Бібліотечно-бібліографічний урок "Довідникова література"

Мета: зацікавити учнів довідниковою літературою, продовжити вчити користуватися словниками, довідниками, енциклопедіями, навчати здобувати якнайбільше інформації самостійно для поглиблення шкільних знань, виховувати потребу користування довідниковою літературою, прищеплювати учням любов до книги, до рідної мови.

Обладнання: книжкова виставка «Скарбниця людських знань», проектор, мультимедійна дошка, комп'ютер, картки завдань, кросворди.


Хід уроку:

І. Повідомлення теми.

Всі ви чули таке прислів’я: «Золото добувають із землі, а знання – з книжок». Як влучно це прислів’я характеризує тему нашого уроку – «Довідникова література».

ІІ. Викладання нового матеріалу.

На цьому уроці ми продовжимо знайомитись з довідниковою літературою.

Чи задумувались ми, що кожне слово рідної мови оповите таємницею свого народження; що назва кожного слова ховає в собі тисячолітній шлях розвитку? Давайте спробуємо розкрити декілька мовних таємниць. Отож мова піде про довідникову літературу.

Довідникова література – видання, які допомагають уточнювати певні поняття, перекласти слово з однієї мови на іншу, розширити знання з того чи іншого предмету.

Ми будемо говорити про книги, які відносяться до скарбниці людських знань – словниках, енциклопедіях, довідниках. З'ясуємо, чи потрібні вони нам взагалі.

Які ж видання належать до довідникової літератури? Розглянемо схему.

Довідникова література

Словник

Енциклопедія

Довідник

Збірник слів в алфавітному порядку з поясненням, тлумаченням або перекладом на іншу мову

Наукові довідники у формі слова – систематизований огляд відомостей з будь-якої галузі виробництва або науки

Книжки, що містять короткі відомості з певних питань

Більш детально зупинимось на деяких видах словників.

Давайте пригадаємо, що означає слово «словник»? (Читаємо на схемі).

Словники почали укладати з практичних потреб з необхідності пояснити застарілі незрозумілі слова чи слова з іншої мови. Так, греки вже в 5-му столітті до нашої ери укладали глосарії – тлумачні словники. У східних слов'ян перші слоники відомі з 13 століття. Спочатку всі відомості розміщувались без будь-якої послідовності, а вже з 16 століття слова стали розташовуватись за алфавітом і називались азбуковниками.

В Україні перший рукописний словник з'явився у кінці 16 ст. На початку 17 ст. видані перші друковані словники. З кінця 18 ст. в Україні складалися двомовні українсько-російські або російсько-українські словники.

Потрібно запам’ятати, що основна структура словників спільна. Слова розташовуються в алфавітному порядку.

Словники розширюють кругозір, дають різноманітну інформацію з різних галузей, розвивають культуру мовлення.

Розглянемо типи словників.

Мовні словники:

1. орфографічні;

2. тлумачні;

3. фразеологічні.

4. словники синонімів та інші.

Орфографічні словники мають велике значення для розвитку культури писемного мовлення і використовуються для уточнення правил написання слів і їх форм.

Найбільшим попитом користується словник, який уклав С.І.Головащук. Він виданий у 1994 році і вміщує 120 тис. слів. Є в нашій бібліотеці й орфографічні словники для молодших дітей під редакцією А.А.Бурячок та І.М.Кириченко, а також «Орфографический словарь русского языка» С.І.Бархударова.

Орфографічні словарі – книжки потрібні, але захоплюючим читанням їх ніяк не назвеш. А ось тлумачні – це справжня скарбниця мовного багатства, а читати їх – одне задоволення. Причому, користь від цього читання дуже велика. Ви дізнаєтесь значення десятків, сотень слів, які чули, або зустрічали у книгах, пресі.

Історія створення тлумачного словника охоплює чотириста років. Підсумувати всю величезну роботу попередніх століть випало Борисові Грінченку. Його «Словарь української мови» і сьогодні залишається найавторитетнішим лексикографічним джерелом (демонстрація учням словника).

