Аналітична робота вчителя англійської мови із урахуванням динаміки успішного проходження незалежного тестування учнів школи доповідач: Фурсова А.М.


Всі погодяться з висловом Павла Тичини: «Людина є стільки разів людиною, скільки іноземних мов вона знає». І щоб учнів залучати до цього процесу, вчителю іноземної мови необхідно дотримуватись таких принципів:

 - принципу  комунікативної спрямованості навчання  для забезпечення  належного рівня практичного оволодіння іноземною мовою в усній і писемній формах;

-  принципів  ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу ;

-  принципу урахування особливостей рідної мови, а також досвід, набутий учнями у її вивченні  для прогнозування  можливих труднощів у навчанні іноземної мови і ,таким чином, раціоналізації навчального  процесу;

-  принципу свідомості навчання для вираховування  якісної своєрідності оволодіння іноземною мовою;

 -  принципу урахування вікових особливостей для  відбору методичних підходів та змісту  спілкування на кожному етапі навчання іноземної мови.

-  принципу взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності (читання,мовлення, аудіювання, письмо).

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

 

У червні 2015 р., Президент України  П. Порошенко заявив, про те, що 2016 рік в Україні буде оголошено роком англійської мови, причому її вивчення має стати одним з пріоритетів у розвитку нашої держави. Президент нашої країни, навів деякі факти щодо того, що Україна знаходиться серед країн з одним з найнижчих рівнів знання англійської мови, що є суттєвим бар’єром для жителів нашої країни в переорієнтуванні на цінності західного світу. Також Петром Порошенко було оголошено про те, що в найближчому майбутньому, володіння англійською мовою стане одним з найважливіших критеріїв, при прийомі на державну службу. Слід зазначити, що відповідно до індексу володіння англійською мовою (EF EPI), Україна знаходиться на 44-му місці (серед 63 країн) по володінню англійською, що відповідає низькому рівню. Найкраще англійською, згідно даного рейтингу, володіють у 7  європейських країнах: Данії, Нідерландах, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Польщі та Австрії. Заплановано до 2020р.Україна  увійде  у top

-30 країн із знанням англійської мови. Даний факт, що 2016 рік оголошено в Україні роком англійської мови, є дійсно дуже важливим, так як існує взаємозв’язок між рівнем володіння  мовою і рівнем життя, а також доходами населення.Вивчення  іноземної мови вже є одним з основних предметів  з І класу. Саме початкова та  середня школа є

 

базовою для закладання лексики,формування механізмів іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати і удосконалювати

 

відповідно до власних потреб. А у старшій школі з минулого 2016 року було запроваджено ДПА для учнів 11 класу у форматі ЗНО для виявлення порогового  В1 - рівня незалежного користувача  англійською мовою (згідно з “Загальноєвропейськими  Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”). Головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки України Оксана Коваленко відзначила позитивні сторони екзамену, насамперед, введення нового формату, наближеного до європейських стандартів освіти. Учні 11 класу нашої школи успішно склали цей іспит(вчителі Хмеленко Л.В., Фурсова А.М.) Найближчим часом планується залучення експертів MM Publications до різноманітних освітніх проектів, в тому числі, до розробки формату і критеріїв оцінювання ДПА в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Колегія Міністерства освіти і науки України ухвалила повторно провести у 2017 році апробаційне зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов з використанням дворівневих (рівень В1 і рівень В2) предметних тестів», - повідомили в УЦОЯО.

Які проблеми постають перед ними далі при проходженні ЗНО за межами рідної школи?По-перше, недостатній  рівень володіння лексичними й граматичними структурами, невміння використовувати мову для писемного спілкування. Тематика для спілкування охоплює різноманітні галузі знань,сфери життя.

По-друге,обмеження у часі (за 120 хвилин 42 завдання відкритої частини + написання творчого завдання закритої частини у форматі особистого листа). По-третє, відсутність логічного мислення не дозволяє отримати правильні відповіді навіть при наявності достатнього словникового запасу.

 

Необхідні уміння оперування цим матеріалом, а також використання його

 

для породження і розпізнавання інформації у певних сферах спілкування.

Аналіз   якісних показників державної підсумкової атестації в 11-х класах свідчить про те,що найвищі результати виявляють учні із сформованими  мовними  навичками (language skills ), технологічними навичками знань структури іспиту (exam skills) та навичками мікровмінь (subskills).А для такого рівня необхідна систематична робота вчителя англійської мови, починаючи з початкової ланки і до ланки старшої школи. Тому, можна надати наступні методичні рекомендації вчителям іноземної мови для успішності випускників при здачі ДПА та ЗНО:

Найкращий з можливих спосіб виміряти навчальні досягнення учнів в Україні — проаналізувати результати Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), які надає Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Більшість учнів нашої школи підтвердили свої знання на ЗНО з предмету.Учениця 11 класу Шароварова Аріна за результатами ЗНО з англійської мови за 2015-2016 роки виявила найвищий показник 200 балів (вчитель Фурсова А.М.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобається