1.2. Види ігрової діяльності у групі продовженого дня

У групі продовженого дня організовуються різні види ігрової діяльності :

● настільні ігри;

● рухливі ігри;

● ігри з використанням сучасних комп'ютерних технологій.

   Український народ має чимало національних свят, розваг та ігор. Вони містять багатий матеріал для формування особистості сучасного школяра, несуть певне інформаційне навантаження, сприяють вихованню таких почуттів, як любов до батьків, повага до старших, працелюбність.

Надзвичайно діти люблять гру «Квач», під час якої гравці вільно бігають по майданчику, призначивши одного учасника ведучим. Він доганяє гравців, щоб когось «поквачити». Той, кого «поквачили», стає ведучим.

Часто для проведення гри, особливо рухливої, доводиться обирати ведучого чи капітана. Він може бути обраний за допомогою:

● Лічилки

Тікав заєць через міст,

Довгі вуха, куций хвіст.

А ти далі не тікай,

Рахувати починай.

Раз, два, три — вийди ти!

Котилася торба

З високого горба,

А в цій торбі —

Хліб, паляниця.

Кому доведеться —

Тому і жмуриться.

● Вибору ведучого за згодою гравців.

● Голосів гравців.

● Результатів проведеної раніше гри (капітаном стає учень, який виграв попередню гру — став прудкішим, кмітливішим, уважнішим).

   Кожен зі способів вибору ведучого має свої переваги і недоліки, тому в навчально-виховному процесі їх варто чергувати.

Послідовне та систематичне навчання учнів різним способам самоорганізації під час проведення народних рухових ігор дає змогу ефективно використати час для активного, повноцінного відпочинку дітей; сприяє формуванню самоврядування дитячого колективу, набуття досвіду соціальної взаємодії.

Організовуючи рухливі ігри на свіжому повітрі, діти забезпечені скакалками, резинками. та м'ячами різного розміру. Наприклад: для гри «Попади в ціль» використовую тенісні м'ячі, а щоб провести гру «М'яч середньому» чи естафету, потрібно мати м'ячі більшого розміру.

   Рухи під час фізкультхвилинок за своїм характером мають відрізнятися від тих, які діти виконують під час самопідготовки. Наприклад, якщо в дитини втомлюються м'язи ніг, спини, шиї, доцільно пропонувати вправи з випрямленням ніг і тулуба, розведенням рук у сторони, нахилами голови, розслабленням м’язів кисті, а якщо втомлюються очі — виконувати вправи для очей.

    Велику увагу при організації самопідготовки потрібно приділяти фізкультхвилинкам, вправам для очей, музичним перервам, для того, щоб дати можливість дітям відпочити і з новими силами продовжити роботу.

   У житті молодшого школяра гра відіграє важливе значення. Адже під час гри в дітей, крім фізичних (спритність, влучність, вправність), формуються такі якості, як дружелюбність, колективізм, чесність та дисциплінованість. Спостерігаючи за життям дорослих, вони намагаються наслідувати їх під час ігрової діяльності. Адже кожна гра передбачає робочі зусилля або розумове навантаження, здійснюючи яке дитина набуває певних навичок і вмінь, здобуває знання.

 

 

 

 

  1. Розвиваючі ігри для першокласників

Оскільки в групі подовженого дня учнів 1-х класів НУШ не має самопідготовки, використовую цей час на проведення ігор, які сприяють розвитку у учнів  логічного мислення, кмітливості, вміння аналізувати, знайти суттєві ознаки, формують швидкість реакцій, виховують навички спілкування

Дидактична гра «Естафета»

Мета: поповнювати, активізувати словниковий запас учнів; розвивати мислення, кмітливість, швидкість реакції.
Вихователь називає будь-яку пору року і віддає одному з учнів” символ” цієї пори року. Той, хто одержав “символ” повинен назвати будь-яку ознаку цієї пори року ( і скласти речення з цим словом).  Правильно названа ознака ( та правильно побудоване речення ) оцінюється фішками.  У кінці гри підраховуються фішки і оголошується переможець.

ЗИМА: сніжинка, сніг, Дід Мороз, ялинка.
ЛІТО: море, сонце, пісок, канікули, відпочинок.
ОСІНЬ: врожай, жовте листя, калина, гриби, овочі.
ВЕСНА: струмок, сонце, квіти, 8 Березня, берізка.

Дидактична гра «Знайди помилку»

Мета: розвивати вміння слухати вчителя; розвивати увагу, швидкість реакції.

