ЗВІТ директора КЗО Братський НВК Дубнюк З.І «Про діяльність ЗЗСО в 2018-2019 н.р.» на зборах трудового колективу та батьківської громадськості

Звіт директора школи 30.09.19р. перед педагогічним колективом,батьківською громадськістю

 щодо діяльності колективу Братського НВК за 2018-2019н.р

 

  З метою виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя,

 

Методична робота

з педагогічними працівниками

у 2018-2019    навчальному році

          Методична робота у Братському  НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ у 2018-2019н.р.   організовувалася згідно із вимогами Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та "Про позашкільну освіту",   Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 1/9-318),   річного плану роботи школи, на основі вивчення результативності освітнього процесу та організації методичної роботи в школі у 2018-2019навчальному році, аналізу професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, з метою реалізації актуальних питань розвитку і вдосконалення професійної майстерності педагогів, підвищення їх інтелектуального, загальнокультурного рівня та рівня психологічної підготовки; вдосконалення організації навчання та виховання дітей; приведення професійної компетентності педагогічних працівників у відповідність із загальнодержавними стандартами на засадах наступності, перспективності та спадкоємності в роботі всіх освітніх ланок.

              Методична діяльність у 2018/2019 навчальному році була спрямована на реалізацію методичної проблеми обласного проекту  «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».(4  етап) .

 Педколектив працював  над проблемою «Створення сприятливих умов для розвитку здорової фізично та соціально адаптованої , високоморальної особистості випускника 21століття».

У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання:

 • Створення оптимальних умов  для надання населенню якісної освіти, забезпечити право на здобуття повної загальної середньої освіти.
 • Посилення  роботи з кадрами та кадровою підготовкою педагогів. Спрямування роботи  педагогічного колективу і кожного вчителя окремо на підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму.
 • Удосконалення  методичної  роботу. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.
 • Організація науково-методичного та кадрового забезпечення профільного навчання у старшій школі.
 • Створення оптимальних умов  для адаптації учнів 1-го(НУШ) та 5-го класів до навчання.
 • Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та  державного підсумкового оцінювання випускників школи.
 • Удосконалення роботи з обдарованими та здібними учнями. Проводити ретельну індивідуальну підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня.
 • Удосконалення профорієнтаційної роботи.
 • Співпраця з батьками, громадськістю.
 • професійне становлення молодих учителів тощо.
 • Удосконалення  форм  та методів інклюзивної освіти в НВК.
 • оцінювання та  державного підсумкового оцінювання випускників школи.

У школі вироблена система навчально-методичної діяльності, спрямованої на реалізацію освітнього кредо: через співпрацю педагога та учня, сформований  рівень духовної культури спілкування – до пізнання навколишнього світу в усій його гармонії.

Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з вчителями.

Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними працівниками, засідань шкільних методичних об'єднань підпорядкована методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації.

Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в закладі діє методична рада, до складу якої увійшли адміністрація навчального закладу та педагоги – представники різних шкільних методичних об’єднань. Протягом 2018-2019н.р. проведено 5 засідань, обговорено 32 питань, серед яких питання організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на удосконалення рівня успішності учнів та підготовку закладу до реалізації Концепції «Нова українська школа»

У 2018-2019н.р. продовжено роботу над реалізацією науково-методичної проблеми, в ході якого реалізовано ряд практичних заходів, спрямованих на її практичне дослідження:   забезпечено організацію роботи постійно діючого психолого-педагогічного консульт-пункту; педагогічними працівниками проведено серію відкритих уроків та виховних заходів з метою демонстрації тісного тандему в спільній діяльності учасників освітнього процесу; серію лекцій для учителів з окремих аспектів проблеми; тренінги, тематичні педради, загальношкільні та класні батьківські збори та лекторії. Так, протягом 2018-2019 н.р. проведено педагогами школи 16відкритих уроків та 12 виховних заходів за участю батьків.

Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються питання ефективності викладання предметів, виховної роботи, впровадження перспективного педагогічного досвіду, заслуховується звіт про   методичного роботу тощо. У 2018-2019 навчальному році проведено 7 засідань, 1 з яких – тематичне: «Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа. Педагогічна рада проведена у формі методичного уроку та вивчення питання щодо

«Традиційні та інноваційні технології підготовки учнів 11 класу до ЗНО»

« Про підвищення якості роботи педколективу щодо профілактики травматизму під час НВП», «Компетентний учитель-запорука реалізації компетентного підходу до сучасного освітнього процесу на шляху створення Нової української школи»

          Засідання методичної ради школи проводилися планово, на яких було обговорено структуру методичної роботи, проведення предметних тижнів(початкових класів, тиждень інклюзивної освіти, трудового навчання та інш), аналіз роботи молодих учителів, підготовка до ЗНО, про НУШ ЗНВР Громова В.А підготувала і  провела навчальний семінар «Проблеми соціалізації». Обговорено систему  підтримки обдарованих дітей (моральне та матеріальне заохочення), самоосвітня діяльність учителів. Головні зусилля членів методичної ради та керівників шкільних методичних об’єднань були зосереджені на надання  практичної  допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності.

