Тестові завдання з математики 3 клас


Тестові завдання з математики для 4 класу

Тема     Одиниці вимірювання  маси

Варіант 1

 

1.Яка одиниця маси найбільша?

а) кг;         б) ц;    в) т;     г) г.

2. Чому дорівнює 1 ц?

 а) 100 кг;  б) 1 000 кг;    в) 1 000г.

3. Чому дорівнює 72 т?

а) 720 кг;  б) 72 000кг;   в) 7 200кг.

 4. Чому дорівнює 3кг 060г?

а ) 600 г;   б) 3 060г;        в) 306г.

5.Чому дорівнює 5 264кг?

а) 52ц 64 кг;        б) 526ц 4 кг; в) 5ц 264к

6. Чому дорівнює 842т?

а) 84 200ц;           б) 8 420ц; в) 8 402ц.

7.   Чому дорівнює 20 060 кг?

а) 200т 60кг; б) 2 006 т; в) 20 060кг.

8.   Скільки складає 1 т?

  а) 50 кг;  б) 500кг;        в) 5кг

9. Які рівності правильні?

а) 705 кг = 7ц 05 кг;               б) 1 025 кг = 10т 25 кг;

в)   45ц = 4 т 5 ц;                      г) 20 000 кг = 200 т.

10.Порівняй числа й постав знак >, < або =:

а) 3 т 280 кг   [   ]  30 ц 28 кг;      б) 7 005 кг   [   ]   7т 005 кг;

в) 60 ц 70 кг   [   ]   6 т 700 кг;      г) 6 875г   [   ]   6 кг 375г

11.  Маса слонихи 60 ц, а слоненя в 5 разів її легше. Яка маса слоненяти? Який вираз є розв’язанням задачі?

а)60 : 5;     б) 60 -5;          в) 60 * 5;

12.* 8 деталей масою 1кг, 2кг, 3кг, 4кг, 5кг, 6кг, 7кг і 8кг необхідно розкласти в 4 ящики так, щоб кожний ящик мав одну й ту саму масу. Як це зробити?

Варіант 2

 1.Яка одиниця маси найменша?

а) т;           б) кг    ; в) г;     г) ц.

2.Чому дорівнює 10 ц?

а) 1 000 кг;   б) 1 т;  в) 100 кг.

 3.Чому  дорівнює  58 т?

а)  580 кг;     б)  5 800 кг;    в) 58 000 кг.

4.Чому  дорівнює 7 к г 090г?

а)  790 г;       б)  7 090г;      в)  709г.

5.Чому дорівнює  8  732кг?

а)  87ц  32кг;   б)  873 ц  2кг;   в) 8 ц 732 кг.

6.Чому  дорівнює  971 т?

а)   9  701ц;     б)   97 100 ц;      в)  9 710 ц.

7.    Чому дорівнює   80 030кг?

а) 803 т;       б)  80т  030 кг;     в)  800т  30кг

 1.  Скільки складає 1/ 5 кг?

а)  200г;     б)  20 г;    в) 2г.

 1. Які з рівностей правильні?

а)  1 806 кг = 18 т 06 кг;     б)  5 000 кг=  50т;

 в)  63 ц  =  6 т 3 ц;              г)  709 кг =  7 ц 09 кг

.

10.  Порівняй числа  й постав знак > , < або = :

 

а)   8 451 г   [   ]   8 кг 531 г;     б)  40 ц 80 кг   [   ]   4 т 800 кг;

 

в)   5  009 кг   [   ]   5т   009 кг;    г)   6 т  520 кг   [   ]   60 ц  52 кг.

 

11.Слону в зоопарку на добу дають 90 кг їжі, а верблюду- 15 кг. У скільки разів слон з’їдає на добу їжі більше, ніж верблюд? Який вираз є розв’язанням задачі?

 

а) 90 – 15;     б)  90 + 15 ;   в)  90 : 15.

 

12.*   6 коробків масою 1кг, 2кг, 3кг, 4кг, 5кг, 6кг, необхідно розкласти в 3 ящики так, щоб кожний ящик мав одну й ту саму масу. Як це зробити?

Одиниці  вимірювання  часу

 

Варіант 1

 

 1. В якому рядку правильно розміщені одиниці часу  в порядку збільшення?