Вихователь читає речення, а учні слухають, знаходять помилку та проговорюють правильне речення.
 1. Я дуже люблю влітку ліпити снігову бабу.
 2. Прийшла весна. Усі птахи відлетіли  в теплі краї.
 3. Усі діти зраділи, що прийшла весна, і можна    покататися на санках.
 4. Взимку день стає довшим, а ніч коротшею.
 5. Взимку сонечко гріє, а не світить.


 6. Калина після морозу стає гіркою.
 7.Взимку ведмідь бродить по лісу в пошуках їжі.

Дидактична гра “Фрукти.  Овочі. “
Мета: розширити, поглибити та закріпити знання дітей про овочі ( фрукти ), вчити класифікації, виділенню суттєвих ознак.
         Вихователь кладе у мішок фрукти та овочі. Один з учнів виходити й достає з мішечка якийсь фрукт чи овоч, і не показуючи дітям, описує його.  Діти за описом
повинні відгадати що це ?  Цю гру можна зробити у формі змагання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Висновки

Отже, ігри  на заняттях учнів у групі продовженого дня виконують наступні функції:

  • навчальну;
  • розвивальну;
  • виховну.

Роль ігрових моментів та прийомів –

  • комунікативна;
  • психологічна;
  • розважальна;
  • релаксаційна.

    Використання ігрової діяльності в цілому та окремо ігрових моментів сприяє розвитку уваги, памяті, мислення, формує самостійність, спостережливість, творчі здібності, ініціативу учнів, формує ключові компетентності.

 

   Гра дарує щохвилинну радість, задовольняє актуальні потреби, а ще — спрямована в майбутнє, адже під час гри в дітей формуються та закріплюються властивості, вміння, здібності, потрібні для виконання соціальних, професійних і творчих функцій у майбутньому. Гра — це школа спілкування. Скрізь, де є гра, панує здоров'я та радість.

    У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються. До активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні.

    Гра є постійним помічником у виховному процесі для вихователя. Гра органічно притаманна дитині і при вмілому керівництві з боку дорослих може досягнути відповідної педагогічної мети. Вона допомагає згуртувати дитячий колектив, включаючи в активну діяльність дітей. У грі виховується свідома дисципліна, діти привчаються до дотримання правил для учнів, вміння контролювати свої вчинки, правильно і об’єктивно оцінювати вчинки інших.

  Ігрові моменти – важливий засіб як для підсилення інтересу учнів до навчальної діяльності, розвитку мотивації молодших школярів, так і засіб для попередження втомлюваності учнів під час самопідготовки.

    Ігрові моменти сприяють активізації пізнавальної діяльності, покращують сконцентрованість уваги та в той же час допомагають переключитись із одного виду діяльності на інший і відпочити, приносять позитивні емоції, радість, задоволення, знімають емоційну напругу.

   Ігрові моменти та прийоми на зняття м’язового напруження з позитивним емоційним змістом тривають декілька хвилин, але приносять велику користь, бо розвивають психомоторні процеси, долають відчуття невпевненості, тривожності, знижують відчуття втоми, стресу.  Також подібні прийоми виконують і здоров'язберігаючу функцію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                           Список використаних джерел

 

1. Бех І.Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті [Електронний ресурс] / 

    І.Д. Бех. Режим доступу:1http://www.ipv.org.ua/component/article/8-beh/56-

    2012-09-04-22-32-01html. - Назва з екрану.

2.  Гордієнко Н., Гордієнко С. Ігри для дотепних. — X.: Ранок, 2010.

 3.  Горлова А. Інструменти розвитку творчого потенціалу дитини. //  

    Початкова школа, №3, 2007.

 4.  ГПД: вихователю на кожен день. — К: Шкільний світ, 2012.

 5. Закон України «Про освіту» - Режим доступу до документу: http://zakon.rada.gov.ua/

 6.Закон України «Про загальну середню освіту» - Режим доступу до 

   докумснту: http://zakon.rada.gov.ua/

7.  Кругляк О. Рухливі ігри та естафети в школі. — Т.: Підручник

8.  Моляка О. Вправи для зняття м’язового напруження на уроках і в

     позаурочний час. // Початкова школа, №7, 2016.

9. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року   

   (Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013).

10. Положення про групу продовженого дня // Початкова освіта. — 2006. —   

   №2.  

