Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Зарегистрировано учеников: 6

1. Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа2. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками3. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками4. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів5. Арифметичні дії з десятковими дробами6. Відсотки7. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)