Творчість А. Міцкевича – апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, його відтворення в поезії (Цикл «Кримські сонети»)

Тема.                  Творчість А. Міцкевича – апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, його відтворення в поезії (Цикл «Кримські сонети»)

Мета:                   розкрити життєвий та творчий шлях польського поета, показати вплив Росії та України на його долю, розвивати вміння працювати з додатковою літературою, вдосконалювати навички групової, та парної роботи; розвивати зв’язне мовлення; сприяти вихованню кращих рис людини: справедливості, почуття обов’язку, свободолюбства.

Тип уроку:          урок вивчення особи письменника.

Обладнання:                портрет А, Міцкевича, роботи Шмеллера, літографія В. Курнатовського, виставка книг Адама Міцкевича і про А. Міцкевича

Писати про А. Міцкевича –

значить говорити про прекрасне…

про справедливість, якої він був жовніром,

про обов’язок, якого був героєм,

 про свободу, якої був апостолом,

 і про визволення, якого був вістуном»

                                                                                       В. Гюго

Учні повинні знати:

                               1.Основні факти біографії поета

                               2.Його найвідоміші твори.

                               3.Про вплив Росії та України на його долю.

Учні повинні вміти:

                               1.Звязно висловлюватись з приводу прочитаного про поета.

                               2.Виразно читати його вірші.

                               3.Вибирати найголовніше з повідомлень учнів та вчителя та                                                                

                                  записувати його в зошит

Хід уроку

1.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда повторення:

-         Що таке романтизм?

-         Коли він виникає?

-         Його основні ознаки?

-         Творчість яких романтиків ми вже вивчали? Назвіть їхні твори.

ІІ. .МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Слово вчителя.

Польська література мала змістовну багатовікову традицію. У другій половині ХVIII ст. вона висунула майстрів просвітницького класицизму. Але світової слави зажив польський романтизм. З романтизмом пов’язана творчість видатних композиторів Ф. Шопена (1810-1849) та С. Монюшко (1809-1849), поета і драматурга Ю. Словацького (1809-1849) і найпрекраснішого в цій плеяді – видатного польського поета Адама Міцкевича. Його значення для польської літератури можна порівняти зі значенням Пушкіна для російської літератури, Шевченка - для української. Міцкевич був родоначальником нової польської літератури і нової польської мови.

Протягом двох уроків ми опановуватимемо доробок польського поета А. Міцкевича. Епіграфом нашого уроку стали слова з листа Віктора Гюго до сина А. Міцкевича-Владислава(зачитується епіграф). Я хочу щоб знайомство з Міцкевичем переконало вас у тому, що найкращими рисами людини є справедливість, почуття обов’язку, свободолюбство.

Під час опрацювання теми ви будете заповнювати схему:

1. Особистість поета.

2.Росія та Україна в житті Міцкевича.

3. Його літературна діяльність.

 

4.Переклади творів Міцкевича на українську мову.

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ ТВОРУ

1.Представлення учнем портрета Адама Міцкевича.

Вчитель:Гете писав: «Хто хоче зрозуміти поета, повинен побувати у поетовій країні». Отож, перш ніж говорити про Міцкевича, ми повинні дізнатися, що собою являє Польща за часів поета.

2.Повідомлення учня: «Польща за часів Міцкевича»

Вчитель:Ось в такій країні судилося народитися і жити Адаму Міцкевича, Г. Д. Вервес у своїй книзі «Адам Міцкевич» поділяє життєвий і творчий шлях поета на два періоди:  1)з 1798 до 1819р.,коли він написав перші твори

                            2)з 1819 до 1855р.,коли був розквіт таланту Міцкевича.

3.Повідомлення учня  «І період»

4.Повідомлення учня «ІІ період»

Вчитель: Баладу «Рибка» ми з вами вивчали у 7 класі. При гадайте, про що в ній йдеться?

Чи можемо ми цей твір віднести до романтизму?

За якими ознаками?

5.Декламування учнем поезії «До Німану»

Вчитель:Особливе місце в біографії творчості Міцкевича посідає період заслання. Перед ним відкрилися нові горизонти, він потрапив у середовище представників прогресивної громадськості, його збагатило тісне спілкування з майбутніми декабристами…

6.Слухаємо реферат на тему «Росія і Україна в долі Міцкевича», заповнюємо схему, рецензуємо відповідь учням.

Вчитель: 3 травня 1829 року і до кінця життя А. Міцкевич перебуває в еміграції у Західній Європі. Польське повстання 1830 року застало його в Римі. Поразка польських патріотів важко позначилась на його душевному стані. Багато місяців поет перебував біля кордонів батьківщини, не знаючи, що робити. З художніх творів найбільше значення має поема «Пан Тадеуш»- широке епічне полотно з життя польського народу другої половини XVIII – початку XIX століття.

Міцкевич помер 26 листопада 1855 року у Константинополі. У 1898 році королівський Вавельський замок у Кракові став місцем його останнього спочинку.

Творчість Міцкевича в Україні відома ще з 20 років XIX ст. Його твори перекладали П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, І. Франко, Л. Українка, П. Тичина, М. Бажан, А. Малишко, І. Драч. Але особлива роль у справі популяризації його творчості належить Максиму Рильському.

7.Декламація учнем вірша М. Рильського «Перед пам’ятником Міцкевичу».

8.Взаємоперевірка заповнення схеми.

ІV. РЕФЛЕКСІЯ

Робота у групах:

1 гр: Ствердити або спростувати слова І. Франка «Найбільший, найпрекрасніший поет польської нації – Міцкевич».

То хто ж він, А. Міцкевич?

 

 

                   особистість                               діяч                  письменник

         2 гр: Поставити класові запитання за почутим про Міцкевича.

         3 гр: Дати відповідь на запитання «Для чого ми вивчаємо життєвий та творчий шлях Міцкевича? Чого ми можемо у нього навчитися»

V.ПІДСУМОК РОБОТИ:

- Чи досягли мети уроку?

- «Мікрофон.». Продовжте речення: «Сьогодні на уроці я дізнався…»

- Складання грона на тему «А. Міцкевич»

VI. МОТИВАЦІЯ ТА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК

VIІ.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: Для детального дослідження поезії А. Міцкевича, пропоную об’єднатися в 4 групи, обравши одну з поезій.

1гр.Бахчисарай

2гр.Гробниця Потоцької.

3гр.Байдари.

4гр.Ведмідь – гора

Вивчити напам’ять і проаналізувати сонет.

Індивідуальне завдання:

1.     Прочитати поему Пушкіна «Бахчисарайський фонтан», підготувати її художній переказ.

2.     Підготувати повідомлення з теми «Сонет в світовій літературі».

3.     Підготувати виразне читання сонета Л. Українки «Бахчисарайська гробниця».

Подобається