11. Пилипенко Л. Розвивальна гра – провідний вид діяльності молодшого 

    школяра.// Початкова школа, №9, 2016.

12. Сарамотіна І. Фізкультхвилинка «Ланцюжок»//  Початкова

    школа, №10, 2015.

13. Співак О.Л. Навчально-виховні заняття в групі продовженого дня .-Х.:

     Ранок – НТ, 2007.

14.Школьник С.Бесшапошникова Т. Музичні фізкультхвилинки.// Початкова

     школа, №1, 2016.

 Додатки

Вікторина «Пернаті друзі»

1. Назвіть одного з перших вісників весни? (Шпак.)

2. Чому сороку називають білобокою?

3. Якого птаха називають «літаючим самоцвітом»?

(Зимородок або рибалочка.)

4. Який птах веде лік нашим рокам? (Зозуля.)

5. Який птах має свою «кузню»? (Строкатий дятел.)

6. Якого дятла звуть «лісовим пастушком»? (Одуд.)

7. Якого птаха називають величним і граціозним? (Лебеді-крикуни та шипуни.)

8. Який птах ховає в потаємні місця достиглі жолуді? (Сойка.)

9. Скільки видів жайворонків живе в Україні? (9)

10. У кого пташиний виводок налічує 8-10 пташенят? (Синиця )

11. Якого птаха називають міським і сільським? (Ластівка.)

12. Який птах не зробить жодного кроку за рік? (Горобець.)

Повернись швидше

На відстані 8 м один проти іншого ставлять два стільці. На них сідають два гравці з зав’язаними очима. По команді «Марш», вони повинні як можна швидше підійти до протилежного стільця, доторкнутись до нього і повернутися назад. Не слід заважати один одному. Виграє той, хто швидше добереться до свого стільця і всядеться на нього.

П’ять імен

Два гравці хлопчики та дівчата (можна, щоб це були учасники двох команд), стають в кінці проходу між рядами парт. По сигналу вони повинні (спочатку один, потім другий) пройти вперед, зробивши п’ять кроків і на кожний (без запинки) промовити яке не будь ім’я, (хлопчики – імена дівчаток, дівчата – імена хлопчиків). Це на перший погляд, дуже просте завдання, та виконати його не так і просто. Перемагає той, хто

справляється  з цим завданням і зуміє назвати більше імен.

Можна назвати п’ять інших слів (іменників), які відносяться до однієї теми (тварини, рослини, посуд…). Таких слів багато, а підібрати без зупинки ї вимовити на кожний шаг зуміє не кожний.

Їжак  з яблуками

Виходять по 4 учні. Перші беруть м’ячі затискають між колінами і стрибками вперед обходять фішку, повертаються назад, передаючи м’яч наступному гравцеві.

Стрибки в мішку

З кожної команди приймає участь 3 учнів. Перші гравці залазять у мішок і стрибають на швидкості до певного місця,  потім по черзі інші гравці.

Переможе та команда, яка набере більше балів.

Хто швидше

Кожен учасник повинен добігти до даного предмета, доторкнутися, повернутися назад і передати естафету наступному.

Бій півнів

Виходить по три учасника. Стрибками на одній нозі вони намагаються вивести один одного з рівноваги. Виграє той, який довше стоятиме на одній нозі.

М’яч над головою

Учасники стають щільно в колону один за одним.

Ноги широко. М’ячі передаються над головою від першого до останнього. Останній гравець  швидко пропускає м’яч між ногами вперед. Переможе та команда, гравець якої швидше отримає м’яч і стане рівно.

Тачка

З кожної команди приймає участь по 6 учнів. Перший приймає положення «лежачи» з упором пуками, інший бере його за ноги і міцно тримає його за гомілки.

Тачка на руках рухається вперед до прапорця, обходить його і повертається назад. Інші учасники повторюють це знову.

Перемагає команда, яка набере більше балів.

Біг зі скакалками

Пробігти від пункту «А» до пункту «Б» і назад, перестрибуючи через скакалку.

Перемагає команда, яка швидше виконає завдання.

М’яч по зелені

За сигналом перші гравці котять м’яч по землі до протилежної лінії, а потім назад і пе-редають наступним учасникам.

Перемагає той, хто швидше виконає вправу.

Переправа

За сигналом перший гравець команди надягає обруч на другого і переправляє його на протилежний бік, тоді перший залиша-ється, другий біжить і «переправляє» третього і т.д.

Перемагає команда, яка швидше переправиться на другий берег.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Подобається