Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес


Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес

У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що філософія Нової української школи закладає фундамент для успіху та самореалізації особистості, «формування цілісної особистості з увагою до інтелектуального, духовного, емоційного, соціального та фізичного розвитку, що є передумовою життєвого успіху дитини», її щастя. Створювати, розвивати нове суспільство зможуть люди, які вміють ефективно спілкуватись, здатні розуміти позицію інших людей, використовувати вивчену, подану інформацію, можуть брати на себе відповідальність, піклуватись про інших, поважати та любити один одного, знаходити спільну мову з іншими.

          Саме цьому і сприяють інноваційні технології в сучасній педагогічній освіті. Впровадивши в свою педагогічну діяльність сучасні інноваційні технології, а зокрема, інтерактивні форми навчання, інформаційно-комунікативні технології, технології критичного мислення, можна сказати, що значно підвищується інтерес дітей до навчання і до вивчення окремих предметів.

           У 1 класі серед фронтальних інтерактивних методів найчастіше використовують такі технології: «Робота в парах», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Незакінчене речення». У 2 класі : «Робота в малих групах», «Займи позицію».  У 3-4 класах: «Карусель», «Проект», «Метод «Прес», «Дерево рішень», «Шкала думок», та ін.

Сучасного учня надзвичайно важко мотивувати до пізнавальної діяльності, до пошуку шляху до мети в полі інформації й комунікації. Причина цього, на мій погляд, у недостатньо високому рівні розвитку мислення і, перш за все, критичного. Активізація розумової діяльності учнів є умовою успішної соціалізації дитини. Застосування технології критичного мислення на уроках дозволяє створити максимально сприятливі умови для активізації та розвитку розумових здібності школярів. Для цього на уроках використовують ефективний і дуже цікавий для учнів методичний прийом «Фішбоун».

Схема Фішбоун є графічним зображенням, що дозволяє наочно продемонструвати певні в процесі аналізу причини конкретних подій, явищ, проблем і відповідні висновки або результати обговорення. За допомогою схеми можна знайти рішення з будь-якої розглянутої складної ситуації, при цьому виникають щоразу нові ідеї. Ефективним буде її застосування під час Мозгового штурму. Додатково метод дозволяє розвивати навички роботи з інформацією й уміння ставити й вирішувати проблеми.

 

Наприклад: Основи здоров’я, 3 клас

Проблема: Як не захворіти на грип

Причини:

- нежить

- слабкість

- кашель

- чхання

- біль у вухах

- висока температура

- охриплість голосу

- біль у горлі

 

- важке дихання

Факти:

- загартовування

- миття рук з милом

- власна носова хустина

- провітрювання кімнати

- вживання овочів

- вживання фруктів

- не переохолоджуватися

- повноцінне харчування

 

 

Висновок: дотримання правил гігієни;

                    щоденне вживання овочів і фруктів.

 

Урок природознавства, 4 клас

Проблема: Забруднення атмосфери

Причини:

  • збільшення автотранспорту;
  • збільшення чисельності населення;
  • зменшення площі лісів;
  • розвиток промисловості.

Факти:

  • число автомобілів тільки в Харківській області становить близько 500 тис.

( 1 автомобіль на 6 мешканців);

  • частота захворювань дихальних шляхів зросла на 20%;
  • концентрація вуглекислого газу в атмосфері зросла на 10% за останні 100 років;
  • кількість шкідливих речовин перевищує всі допустимі норми.

Висновок: розробка й впровадження очисних фільтрів, застосування екологічно безпечних джерел енергії, безвідхідної технології виробництва, боротьба з вихлопними газами автомобілів, озеленення.

Одна із задач учителя на уроках читання – вчити дітей формулювати свої думки, оціночні судження, переконання, незалежно від інших, тобто мислити індивідуально. Розвинути такі уміння в учнів мені допомагає використання на уроках читання стратегії «Ромашка Блума».                                              «Ромашка Блума» це квітка з шести пелюсток. Шість пелюсток – шість запитань (завдань): прості (буквальні) – «запам’ятовує»; уточнюючі (на перетворення) – «розуміє»; пояснюючі (на застосування існуючих знань) – «застосовує»; творчі (на витлумачення) – «аналізує»; оцінюючі (на оцінку) – «оцінює»; практичні (на зв'язок з життям) – «створює».

Використання технології «Ромашка Блума» при роботі над віршем

В. Скомаровського «Після грози» (3 клас)

Просте запитання: Які природні явища описані у вірші?

Уточнююче: Чи можна стверджувати, що вірш сповнений відчуттям спокою?  Обґрунтуйте свою думку.

Пояснююче: Як почуває себе природа під час грози?

Творче: Що змінилося б у природі, якби зникло таке явище як гроза?

Оціночне: Це добре чи погано, що стихла гроза?

Практичне:Чи погоджуєшся ти з думкою, що спілкування з природою і розуміння її краси допомагають людині подолати смуток?.