 

а)  доба,   година,   хвилина,   секунда;

б)  секунда,   година,   хвилина,   доба:

в)  секунда,   хвилина,  доба,  година:

г)   секунда,   хвилина,  година, доба.

 

 1. В 1 годині:

 а)  65 хв;  б) 60 хв   в) 50 хв.

 

 1. В  1 годині:

а)  360 с;   б)  3 600 с;  в) 3 060 с.

 

 1. У  3 хвилинах:

а) 1 800 с;   б)  150 с;   в)  180 с.

 

 1. У  5 хв 18 с:

а)  318с;     б) 308 с;   в) 300с.

 

 1. 85 с-  це:

а)  1 хв 35 с;  б)  1 хв 25 с;   в)  1 хв 15 с.

 

 1. У 5 год.

а) 250 хв;    б)  320 хв;  в) 300 хв.

 

8 . 168 год- це:

а)  7 діб;    б)  6 діб;   в)  8 діб.

 

9.  Які з нерівностей  правильні?

 а) 48 год < 2 доби 18 год;

 б)  2 хв 36 с > 98 с;

 в)  12 год 10 хв >  710 хв;

 г)   7 200 с 2 год.

 

 1. Діти були на екскурсії 2 год  35 хв. Скільки всього хвилин тривала екскурсія? 

 

а)  125 хв;     б)  155 хв;    в)  135 хв.

 

11.* Від початку доби пройшла  31 година. Котра зараз година?

 

А)   9 год;    б)   7 год;    в)  11 год.

 

12.*  У скільки разів швидше обертається на циферблаті хвилинна стрілка, ніж годинникова?

 

 

 

 

 

Варіант  2

 

 1. В якому рядку правильно розміщені одиниці часу в порядку збільшення?

 

а)  доба,   година,  секунда, хвилина;

б)  секунда, година,  доба,  хвилина;

в)  секунда,  хвилина,  година, доба;

г)  секунда,  година,  хвилина, доба.

 

 1. В  1 добі:

 а) 21 год;   б) 23год;  в) 24год.

 

3.   В   1 хв:

  а) 60 с;     б)  50с;    в)  70с.

 

4.   У 6 хв:

  а)  300 с,  б)  360 с,  в) 420с.

 

{C}5.            У  4 хв 25с:

        а)  260с;   б)   240;   в) 265с.

 

{C}6.            208 с- це:

 

   а)  3 хв 28 с;  б) 2 хв 38с; в) 4 хв 28с.

 

7.   У 3 год6:

 

         а)  150 хв;    б) 200 хв;    в)  180 хв.

 

8  . 120 год- це:

 

   а)   4 доби;   б) 5 діб,  в)  6 діб.

 

9.Які нерівності правильні?

 

   а)  3 доби 15 год > 72 год;

   б)  255 с < 4 хв 25 с;

   в)  490 хв > 7 год 50 хв;

   г)  3 600 с > 3 год.

 

10. Туристи були в дорозі  3 год  45хв. Скільки всього хвилин туристи витиратили на шлях?

 

   а)  245 хв;  б)  225 хв;  в)  325 хв.

 

11.*  Від початку доби пройшло 37 годин. Котра зараз година?

   

   а)   13 год;   б) 11год;  в)  10 год.

 

12.*  Скільки разів за добу хвилинна стрілка обганяє годинникову?

 

 

 

 

Тема.  Додавання та віднімання багатоцифрових чисел.

 

     

Додавання  та віднімання  багатоцифрових чисел

 

       Варіант 1

       1. Які приклади записані правильно?

        а)  48036      б)  765421     в)   5361    г)   75732

          +   1723         - 32758        + 79452      -    2486

 

  2.Запиши  та розв’яжи  приклад:

    893 + 36 781 + 6 562.

       

 1. Закінчи  обчислення  прикладів.                                     

           а)   596386     б) 795480     в)  60000       г) 53089   

   +        47853   -    28577     -       48516       +   1721

                 39                   3                84                   0

 

 1. Знайди рівняння, в яких х = 1 :

            а)  99 999 + х = 100 000;

б)  10 000 – х = 4 039;

в)  7 564 – х  =  7  5654

г)   х + 4 244 301 = 424 302.

      5.   В яких прикладах  відповіді є п’ятицифровими  числами?

            а)  76 032 + 13 452 ;         в)  30 728 – 5 227;  

            б)  72 765 + 58 086;          г)  508 843 – 49 707.