До вашої уваги пропоную 4-хтомний словник «Новий тлумачний словник української мови» Василя Яременка та Оксани Сліпушко, який містить 42000 слів та короткий тлумачний словник української мови – укладачі: Д.І.Гринчишин, Л.Л.Гумецька, В.Л.Карпова та інші.

Фразеологічний словник розкриває значення найуживаніших фразеологізмів сучасної української мови, подає лексичні характеристики.

У фразеологічному словнику школяра В.Н.Забіяки та І.М.Забіяки, крім сказаного вище, пропонуються цікаві лексичні завдання та головоломки.

Наведемо приклад фразеологізмів:

«Рукою подати». Шукаємо пояснення на літеру «Р». Наші предки замість сучасних міліметрів, сантиметрів, кілометрів використовували пальці руки чи ноги: «на палець», «на ніготь», «ні на крок».

Відомий вислів «рукою подати» вказує на те, що «рукою виміряли відстань». Нині він означає «зовсім близько, недалеко, поряд».

Ще є такий фразеологізм «Сіль землі». У Євангелії ми читаємо слова Ісуса, звернені до своїх учнів: «Ви – сіль землі!». Сьогодні цей вислів вживається в значенні «найкращі, найвидатніші представники народу; добра частина певного товариства».

Образною і багатою стає мова того, хто вживає фразеологізми. Завдяки стійким сполученням слів і вдається висловити свої почуття, дати правильну, досить влучну і кмітливу відповідь.

Зверніть увагу на «Словник синонімів української мови».

Згадаємо, що таке «синоніми».

Синоніми – це слова, що звучать по-різному, але мають спільне основне лексичне значення.

Наприклад:

Батько (чоловік стосовно своїх дітей) – тато, батя, отець, няньо, панотець (з повагою).

Вимикати (припиняти дію якогось приладу, механізму) – виключати, відключати.

В словнику Н.Г.Немировської крім розділу синонімів є ще й розділ «антоніми» - це слова з прямо протилежним значенням, що характеризуються не лише протилежністю своїх значень, а й певною спільністю, на основі якої відбувається протиставлення.

Наприклад:

Давнина – сучасність;

Елегантність – неохайність;

Магічний – реальний.

Ми з вами говорили про одномовні словники. А ще є багатомовні, перевідні словники. Вони потрібні тим, хто вивчає іноземні мови, хто читає книжки, написані іноземними мовами.

До них відносяться: англійсько-українські, українсько-англійські, англійсько-російські та інші словники.

Для того, щоб вправно користуватися словниками, потрібно уважно прочитати передмову до них.

Ось які перевідні словники є в нашій бібліотеці.

А ще є такі види словників як загальні.

Навколишній світ постійно і дуже змінюється і цілком природно, що ваші запитання стають дедалі складнішими і різноманітнішими: Що таке еволюція? Чому кактуси колючі? Що таке сноуборд? На ці та багато інших запитань дасть відповідь видання «Що? Де? Коли?».

Далі я запрошую вас познайомитись з енциклопедіями.

Енциклопедія – це науковий довідник у формі словника – систематизований облік відомостей з будь-якої галузі виробництва чи науки.

Слово «енциклопедія» у перекладі з грецької означає «коло знань».

Перші словники енциклопедичного характеру з'явилися у древньому Китаї у ХІІ-ХІІІ столітті до нашої ери, а в Європі – у ХІІІ столітті, автором яких був Дені Дідро.

За своїм характером енциклопедії поділяються на галузеві та універсальні.

Галузеві детально висвітлюють якусь одну тему («Географічна енциклопедія України», «Юридична енциклопедія», «Я пізнаю світ (Космос)», «Я пізнаю світ (Хімія)» тощо.

Зупинимо свою увагу на енциклопедії «Ми - українці». Ця книга – спроба осмислити процес розвитку української нації з позиції нового часу: хто ми? Які? Звідки?

В універсальних енциклопедіях містяться відомості одразу з усіх галузей знань.

