї.

Особливий тягар по забезпеченню реальних зв’язків з сім’єю лягає на плечі класовода. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класовода є відвідування учнів вдома, вивчення умов, в яких вони проживають, передбачення небажаних результатів. Традиційною функцією класовода залишається просвітницька: багато сімей потребують педагогічної поради, професійної підтримки. Батьки будуть добиватися співпраці тоді, коли будуть бачити зацікавленість класовода долею їхніх дітей. Проблема взаємодії школи і сім’ї, на мій погляд, належить до найскладніших і найважчих.

Успіх співробітництва вирішальною мірою залежить від взаємних установок сім’ї і школи. Найсприятливіше вони складаються за умов, коли обидві сторони усвідомлюють необхідність цілеспрямованого впливу на дитину і довіряють одне одному.

Нові економічні реалії вимушують батьків більше працювати, для дітей залишається меньше часу і ще менше якісної уваги, ніж вони свого часу отримували від своїх батьків. Все більше сімей проживають далеко від родичів, часто в місцях, де батьки маленьких дітей бояться дозволити їм грати на вулицях, не кажучи вже про те, щоб зайти до сусідів. Замість того, щоб грати з однолітками, діти все більше часу проводять за комп’ютером.

Але саме застосування комп'ютерів в освіті привело до появи нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дали змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам з учнями. На думку багатьох фахівців, нові інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають можливість значно підвищити ефективність навчання.

Як відомо, здібності дитини розвиваються тим краще, чим більше у неї можливостей отримання різноманітного сенсорного досвіду, умов для ознайомлення з кращими досягненнями світової культури, моделювання наслідків реалізації своїх ідей тощо. Усі ми досить добре знаємо, скільки втрачають обдаровані діти, коли вони не мають можливості користуватися бібліотеками, не ходять до музеїв, не бувають у театрі, не навчаються за такими технологіями, які є кращим надбанням людства. Отже, важливим наслідком застосування інформаційних технологій є наближення найкращих досягнень світової культури до кожної пересічної людини. Нові інформаційні технології надають фантастичні можливості вчителям і батькам у розвитку загальних здібностей дітей з використанням усього арсеналу досягнень світової культури. Існує безліч комп’ютерних енциклопедій, ілюстрованих комп’ютерних книг, досконалих навчаючих програм, ігор, що розвивають здібності і творчі можливості дитини.

        Зараз ми стоїмо на порозі великих змін – переходу до іншої школи. Відбудеться перехід від школи, де дають лише інформацію, до школи, де дитина отримує знання, а також уміння їх застосовувати та цінності для оцінки навколишнього світу і дійсності.

Дуже важливо навчити дітей спілкуватись між собою, створити безпечне середовище для їхнього розвитку.

Таке навчання передбачає впровадження нових методик викладання, зміну формату спілкування учнів, учителів та батьків, упровадження проектної роботи та навчання через діяльність.

Зрозуміло, що таке реформування потребує перепідготовки вчителів. Але це вже інше питання. А я бажаю успіху в роботі всім присутнім. Дякую за увагу.

Подобається