       6.  Враховуючи, що а = 386, які нерівності правильні?

            а)  5 685 + а < 6 072;         в)  5 685 + а > 6 074; 

            б) 5 685 + а  > 60984         г)  5 685 + а < 6 070.

        7. Театр відвідали 5 000 людей. З них – 1 979 чоловіків, жінок – на 485 більше, ніж чоловіків, решта діти. Скільки дітей відвідали театр? Продовж розв’язання задачі:

            1)  1979

               +  485

 

8.На трьох ділянках посіяли 2 300кг кукурудзи. На першій та другій посіяли разом 1 353 кг, а на другій та третій – 1 531 кг. Скільки кілограмів кукурудзи посіяли на кожній ділянці?

На  I ділянці -  

На  II ділянці –

На  III ділянці-

Обери:  584 кг, 947кг, 769 кг.

{C}9.{C}На складі було 1 082 соснових колод та 308 осикових. За день розпилили на дошки 285 колод. Скільки колод залишилося? Який із виразів є ров’язанням задачі?

а)  ( 1 082 – 308) + 285;                  в) 1 082 – 308 + 285.

   б)  ( 1 082 + 308) – 285;                                

        10. Встанови порядок дій:

            875 643 – ( 11 725 + 486)+ ( 4 306 – 765) + 5 864.

        11.* Доповни доданок  та від’ємник так, щоб відповідь була правильною:

          795  346               58 642

      +    5.  9. 4            -    3..   8

    854 280                54 874

 

Варіант  2

1.Які приклади записано правильно?

а)    953462       б)     4591      в)     59073     г)    68927

       -     74585             +37632           +  2954        -     3421

 

      2. Запиши та розв’яжи  приклад:

      4  852 + 82 564 + 129.

      3. Закінчи обчслення прикладів:

      а)    -  956740    б)    259487    в)  64075    г)   80000

                  37856        +   12456        + 2435        - 39468

                          4                   43                 0                 32

      4.  Знайди рівняння, в яких  х = 2:

      а)   30 000 – х = 5 037;     в)  6 584 + х = 6 586;

      б)  19 998 + х = 20 000;   г)  х + 395 644 = 395 644.

      5.  В яких прикладах відповіді є шестицифровими числами?

 

      а)   348 456 + 220 765;     в)  596 384 – 86 363;

      б)   230 426 – 156 794;     г)  548 362 + 7 049.

      6.  Якщо у = 527, то які нерівності правильні?

 

      а)  3 685 + у > 4 210;      в)  3 685 + у > 4 220;

      б) 3 685 + у < 4 214;       г)  3 685 + у < 4 208.

 

      7.  Цирк відвідали 3 000 людей. З них – 856 жінок, чоловіків – на 285 менше, ніж жінок, решта – діти. Скільки дітей відвідали цирк? Продовж розв’язання задачі.

       1)  856

         -  285

 

 1. У  трьох  школах 1 940 учнів. У першій та другій разом 1 220 учнів, а у другій та третій – 1 360. Скільки учнів у кожній школі?

      

            У I школі –

            У II школі –

            У III школі –

            Вибери: 720 учнів; 580 учнів; 640 учнів.

 

 1. На базі було 2 309 кг яблук і 607 груш. У магазин відправили 489 кг фруктів. Скільки кілограмів фруктів залишилося на базі? Який із виразів є розв’язанянням задачі?

 

  а) 2 309 – 607 + 489;

  б) ( 2 309 – 607) + 489;

  в) ( 2 309 + 607) – 489.

10.  Встанови порядок дій:

      756 385 – ( 5 634 + 375) – 89 563 + ( 563 – 176) .

 

11.* Доповни доданок та від’ємник так, щоб відповідь була правильною:

    

        856 421        36 452

   +    3.  8.  9.   -    2..   4

        892 370        33 868

 

 

 

Тема .  Додавання та віднімання іменованих багатоцифрових чисел.

 

Варіант 1.

 1. Порівняй числа й постав знак > , < , = :

а) 6 м 03 см   [   ]   6 м 3 дм;      в) 2 кг 007 г   [   ]   2 кг 070 г;

 

б) 6 дм 1 см   [    6 дм 2 см;    г) 7 т 030 кг    [   ]   7 т   3 ц.

 

 2.  Які приклади записані правильно?

