5 клас. Математика НАВЧАЛЬНИЙ КУРС


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу..

Лекция Лекций (83)
Задание Заданий (122)Состав курса

Часть 1. 5 клас. Тема 1. Лічба , вимірювання і числа


У розділі дізнайтесь: які числа називаються натуральними; як користуватися десятковою системою числення; що таке координатний промінь та як порівнювати натуральні числа за його допомогою; що таке пряма, промінь, відрізок,кут; як вимірювати відрізки і кути; чим відрізняються числовий вираз і рівність; як застосувати вивчений матеріал на практиці

Лекция Лекций (12)
Задание Заданий (19)Часть 2. 5 клас. Тема 2. Дії другого ступеня з натуральними числами


У розділі дізнайтесь:про дії множення і ділення натуральних чисел та їх властивості; як виконувати ділення з остачею;який порядок виконання дій у виразах, що містять дії двох ступенів;що таке рівняння та його корінь;про арифметичний та алгебраїчний способи розв’язування задач;як застосувати вивчений матеріал на практиці

Лекция Лекций (6)
Задание Заданий (8)Часть 3. 5 клас. Тема 3. Рівняння. Розв’язування задач


Під час вивчення цього курсу ви повторите порядок виконання дій у виразах, вдосконалите навички розв'язування рівнянь та задач

Лекция Лекций (13)
Задание Заданий (16)Часть 4. 5 клас. Тема 4. Геометричні фігури та величини


У розділі дізнаєтесь: про геометричні фігури, як обчислювати площу прямокутника і квадрата;що таке прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда;як обчислювати об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба; як застосувати вивчений матеріал на практиці

Лекция Лекций (16)
Задание Заданий (20)Часть 5. 5 клас. Тема 5. Дробові числа і дії з ними.


У розділі дізнайтесь:що таке звичайний дріб та які його види; як порівнювати дроби з однаковими знаменниками;як пов’язані дроби і дія ділення; що таке мішане число;як знайти дріб від числа та число за його дробом; як застосувати вивчений матеріал на практиці

Лекция Лекций (7)
Задание Заданий (4)Часть 6. 5 клас. Тема 6. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками


У розділі дізнаєтесь:як додавати і віднімати дроби з однаковими знаменниками; що таке доповнення правильного дробу до одиниці;як віднімати правильний дріб від натурального числа;які правила додавання і віднімання мішаних чисел;як застосувати вивчений матеріал на практиці

Лекция Лекций (7)
Задание Заданий (13)Часть 7. 5 клас. Тема 7. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів


У розділі дізнаєтесь:• що таке десятковий дріб та яка його будова;• як порівнювати десяткові дроби;• які правила додавання і віднімання десяткових дробів;

Лекция Лекций (6)
Задание Заданий (10)Часть 8. 5 клас. Тема 8. Десяткові дроби. Множення і ділення десяткових дробів


У розділі дізнаєтесь: що таке десятковий дріб та яка його будова; як порівнювати десяткові дроби; які правила додавання і віднімання десяткових дробів; як знайти добуток і частку двох десяткових дробів; що таке округлення числа та як округлювати числа; як застосувати вивчений матеріал на практиці

Лекция Лекций (8)
Задание Заданий (14)Часть 9. 5 клас. Тема 9. Відсотки. Середнє арифметичне.


У розділі дізнаєтесь:що таке відсоток та як його позначають; як подати відсоток десятковим та звичайним дробом; як знаходити відсоток від числа; як знаходити число за його відсотком; як знаходити середнє арифметичне чисел та середнє значення величин; як застосувати вивчений матеріал на практиці

Лекция Лекций (8)
Задание Заданий (15)Часть 10. 5 клас. Тема 10. Повторення


,

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (3)