Учителі –учасники он-лайн конкурсів, вебінарів: «Підручник української мови як засіб реалізації компетентнісного підходу в освіті в Україні», «Нова українська школа: 30 важливих питань»,  «Найгарячіші питання освіти України: вебінари для вчителів усіх категорій та адміністрації школи». 

Для  забезпечення наступності між ланками дошкільної та початкової освіти, у рамках впровадження концепції «Нової української школи», створено систему  роботи  щодо ознайомлення педагогів з показниками готовності дітей до школи відповідно до Базового компонента дошкільної освіти(відвідування занять учителем 1 класу).

         Протягом 2018/2019 навчального року в школі освітній  процес забезпечувало 23 педагогів, з них 9  мають кваліфікаційну категорію

«спеціаліст вищої категорії »(45%), педагогічне звання «старший учитель» мають 3 педагогів, педагогічне звання «вчитель-методист» -1.

      У 2019 році атестаційною комісією І рівня атестовано 2 педагога, з них   1-присвоєно І кваліфікаційну категорію (Ліснича А.В),встановлення розряду.

    Педагоги пройшли курсову перепідготовку у 2018р. у ДАНО .

Троє вчителів проатестовано на підтвердження вищої категорії(Блик І.Л.,Грипась В.С.,Тимощенко Т.О), на встановлення педагогічного звання «Старший учитель»(Блик І.Л).

Блик І.Л.-учасник Фестивалю педагогічних ідей (м.Київ,29-30.03.19р).

Усі вчителі були залучені до роботи районних методичний об’єднань. Виїзне засідання РМО вчителів української мови було проведено на базі нашого закладу у листопаді 2018р(кер.Проніна Л.Д) на тему « Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності".

  Вчитель початкових класів Блинчук В.О. стала лауреатом І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019» у номінації «Вчитель інклюзивного класу».

Вчителі школи стали учасниками міжобласних семінарів у грудні 2018р.«Педагогічний міст»(Добропілля) на базі нашої школи «Нова  парадигма освіти» та у травня 2019р.- «Компетентнісний підхід в освіті як основа її реформування» на базі Добропільської ЗОШ(Запорізька область).

 Стали учасниками та лауреатами вчителі закладу  у навчальному проекті "Мистецтво жити в громаді»"(Тищенко А.А,Блик І.Л.,Новікова С.А). 

 В рамках децентралізації вчителі закладу прийняли активну участь у конкурсі есе «Сучасна жінка».

Учасники та переможці територіального етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета»(лютий 2019р,вчитель Новікова С.А).

Вчителі-учасники розробки та створення краєзнавчого туристичного маршруту «Гостинна Андріївка»; проведено конкурси серед учнів учителів щодо створення логотипу маршруту, «Острову скарбів», легенд Макаренського(Андріївського лісу»).

Сплановано та проведено предметні тижні: англійської мови(лютий, Грипась В.С), Тиждень української мови та літератури  (листопад 2018 , Тимощенко Т.О.,Ліснича А.В.), Тиждень початкових класів     жовтень 2018, Тиждень предметів естетичного циклу (музика, малювання, етика, художня культура) (квітень 2019 вч. Блик І.Л.).

        Відкриті уроки та досвід роботи на РМО презентували вчителі музики, української мови та літератури , географії, біології, хімії, англійської мови.  

   Відповідно до плану проведені наради при директорові.  

     Одним із шляхів виявлення ефективного педагогічного досвіду, розвитку творчості освітян, пропаганда кращих здобутків, інноваційних пошуків є огляд сайтів учителів, блогів.

 Рекомендовано оновити блоги, розміщуючи розробки уроків, виховних заходів.

Молоді вчителі.  Закріплено  практичного психолога над асистентом вчителя інклюзивної освіти Єрмак О.О. та Дячкіної О.М.,Дербічевої Л.Ю.

 Бацвін Я.Є. наставником над вчителем  математики Халабудою Я.В.

  Інклюзивна освіта
   Проведено  перевірку сприяння  реалізації прав та рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами(інклюзивна освіта);працює інклюзивна(ресурсна кімната).

 Результатом є схвалення роботи вчителів інклюзивної освіти школи(4учнів).