а)   2 м 8 дм     б)  9 т 300 кг

   + 3 м 9 дм        - 6 т 5 

       в) 6 км 400 м    г) 4 кг 950 г

  + 5 км 673 м      -     3646 г

 

 1. Закінчи обчислення прикладів:

а)  4  м 9 дм      б)  9 т 300 кг

  + 2 м 4 дм          - 6 т 527 кг

 

в)  28 ц 86 кг     г) 2 км 856 м

  -    9 ц 08 кг      + 3 км 973 м

 

 1. Висота слона 3 м 8 дм, а жираф – на 9 дм вище.

  Який « зріст» жирафа?

а) 3 м 9 дм;   б) 4 м 7 дм;   в) 2 м 9 дм.

5.   Батько має зріст 1 м 72 см, а син – 1 м 24 см. На скільки зріст батька більше, ніж зріст сина?

а) на 36 см більше;  б) на 48 см більше;  в) на 56 см більше.

 

6.  Довжина спортивного майданчика – 125 м 60 см, а ширина – на 36 м 75 см менше. Яка ширина спортивного майданчика? Яке розв’язання є правильним?

 а) 12560 см        б) 125 м 60 см             в)  125 м 60 см

   -  3675 см          +  36 м 75 см                 -  36 м  75 см

  Закінчи  обчислення.

 

7.Електропоїзд був у дорозі 3 год 45 хв, а пасажирський поїзд – на 12 год 45 хв довше. Скільки часу булив дорозі поїзди? Перевір складений вираз, розв’яжи задачу за діями з поясненням.

   3 год 45 хв + ( 3 год 45 хв + 12 год 18 хв) =

 

8. Маса качки 3 кг 650 г, курки – на 1 кг 245 г менше маси качки, індика – на 5 кг 430 г більше, ніж маса качки та курки разом. Яка маса качки, курки та індика разом?

Вибери првильну відповідь і обгрунтуй її, розв’язавши задачу.

   а) 17 кг 540 г;    б) 22 кг 520 г.

9. Периметр трикутника 6 см 68 мм. Довжина однієї сторони 1 см 26 мм, іншої – 2 см 58 мм. Знайди довжину третьої сторони:

   а) 2 см 84 мм;  б)  2 см 74 мм;   в)  1 см 04 мм.

10.* Постав найменування так,щоб рівності були правильними:

   а) 6 т 420 кг + 3 [ ] = 6 т 720 кг;            в)  8 м – 5 [ ] = 7 м 95 см;

   б) 9 м 750 см – 6 [ ] = 3 м 750 см.         г)  16 ц 75 кг + 4 [ ] = 20 ц 75 кг.

 

11.* На  одній чаші терезів лежить цегла, а на іншій – половина  такої самої цегли та дві гирі: 1 кг і 500 г. Яка маса цегли?

 

 

 

Варіант 2 

1 Порівняй числа та постав знак > ,< ,=;

 а) 8 м 5 дм   [   ]   8 м 05 см;        в) 3 дм 4 см   [    3 дм 3 см;

 

 б) 5 кг 090 г   [   ]   5 кг 009 г;     г) 9 т 5 ц   [   ]   9 т 050 кг.

2. Які приклади записаноправильно?

 а)  6 т 500 кг        б)  59 ц 62 кг

   -  3 т 8 ц                -   7 ц 07 кг

  

 в)  7 кг 080 г         г)  4 м 8 дм

   +     5 274 г               5м 6 дм

3.Закінчи обчислення прикладів:

 а)  5 м 8 дм        б)  56 ц 62 кг 

   + 3 м 5 дм          -   7 ц 07 кг

 

 в) 6 т 800 кг       г) 4 км 376 м

  -  2 т 485 кг       +  2 км 857 м

 4. Висота страуса 2 м 50 см, а журавля – 1 м 20 см. На скільки журавель нижчий від страуса?

  а) 1 м 30 см;    б)  1 м 50 см;   в) 1 м 03 см.

 5.  Осел висотою 1 м 2 дм, а верблюд – на 6 дм вище. Знайди висоту верблюда:

  а) 6 дм;    б)  1 м 8 дм;    в) 1 м 9 дм.

 

 6. Довжина шкільного двору 243 м 80 см, а ширина – на 48 м 65 см менше. Яка ширина шкільного двору? Яке розв’язання є правильним?

