Українська мова. 6 клас. 09.04.2020

Українська мова. Тема уроку. Морфологічний розбір числівника.
 І.Коментар учителя. Числівник — це така частина мови, яка не поповнюється новими утвореннями. В основу структури числівників покладено кількість коренів, залежно від особливостей поєднання яких вони поділяються на прості (мають один корінь), складні (мають два корені) і складені (містять два або більше простих чи складних числівників).
 
 ІІ.Тренувальна вправа.
Спишіть, числа запишіть словами. Визначте  синтаксичну роль числівника.(Яким членом речення виступає).
Наскільки великим був склад цього Війська запорізького, з певністю сказати не можна. Більш чи менш конкретні відомості про чисельність запорожців містять окремі джерела. 1534 року всіх запорожців налічувалось не більше 2000. 1675 року кошовий отаман Іван Сірко зібрав 20 000 запорожців. 1775 року, на час знищення Січі, численність усього Війська запорізьких козаків склала 40 000 чоловік. (Д. Яворницький)
 
ІІІ.Дослідження-моделювання
Записати словами подані нижче суми грошей. Прочитати, дотримуючись орфоепічних норм. Пояснити, як утворився кожний числівник.
1 грн; 40 грн; 1000 грн; 15 грн; 17 грн; 100 грн; 50 к.; 1 тис. 562 грн; 8 грн; 65 к.; 1 тис. 174 грн; 520 грн; 3 млн 506 тис. 174 грн.
З трьома числівниками скласти речення.
 
 ІV.Морфологічний розбір числівників
Опрацювати схему розбору числівника як частини мови(на обкладинці в кінці підручника).
Відгадати загадки. Виписати числівники. Зробити їх морфологічний розбір .
 
1) Хто вранці ходить на чотирьох ногах, удень на двох, а ввечері на трьох?
2) У двох матерів по п’ятеро синів.
3) Виходило дванадцять молодців, випускало п’ятдесят два соколи та триста шістдесят п’ять лебедів.
4) Живе один батько, тисячі синів має, усім шапки справляє, а собі не має.
5) Двадцять п’ять на одній лаві сидять (Нар. творчість).
 
 
 
Нравится