Адміністративна контрольна робота. 9 клас. Тема. «Культура України в середині ХІХ – на початку ХХ століття»

   Дата___________        Прізвище, ім’я__________________________

 

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді: (0,5 балів)

1. У якому місті в 1865 р. було відкрито Новоросійський університет?

А) Сімферополі;     Б) Катеринославі;    В) Юзівці;     Г) Одесі.

 

2. У якому місті й коли Ілля Мечников та Микола Гамалія створили першу вітчизняну бактеріологічну станцію, що успішно застосовувала запобіжні вакцини й сироватки для лікування інфекційних хвороб?

А) Одеса, 1886 р.; Б) Львів, 1898р.; В) Єлизаветград, 1882 р.; Г) Київ, 1888 р.

 

3. Де розташований пам’ятник, зображений на ілюстрації?

А) Одеса;     Б) Львів;    В) Єлизаветград; Г) Київ.                 

 

4. Яка з архітектурних споруд є зайвою в логічному

ланцюжку?

А) Будинок з химерами в Києві; Б) будівля Київського університету; В) будинок Полтавського земства; Г) будівля страхового товариства «Дністер» у Львові.

 

5. Доповніть твердження. Марко Кропивницький

А) написав перший драматичний твір в українській літературі; Б) поставив першу оперу «Запорожець за Дунаєм»; В) створив першу професійну театральну трупу – театр корифеїв; Г) видав першу збірку українських народних пісень.

 

6. Які нові теми з’явились в українській драматургії другої половини XIX ст.?

А) Пропаганда соціалістичних поглядів; Б) критика діяльності таємних організацій;

В) ідеалізація устрою та суспільства Київської Русі; Г) звернення до соціально-побутової тематики.

 

ІІ. Завдання на встановлення послідовності:    (1 бал)

7. Розташуйте в хронологічній послідовності відкриття університетів у XIX ст.

А) Київський;

Б ) Харківський;                                        

В) Чернівецький;

Г) Новоросійський.

 

8. Встановіть послідовність подій другої половини XIX — початку XX ст.

А) Заснування першого українського стаціонарного театру в Полтаві;

Б) відкриття Новоросійського університету;

В присудження I. Мечникову Нобелівської премії з медицини та фізіології;

Г) відкриття пам’ятника Б. Хмельницькому в Києві скульптора М. Микешина.

 

9. Встановіть послідовність подій другої половини XIX — початку XX ст.

А)  заснування М. Лисенком  першої в Україні Музично-драматичної школи;

Б) створення М. Кропивницьким в Єлисаветграді театру корифеїв;

В) створення в Києві першого стаціонарного професійного театру;

Г) заснування у Львові першого професійного українського театру «Руська бесіда».

 

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей: (1 бал)

10. У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ ст. виберіть представників музичного мистецтва.

1) С. Васильківський;    2) А. Кримський;  3) М. Леонтович;  

4) М.) Лисенко; 5) І. Мечников;   6) М. Пимоненко;  7) С. Крушельницька                       

 

11. У чому полягали особливості розвитку культури другої половини XIX ст. в Україні?

1) Обмеження вживання української мови в науковій і освітній сферах;

2) різниця в можливостях розвитку через поділ між двома імперіями;

3) виникнення українських громадсько-культурних об’єднань;

4) досягнення стовідсоткової грамотності серед українців;                                   

5) домінування єдиного художнього стилю в архітектурі;

6) заборона відкриття нових вищих навчальних закладів;

7) відсутність української драматургії і театрального мистецтва.

 

12. Що з переліченого стосується основоположника української класичної музики Миколи Лисенка?

1) перші дитячі опери «Коза-Дереза», «Пан-Коцький»;

2) перша в Україні Музично-драматична школа;

3) перша опера «Запорожець за Дунаєм»;

4) перший український мистецтвознавчий журнал «Артистичний вісник»;

5) опери «Наталка Полтавка», «Енеїда», «Тарас Бульба», «Утоплена»;

6) перший український професійний театр «Руська бесіда»;

7) оригінальні композиції на основі фольклору «Щедрик», «Дударик», «Козака несуть».

 

ІV. Завдання на встановлення відповідності: (1,5 балів)

13. Установіть відповідність між прізвищами українських культурних діячів другої половини XIX ст. та їх характеристиками.

1) Історик, археолог, етнограф, дослідник історії українського козацтва, автор тритомної праці «Історія запорозьких козаків»;

2) композитор, співак, соліст Флоренційської та Петербурзької опер, автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм»;

3) письменник, громадський діяч, автор повістей «Fata morgana», «Тіні забутих предків», член організації «Братство тарасівців»;

4) актор, режисер, один із засновників українського професійного театру, виконавець ролей у п’єсах І. Карпенка-Карого, М. Старицького.

А)  С. Гулак-Артемовський;                          

Б)  М. Коцюбинський;

В)  Панас Мирний;

Г)  М. Садовський;

Д)  Д. Яворницький.

 

14. Установіть відповідність між прізвищами українських історичних діячів другої половини XIX ст. та поняттями, які їх стосуються.

1) клітинна теорія імунітету;                               А) Данило Заболотний;

2) історія запорозького козацтва;                        Б) Олександр Мурашко;                      

3) українська граматика та сходознавство;           В) Ілля Мечников;

4) методи боротьби з чумою.                               Г) Дмитро Яворницький;

                                                                           Д) Агатангел Кримський.

                                                                                         Оцінка______________

Подобається