Урок розвитку зв"язного мовлення у 8 класі .Аналіз контрольного твору-роздуму "Поняття моралі"

Мета: Вчити учнів удосконалювати тексти творів, аналізувати,   

            виправляти типові помилки, формувати навички роботи

            в групах та індивідуально, розвивати усне та писемне  

            мовлення, виховувати високі моральні якості: людяність,

            співчуття, гуманізм, патріотизм…

 

Тип: Урок розвитку зв’язного мовлення.

 

Хід уроку

        I . Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

  1. Загальна характеристика оцінювання творів.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Зразки кращих творів (див. додаток)

 

        II. Сприймання та засвоєння теми уроку.

  1). Аналіз типових помилок учителем.

         - Відсутній вступ-теза, висновок, тема не розкрита, розглянуто лише якусь одну проблему, наприклад, що таке добро і зло як моральні категорії, присутні чужі думки (списано з підручника), написання роботи у вигляді реферату, відсутній зв'язок між мікротемами, спотворено зміст твору через вживання невідповідних слів, наприклад, морально-етнічна тема, люди поважали поняття. Допущено ряд лексичних помилок: морально-емоціональні стосунки, живий об’єкт. У творах присутні граматичні, орфографічні, пунктуаційні недоліки.

 

2).  Групова робота.

Група I.

 

1.   Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.                                                                                  

2.   Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

3.   Зробити висновок, що таке мораль.

4.   Виконати завдання. Виправити граматичні помилки у висловах: о правилах поведінки, к дітям, стріляв по ворогам, самий розповсюджений, самий аморальний.

5.   Відредагувати речення: «Нас оточують різні люди і вчинки в них відрізняються одне від одного».

 

Група II.

 

 1. Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

1.   Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

2.   Зробити висновок, що таке мораль.

3.   Виконати завдання. Виправити лексичні помилки: поступок, поступити, відносяться до проблеми, людство не стоїть на одному місті, відомий, відзивчивий, спосібність.

4.   Відредагувати речення: «Кожна людина має свої особистості. Іноді людина не замислюється над своїми вчинками і діями»

 

Група III.

 

1.   Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні   

     якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

2.   Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

3.   Зробити висновок, що таке мораль.

4.   Виконати завдання. Усунути тавтологію в реченнях.

-       Кожна людина здатна вчиняти гарні та погані вчинки.

-       Довірлива людина довіряє навіть брехунам.

-       Люди вірили, що моральні якості притаманні усім людям.

5.   Відредагувати речення: «Багато людей, які поступають з  

    іншими зовсім негідно, наприклад, не можна залишати  

    людину в біді».

 

Група IV.

 

 1.Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні   

     якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

2.    Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

3.   Зробити висновок, що таке мораль.

4.   Виконати завдання. Виправити у словах орфографічні помилки, орфограми пояснити.

        В житті, моральність вчинків, прогресс,  обгрунтувати,

        можно, тянуться, нажаль, невлаштовує, вічливо, внеї.

5.   Відредагувати речення: «Чудово про моральні знання Л.М.Толстой писав: «В області моралі відбувається одне дивне явище, що мало зауважується».

 

/Клас ділиться на рівноцінні групи, керує групою сильний учень і назначає відповідальних за окремі завдання, які виконуються всіма учнями разом.  За першими трьома завданнями, які є однаковими у кожній групі, учні складають твір-роздум «Поняття моралі». На виконання усіх завдань відводиться 20 хвилин./

 

3). Звіти груп про виконану роботу.

  /Письмові завдання №4,5 виконуються на дошці. Один учень із групи зачитує твір-роздум, де є теза, аргументи, висновок. Учні інших груп оцінюють роботу, вказують на недоліки. Потім перевіряють виконання завдань №4,5./

 

4). Робота зі словниками (колективно).

   Знайти визначення висловів: мораль, моральний, аморальний, етика, етичний, етикет.

 

  III. Закріплення уроку.

 

1.   Повторення структури твору-роздуму (вступ-теза, аргументи, висновок).

2.   Умови зовнішнього тестування щодо написання твору-роздуму (6 положень, які оцінюються окремо).

3.   Обговорення кожної умови на основі написаних творів-роздумів «Поняття моралі».

     

 IV. Підсумок уроку.

         Зачитування зразків удосконалених творів-роздумів (сильні учні).

 

  V. Домашнє завдання.

 Повторити просте речення.

Параграф 15, впр. 264 (1,2 завдання). Скласти тести на просте речення та розділові знаки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Група I.

 

6.  Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

7.  Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

8.  Зробити висновок, що таке мораль.

9.  Виконати завдання. Виправити граматичні помилки у висловах: о правилах поведінки, к дітям, стріляв по ворогам, самий розповсюджений, самий аморальний.

10. Відредагувати речення: «Нас оточують різні люди і вчинки в них відрізняються одне від одного».

 

 

 

 

Група II.

 

 1. Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

5.  Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

6.  Зробити висновок, що таке мораль.

7.  Виконати завдання. Виправити лексичні помилки: поступок, поступити, відносяться до проблеми, людство не стоїть на одному місті, відомий, відзивчивий, спосібність.

8.  Відредагувати речення: «Кожна людина має свої особистості. Іноді людина не замислюється над своїми вчинками і діями»

 

 

 

Група III.

 

6.   Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні   

     якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

6.   Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

7.   Зробити висновок, що таке мораль.

8.   Виконати завдання. Усунути тавтологію в реченнях.

-       Кожна людина здатна вчиняти гарні та погані вчинки.

-       Довірлива людина довіряє навіть брехунам.

-       Люди вірили, що моральні якості притаманні усім людям.

9.   Відредагувати речення: «Багато людей, які поступають з  

    іншими зовсім негідно, наприклад, не можна залишати  

    людину в біді».

 

 

 

 

                                                Група IV.

 

 1.Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні   

     якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

7.    Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

8.   Зробити висновок, що таке мораль.

9.   Виконати завдання. Виправити у словах орфографічні помилки, орфограми пояснити.

        В житті, моральність вчинків, прогресс,  обгрунтувати,

        можно, тянуться, нажаль, невлаштовує, вічливо, внеї.

10.  Відредагувати речення: «Чудово про моральні знання Л.М.Толстой писав: «В області моралі відбувається одне дивне явище, що мало зауважується».

 

 

Нравится