Завдання на повторення з біології для учнів 9-тих класів.


Завдання на повторення теми : «Закономірності успадкування ознак»  9-ті класи.

Картка 1 ( виконують хлопці)

ПІБ___________________________________________________

 1. Генотип_________________________________________________________________
 2. І закон Менделя_________________________________________________________
 3. Моногібридне схрещування_______________________________________________
 4. Генетика________________________________________________________________
 5. Фенотип________________________________________________________________
 6. Спадковість_____________________________________________________________
 7. Яку групу крові можуть мати діти матері з ІІ (А) гомозиготною і батька з ІV (АВ) гетерозиготною групою крові?

Відповідь:

 1. У людини кароокість і наявність ластовиння – домінантні ознаки. Кароокий без ластовиння чоловік одружується з блакитноокою жінкою, котра має ластовиння. Визначте, якими в них будуть діти, якщо чоловік гетерозиготний за ознакою каро окості, а жінка гетерозиготна за ознакою ластовиння

Відповідь : _______________________________________________________________

Картка 2 (виконують дівчата)

ПІБ___________________________________________________

 1. Генетика_____________________________________________________________
 2. Закон незалежного успадкування ознак__________________________________
 3. Чоловіча статева залоза_________________________________________________
 4. Гомогаметна стать людини______________________________________________
 5. Генотип______________________________________________________________
 6. Мінливість___________________________________________________________
 7. Визначте генотип і фенотип кроликів від схрещування дигетерозиготної самки з  дигомозиготним за рецесивними ознаками самцем, якщо чорний колір шерсті домінує над білим, а довгі вуха домінують  над короткими

           Відповідь:

        8. Гетерозиготні батьки мають ІІ й ІІІ групи крові. Які групи крові можливі у їх дітей?

        Відповідь:

 

Нравится