Це «Українська радянська енциклопедія», «Дитяча енциклопедія», «Мала радянська енциклопедія».

У чому схожість енциклопедій?

Зверніть увагу на пам'ятку.


Пам'ятка:

1.     Вони дають правильність написання слів.

2.     Пояснюють значення слів і понять.

3.     Усі статті розташовані в алфавітному порядку.

4.     В енциклопедіях є карти, таблиці, схеми, діаграми, малюнки.


Третьою складовою довідникового фонду є різноманітні довідники – книги, що містять короткі відомості з якоїсь теми. В нашій бібліотеці до послуг читачів є певні виставки. (Демонстрація).

Для закріплення почутого на уроці я запрошую вас взяти участь у грі – конкурсі «Хто краще? Хто швидше?».

Вам потрібно за допомогою довідникової літератури дати відповіді на запитання.


КАРТКА №1

1. Визначити значення слів:

КРАЇНА –

МИСТЕЦТВО –

(Який словник ви використовували ?)

2. Перекласти українською мовою:

ОБСУДИТЬ,

КЛОК

(Який словник ви використовували ?)

3. Перекласти з української мови на англійську:

ВЧИТИСЯ,

ЖИТИ

(Який словник ви використовували ?)

4. Пояснити фразеологізм:

«БАЙДИКИ БИТИ»

(Який словник ви використовували ?


КАРТКА №2

1. З'ясувати значення іншомовного слова:

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ,

БІБЛІОГРАФІЯ

(Який словник ви використовували ?)

2.Перекласти українською мовою:

ОБЩАТЬСЯ,

КЛАД

(Який словник ви використовували ?)

3. Перекласти з української мови на англійську:

МАТИ,

ДРУГ

(Який словник ви використовували ?)

4. Пояснити фразеологізм:

«ЗЛОЖИТИ ГОЛОВУ»

(Який словник ви використовували ?)


(Роздаються картки з питаннями командам. Учні проводять пошукову роботу з словниками, енциклопедіями та довідниками, а потім надають відповіді).


Молодці! А зараз я пропоную розгадати всім разом кросворд, що склали для вас учні 8 класу.

Кросворд №1.

1. З чим порівнює М.Т.Рильський словник у своєму вірші? (Сад)

2. Як звали українську письменницю, що написала вірша «Мамо, іде вже весна»? (Леся)

3. Автор оповідання про сплячу Книгу? (Сухомлинський)

4. Який князь створив на Русі перші школи? (Великий)

5. Один із типів словників? (Мовні)

6. Хто заснував першу бібліотеку в Київській Русі? (Мудрий)

7. Що називають всенародною мудрістю? (Книгу)

Кросворд №2.

1. Видатний вчений, лікар, письменник, який склав словник у двісті тисяч слів і для кожного слова знайшов тлумачення? (Даль)

2. Книжки, що містять короткі відомості з певних питань. (Довідник)

3. Одна із видів книжкової реклами. (Виставка)

4. Повноцінний канал, який поступово стає най економнішим джерелом рекламування української книги. (Інтернет)

5. Людина якої професії редагує текст? (Редактор)

6. Один із видів довідникової літератури. (Словник)

7. В перекладі з грецької мови – «коло знань». Що це? (Енциклопедія)

8. Де з'явилися перші книги енциклопедичного характеру? (Китай)

(Коли учні розгадають кросворд, він з'являється на екрані разом з відповідями).

ІІІ. Підсумок уроку.

1.     Про що йшла мова на сьогоднішньому уроці? Що нового ви дізналися?

2.     Чи потрібні вам знання про довідникову літературу? Цікаво чи ні проводити пошукову роботу? (Відповіді учнів).

Дякую всім за пошук інформації в довідниковій літературі.

І на кінець хочу звернути вашу увагу на слова М.Т.Рильського:

«Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний сад, а не сумне провалля.»

Урок закінчено. До побачення!


Презентація до теми: /uploads/editor/3260/528418/blog_52753/files/dovidnikova_literatura1.pptx

Подобається