  а) 243 м 80 см          б)  24 380 см          в) 243 м 80 см 

   +  48 м  65 см            -   4 865 см             -   48 м 65 см

 Закінчи обчислення.

 

7. Теплохід  йшов 15 год 46 хв, а катер- на 11 год 25 хв менше. Скільки часу витратили теплохід  і катер разом?   

 Перевір складений вираз, розв’яжи залачу за діями з поясненням.

       15 год 46 хв + ( 15 год 46 хв – 11 год 25 хв) =

 

8. Учні першої школи зібрали 12 кг 400 г шипшини, іншої – на 5 кг 007 г менше, ніж першої ,а третьої – на 10 кг 007 г менше, ніж учні першої та другої школи разом. Скільки всього кілограмів шипшини зібрали учні трьох шкіл?

      Вибери  правильну відповідь і обгрунтуй її, розв’язавши задачу.

           а) 29 кг 509 г;       б) 49 кг 537 г.

 

 9.  Периметр трикутника 9 см 43 мм . Довжина однієї сторони 2 см 21 мм, іншої – 3см 14 мм. Знайди довжину третьої сторони:

             а)  3 см 78 мм;    б)  3 см 68 мм;   в)  2 см 28 мм.

 10.*  Постав найменування так, щоб рівності були правильними.

    а) 9 м – 6 ...  =  8 м 94 см;

    б) 8 т 540 кг + 4 ... =  8 т 940 кг;

    в) 13 ц 65 кг + 3 ... =  16 ц 65 кг;

    г) 7 м 360 см – 5 ... =  2 м 360 см.

11.*  На одній чаші терезів лежить кавун, а на іншій – половина такого самого кавуна та дві гирі: 3 кг й 500 г. Яка маса кавуна?

 

 

Тема     Швидкість, час, відстань

 

Варіант 1

1.В яких одиницях  вимірюється  швидкість?

  м, км, хв, км / год, м / с, дм, год.

2. Яку відстань подолає машина за 4 год, якщо її швидкість буде 125 км/год?

а) 31 км,   б) 500 км;  в)  345 км.

 

3. З якою швидкістью їде мотоцикліст, якщо в дорозі він перебуває 4 години та вже проїхав 220 км?

 а) 220 : 4 ;    б)  220 * 4;    в) 220 + 4.

 

 4. Велосипедист проїхав 36 км. Він їхав зі швидкістю 12 км/год. За який час велосипедист подолає цю відстань? Розв’яжи задачу.

 

 5. Машина повинна проїхати 480 км. Вона їхала 3 години зі швидкістю 70 км /год. Яку відстань залишилось проїхати машині? Який вираз є розв’язком задачі?

  а) 480 – ( 70* 3) ;    б) ( 480 – 70 ) * 3;   в) 480 : 3 – 70.

 6. Велосипедист був у дорозі 6 годин, а мотоцикліст- 2 години. Хто з них подолав більшу відстаньі на скільки кілометрів більше, якщо велосипедист їхав зі швидкістю 12 км/год, а мотоцикліст – 45 км /год?

  а)  велосипедист проїхав на 18 км більше;

  б) мотоцикліст проїхав на 18 км більше;

  в) велосипедист та мотоцикліст проїхали однакову відстань.

        Вибери правильну відповідь, обгрунтуй її, розв’язавши задачу.

 

7.Відстань між містами 72 км. Третю частину цієї відстані електропоїзд проїхав з24 хв. З якою швидкістю їхав електропоїзд? Вибери правильне розв’язання.

1 варіант                                                           II варіант

1) 72 : 3 * 1 = 24 ( км)                                  1) 72: 3 * 1 = 24 ( км)              

2) 72 – 24 = 48 ( км)                                     2) 24 : 24 = 1 ( км/хв)

 

  8. Машина їхала по шосе зі швидкістю 65 км/год упродовж 4 год, по грунтовій дорозі – 3 години зі швидкістю 40 км/год.Яку відсань проїхала машина? Розв’яжи  задачу за діями з поясненням.

 9. Від пристані вирушили в одному й тому ж напрямку катер і буксир. Швидкість катера 25 км/год, а буксира- 17 км/год. Яка відстань буде між ними через 3 години?

         Обери правильну відповідь, обгрунтуй її, розв’язавши задачу.

              а)  24 км;    б)  126 км.

