7 клас. Алгебра. Навчальний курс


Классы: 
7а (дист.), 7а(очні), 7б (дист), 7б (очні), 7в (дист), 7г(дист), 11ю
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Курс призначений для учнів 7 класів

Лекция Лекций (30)
Задание Заданий (43)Состав курса

Часть 1. 7 клас. Алгебра. Тема 1. Одночлени


Вирази в м а т е м а т и ц і відіграють приблизно таку саму роль, як слова в мові або як окремі цеглини в будинку.Математична мова — це мова виразів. Щоб опанувати її, треба навчитися оперувати математичними виразами, розуміти їх зміст, умі ти записувати в зручному вигляді. Існують різні види математичних виразів.У цьому розділі ви дізнаєтеся про:• вирази зі змінними;• вирази зі степенями;• одночлени;• многочлени;• дії над многочленами.

Лекция Лекций (6)
Задание Заданий (11)Часть 2. 7 клас. Алгебра. Тема 2. Многочлен


Під час вивчення теми ви дізнаєтеся, що таке многочлен. Навчитеся додавати, множити многочлени та розкладати многочлени на множники

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (14)Часть 3. 7 клас. Алгебра. Тема 3. Формули скороченого множення


Знайомство з формулами скороченого множення, під час вивчення даного курсу навчишся застосовувати ці формули до розкладання многочленів на множники

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (4)Часть 4. 7 клас. Алгебра. Тема 4. Функція. Лінійна функція.


Ознайомлення з поняттям функції, лінійної функції. Її властивостями та графіком.

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (4)Часть 5. 7 клас. Алгебра. Тема 5. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь


Знайомство з алгоритмом розв'язування лінійних рівнянь.

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (2)Часть 6. 7 клас. Алгебра. Тема 6. Лінійні рівняння з двома змінними. Системи рівнянь


Розгляд способів розв'язання систем лінійних рівнянь з двома змінними. Розв'язування задач за допомогою систем

Лекция Лекций (7)
Задание Заданий (5)Часть 7. 7 клас. Алгебра. Повторення


,

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (3)