Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Зарегистрировано учеников: 16

1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел 2. Порівняння натуральних чисел. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання. Віднімання натуральних чисел. Множення натуральних чисел. Властивості множення. Степінь натурального числа з натуральним показником 3. Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею4. Числові вирази. Буквені вирази та формули5. Рівняння. Текстові задачі6. Комбінаторні задачі7. Відрізок та його довжина. Площина, пряма, промінь. Шкала. Координатний промінь8. Кут та його величина. Види кутів. Многокутник та його периметр. Рівні фігури9. Трикутник. Види трикутників10. Прямокутник. Квадрат. Площа прямокутника і квадрата. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда 11. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)