 10. Два потяги одночасно відійшли від станції в протилежному напрямку. Швидкість першого потяга 75 км /год, а іншого- на 5 км/год більше. Яка відстань буде між потягами через 3 години ? Вибери раціональне розв’язання та поясни кожну дію.

1 варіант                                                       II варіант                    

 1) 75 + 5 = 80 (...) –                                     1) 75 + 5 = 80 (...) – 

 2) 75 *3 = 225( ...) –                                    2) 75 + 80 = 155 ( ..) -

 3) 80 *3 = 240 (...) –                                    3) 155* 3 = 465 ( ...) –

 4) 225 + 240 = 465 ( ..)  

 11.* З двох міст, відстань між якими 670 км, вийшли одночасно назустріч один одному два потяги й зустрілись через 5 годин. Швидкість одного потяга 76 км/год. Яка швидкість іншого потяга ?  На скільки швидкість другого потяга менше, ніж швидкість першого? Розв’яжи задачу.

 

 

 

Варіант 2

 1. В яких  одиницях  вимірюється  час?

км/ год, год. м/с, хв, м/хв, с.

 1. На яку відстань відлетить голуб за 5 годин, якщо летітиме зі швидкістю 60 км/год?

а) 300 км;        б) 12 км;      в) 55 км.

3. З якою швидкістю ішов пішохід, якщо він був у дорозі 5 годин і пройшов 30 км?

а) 30 – 5;        б) 30 : 5 ;       в) 30 * 5.

4. Кінь біг дистанцію 45 км зі швидкістю 15 км/год. За який час кінь пробіг цю відстань? Ров’яжи задачу.

5.Потяг повинен проїхати 810 км. Він їхав 6 годин зі швидкістю 90 км/год. Яку відстань залишилося проїхати потягу? Який вираз є розв’язанням задачі?

 а) 810 + (90* 6) ;

 б) ( 810 – 90) *6;

 в) 810 – ( 90*6).

 

6.Легкий автомобіль був у дорозі 4 години, а вантажний- 7 годин. Яка машина проїхала більші відстань і на скільки кілометрів більше,якщо легковий автомобіль їхав  зі швидкістю 70 км/год, а вантажівка – 50 км/год?

  а) вантажівка проїхала більше на 70 км;

  б) легковий автомобіль проїхав більше на 70 км;

  в) легковий автомобіль і вантажівка проїхали однакову відстань.

 

 Обери правильну відповідь, обгрунтуй її, розв’язавши задачу.

         7.Відстань між селищами 64 км. Четверту частину цієї відстані човен проплив за          16хв. З якою швидкістю плив човен? Обериправильне розв’язаня.

I варіант                                                  II варіант

1) 64: 4* 1= 16 ( км)                              1) 64 : 4 * 1 = 16 ( км)       

2) 16 : 16 = 1 ( км/хв)                            2) 64 – 16 =48 ( км)

 

8. Туристи йшли пішки 5 годин зі швидкістю 6 км/год, потім плили в човні 4 години зі швидкісю 14 км/год. Яку відстань подолали туристи? Розв’яжи задачу з поясненням.

 

9. Від станції в одному й тому ж напрямку вирушили вантажний та пасажирський потяги.Швидкість вантажного потяга 40 км/год, а пасажирського- 50 км/год. Яка відстань буде між ними через 5 годин?

   Обери правильну відповідь, обгрунтуй її, розв’язавши задачу.

 а)  50 кілометрів;         б) 450 кілометрів.

 

10. Від автостанції одночасно вирушили у протилежному напрямку два автобуси. Швидкість першого автобуса 45км/ год, а другого- на 5 км/год більше. Яка відстань буде між ними через 4 години? Вибери раціональне розв’язання і поясни кожну дію.

  I варіант                                                     II варіант

  1) 45 + 5 = 50 (...) –                                   1) 45 + 5 = 50 (...) -

  2) 45 + 50 = 95 ( ...) –                                2) 45 *4 = 180 (...) - 

  3) 95 * 4 = 380 ( ...)-                                  3) 50 * 4 = 200 (...) -

                                                                     4) 180 + 200 = 380 (...) –

!3.* Із двох міст, відстань між якими 858 км, вийшли одночасно назустріч один одному два потяги й зустрілися через 6 годин. Швидкість одного потяга 78 км/год. Яка швидкість другого? На скільки швидкість другого потяга менше , ніж швидкість першого? Розв’яжи задачу.