Шукати шляхи вирішення проблеми під час відповіді виходячи з власного досвіду і пізнання дітям допомагає прийом розвитку критичного мислення

«Кубик Блума». Його можна використовувати на всіх етапах уроків будь-якого типу. Однак найбільш зручно застосовувати прийом на узагальнюючих заняттях.

Вчитель чи дитина підкидає кубик. Сторона, яка випаде, вкаже, на яке питання слід відповідати.

 Наприклад, застосування «Кубика Блума» на уроці «Я досліджую світ» за темою «Атмосферні опади, дощ»:

Опиши: -Дрібний, рідкий, мокрий, теплий, крижаний.

Порівняй: - на відміну від снігу, дощ йде навесні, восени, влітку, а взимку дуже рідко.

Запропонуй асоціацію: - Смуток.

Зроби аналіз: - Дощ — це вода, яка накопичується у верхніх шарах атмосфери. Застосуй: - Можна збирати її для поливу кімнатних рослин.

Оціни: - зволожує грунт, живить рослини, але можна намочити ноги і захворіти.

 

Систематична робота з «Ромашкою Блума», «Кубиком Блума» вчить дітей креативно мислити, знаходити нестандартні рішення проблем, правильно будувати питання. Ці вміння учнів я залюбки використовую на уроках читання під час підготовки тестових завдань. Після закінчення певного розділу, дітям пропонується підготувати п'ять запитань по темі з трьома варіантами відповідей, одна з яких правильна. Всі варіанти питань можна збирати, вибирати найцікавіші, найкращі і з них вже компонувати перевірну тестову роботу. Діти з задоволенням їх виконують і пишаються, якщо зустрічають свої запитання.

Навчати учнів аналізувати отриману інформацію, перевіряти й переосмислювати її, самостійно приймати рішення, мислити гнучко й неупереджено мені допомагає прийом «Діаграма Вена». Основний сенс застосування прийому полягає в тому, що порівняння, тобто характеристики, за якими учні порівнюють різні явища, об'єкти та інше, формулюють самі учні. Це можна зробити у групах, парах, індивідуально чи обговорити з усім класом.

Використання «Діаграм Вена» на уроках читання та української мови.

 

 

 

Ще один улюблений методичний прийом учнів, це “Кольорові поля”. Він відноситься до інтерактивного навчання і призначений для розвитку навичок самоперевірки і самостійної роботи з написаним текстом. Найчастіше він використовується на уроках української мови або математики. Хоча цілком прийнятний і для інших предметів, які передбачають письмові роботи.

Одна з найважливіших переваг прийому “Кольорові поля” полягає в тому, що він допомагає створенню психологічно комфортної обстановки на уроці. Учень не боїться перевірки, так як сам визначає ступінь її строгості, і вчиться визначати і ступінь своєї підготовленості.

Алгоритм роботи з прийомом

1.      Учень пише письмову роботу (твір, диктант, контрольну, роботу над помилками, самостійну, і т.д.).

2.      На полях учнем робляться позначки різним кольором. При цьому колірні позначки – це звернення до вчителя:

Червоний – “перевірте і виправте всі помилки”;

Зелений – “відзначте всі помилки, я сам виправлю”;

Синій – “вкажіть кількість помилок, я сам знайду і виправлю”;

Значення кольорів і їх кількість може варіюватися в залежності від завдання, від складності теми, від цілей уроку.

Часто на уроках використовую прийом «Розірвана шпаргалка». Нікому не секрет, що всі діти люблять різноманітні підказки, і шпаргалки – серед них. Та вчитель, знайшовши їх, розриває. Але якщо у вас є знання, то ви навіть із розірваної шпаргалки зможете скласти правильну відповідь.

1 клас Тема: Чарівний світ казки

 

Давно відомо, що мозок людини складається із двох півкуль, які взаємодіють між собою та виконують різну роботу. Для повноцінного функціонування мозку робота обох півкуль має бути збалансованою. Адже відомо, в дітей до шести-восьми, а іноді й десятирічного віку ліва півкуля відстає від правої. Тому дитина швидше, ніж дорослий, втомлюється від розумового навантаження. У свою чергу, ця втома призводить до гноблення «творчої» правої півкулі.

 Щоб заставити гармонійно працювати обидві півкулі мозку дитини я використовую прийом «ПіснеЗнайка».

Методологія використання «ПіснеЗнайки» надзвичайно проста. Спочатку пісні неголосно звучать на перервах, уроках образотворчого навчання, трудового навчання, фізкультхвилинках. За тиждень слухачі підсвідомо запам’ятовують їх і починають підспівувати. Далі розпочинається активний етап навчання: під час звучання пісень діти знайомляться з ілюстраціями до них – так слово об’єднується з образом. А далі, коли школярі вже розуміють навчальний матеріал – читають тексти тексти пісень під час співу. Це поліпшує міжпівкульну взаємодію та вдосконалює мовлення і техніку читання. Так школяр вчиться читати не від букви до слова, а від слова до речення.

 

 

Нравится