 Молодь Покровшини  визначала свої пріоритети та можливості залучення до роботи в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) шляхом анкетування. Представники п'яти шкіл «Яким має бути майбутнє української молоді, що мешкає в ОТГ " відповідали на питання, які належить створити умови їх праці і можливості для самореалізації зокрема в умовах ОТГ.Учасники «Зеленого патруля»(4) працювали протягом всього навчального року в команді шкіл ОТГ(вч. Новікова С.А),були учасниками акцій та тренінгових занять. Лідери закладу-активні учасники заходів Молодіжної ради ОТГ.

Діяльність ШМО  педагогічного колективу   сприяла розвитку творчого потенціалу особистості, створенню сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей  та створенню системи роботи з ними.

      У школі проведено І шкільний етап, забезпечено участь переможців у ІІ (районному)   Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

 Ще однією нагодою проявити  творчі здібності учнів є  учнівські  конкурси: Міжнародний конкурс  ім. П.Яцика(3м), «Собори наших душ» в номінації «Література»(1,2,3місця), «Чарівний світ книжки»-переможці (3) районного та обласного(2 Заводюк Є, Головко А) конкурсів.

   Виховна робота закладу у  2018 - 2019 навчальному році  була спрямована  на реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Основних орієнтирів виховання учнів 1 - 11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах України, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

      З метою організації змістовного проведення позаурочного дозвілля,  відповідного до заходів  річного плану школи, працювали 8 гуртків та баскетбол(секція). Проведено День туризму, День самоврядування, Свято писемності, День поезії та багато інших цікавих свят, висвітлено на сторінках «Покровського краю». 

 

Переможці конкурсу відео-сюжетів «Толерантність єднає всіх»( 3м, Кунілов М,10кл).

Особливо цікаво приймати участь в он-лайн      Всеукраїнських конкурсах: 

«Геліантус» - прийняли участь 8 учнів ( вчителі Новікова С.А., Холод С.С.)  

 «Олімпус» -  учасниками були  16 учнів      ( вчителі Новікова С. А.,  Холод С.С.,  Халабуда Я.В.), «Пазл»-6(Грипась В.С); у Всеукраїнській грі «Соняшник» прийняли участь 32 учнів; у конкурсі з українознавства «Патріот»-16.

Прийняли участь в обласному  туристсько-краєзнавчому конкурсі «Палітра Січеславщини» - 2018(краєзнавство).

Нагороджено грамотами селищного голови за участь у конкурсі есе  «Гендер очима молоді»(Кунілов М,10кл,Назарук А,11кл, Мірошниченко Т.11кл).

 

      Робота практичного психолога Колошви В.О. була спрямована на вивчення індивідуальних здібностей учнів, які впливають на якість навчально-виховного процесу. Шляхом діагностування, опитування, анкетування педагогічного колективу ЗНЗ, з метою визначення оптимальної організації навчально-виховного процесу проводився аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я учнів учнів інклюзивної освіти.  За результатами досліджень психолога вчителям надавалися практичні рекомендації, здійснювалася професійна психологічна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.

       Упродовж навчального року адміністрація НВК  висвітлювалися результати  інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників, проблеми і досягнення      на сторінках газети «Покровський край», веб-сайті    навчального закладу.

               Отже, методична робота в школі протягом  2018 - 2019 навчального року проводилась на належному рівні, але разом з цим до організації методичної роботи є рекомендації  :

 • низький рівень активності педагогів щодо ведення інноваційної діяльності та представлення власного педагогічного досвіду, участь в конкурсах;
 • недостатня реалізація можливостей вчителів щодо розробки авторських програм, власних науково-методичних і дидактичних матеріалів, публікацій інноваційного досвіду;

Рекомендації:

 • проаналізувати роботу ШМО за 2018-2019 н. р. та на діагностичній основі спланувати роботу на 2019-2020 н. р.;
 • урізноманітнювати форми методичної роботи з педагогічними    працівниками, задіювати активні та інтерактивні форми і методи роботи;

  1 Результативність, наслідки   розглянути на засіданні педагогічної ради та на підставі діагностики рівня професійної компетентності педагогів спланувати організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у  2019 - 2020 навчальному році;                                                                                                             

 2 Сприяти впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, мультимедійних технічних засобів навчання та їх ефективному застосуванню в навчально-виховному процесі;                       

     3 Проаналізувати вплив рівня фахової майстерності вчителів на результати навчальних досягнень учнів, результати роботи з обдарованими учнями за підсумками 2019 - 2020 н. р., ЗНО-2019;            

4  У 2019 - 2020 навчальному році методичну роботу спрямувати  на підготовку педагогічних кадрів щодо забезпечення реалізації завдань модернізації шкільної освіти, формування професійних компетентностей педагогів, підготовку їх до роботи в інноваційному режимі та інклюзивних класах  навчального року

6 Забезпечити участь педагогічних працівників у колективних формах

методичної роботи,  які проводяться в районі, області;

Нравится