Географічний простір Землі


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Курс географії «Географічний простір Землі» розкриває сутність географічної науки в цілому; інтегрує знанняпро природу,людину і господарську діяльність; формує у студентів чіткі уявлення про основнізакономірності будови і розвитку географічної оболонки та загальні суспільно-географічні закономірності світу з метою забезпечення сталого розвитку.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)