 

 

 

Тема.  Множення та ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове.

Множення та ділення на одноцифрове число.

Варіант 1

{C}1.      {C}Заверши  обчислення прикладів:

1468            8274              14803           14003             14003        30007

        х     6           х     5             х       4         х        7            х       7       х       6

               8                  0

          Перевір себе: 180  042 ,  98 021,  41 370,   8 808, 59 212.

{C}2.      {C}Обери правильну відповідь і запиши її у вигляді суми розрядних доданків:

2 028 * 3 =

а) 6 184;    б)  6 084;   в) 5 083.

43 921 *3 =

а) 132 763;  б) 142 763;  в) 131 763.

10 508 * 9 =

а)  94 572;    б) 95  472;   в)  94  562.

          3. Обчисли приклад і підкресли у відповідях клас тисяч:                 

30009                      94023                                     40073                         278451

х      8           х      5              х      6                   х          3

{C}4        Запиши приклади для письмових олбчислень.

2 400*6;          5 4000*3;        170 000*2;      2 090*6

{C}5        Встанови порядок дій і обчисли.

2*8 399-1 357*5.

{C}6        Закінчи обчислення прикладів.

 

                                                        

 

{C}7        Обери правильну відповідь:

523 200 : 5 =

а) 10 464;    б)104 640;      в)1 464

244 000 : 8 =

а) 3 500;      б) 30 500;       в)3 050

127 000 : 2 =

а) 63 500;    б) 6 350;         в) 60 350

{C}8        Обчисли рівняння, в якому невідомий дільник:

х * 3 = 25 785                                х * 107 = 5

9 * х = 26 172                                 86 544 : х = 9

9. Знайди значення виразу, якщо а=12306,             в=4207:

а : 3 + 3 * в

10. Обери правильну відповідь.

8 км. 245 м. * 9 =

а) 74 км. 025 м.;        б) 74 км. 205 м.;        в) 742 км. 025 м.;

7 м. 84 см. : 8 =

а) 908 см.;      б) 98 см.;        в) 98 м.

11. Виконай обчислення і зроби перевірку:

20 132 : 4                                          8 * 23 154

 1. Запиши всі одноцифрові числа, які можна поставити замість крапок, щоб нерівність була правильною.

7 63...  7 630

 

 

 

Варіант 2

1 Закінчи обчислення прикладів:

    2365              7364              17306             25006             50009

х        3           х       5            х        3            х        8           х       7

          5                    0                       

 

Перевір себе: 350  063,  51 918,     36 820,   200 048,  7 095.

 

2 .Вибери правильну відповідь і запиши її у вигляді суми розрядних доданків:

  5 029 х *3 =

  а) 1 587;   б) 15 087;    в) 15 078

.

  145 692 х *4 =

  а) 582 768;   б)  587 268;  в)  572 688.

 

  20 609 х *7 =

  а) 134 462;   б)  144 362;  в)  144 263.

3. Обчисли приклади й підкресли у відповідях клас тисяч:

    20007             53061             34009            396472

  х        6            х       7             х      5            х        2

 

4. Запиши приклади для письмових обчислень:

  4 600 *8;    63 000 *4;     280 000 *7.

5. Встанови порядок дій і обчисли:

  3 *6 975 – 2 *1 234 .

6. Обчисли приклади:

                              

 

7. Обери правильну відпоівдь:

  17 000: 5 =

а) 340;  б) 3 400;   в)  3 040.

  27 000 : 6 =

а) 40 500;  б) 450;  в) 4 500.

  21 800 : 5 =

а) 4 360;  б) 436;  в)  43 600.

8. Обчисли рівняння, в якому невідомий множник:

  5 *   х  = 15 630              1 270 : х  =10

  х  :  3  = 83 311              84 678 : х = 6.

9. Знайди значення виразу, якщо а = 56 093, в = 336 584:

                            а *  6 – в:4.

10. Обери правильну відповідь:

 5 км 763 м х 6 =

 а) 34 км 578 м; б) 34 км 758 м ; в) 345 км 078 м.

 9 м 44 см  : 8 =

 а) 1 м 48 см; б) 1 м 18 см;  в) 11м 08 см.

11. Виконай обчислення і зроби перевірку:

 40 806 : 2                6 х 32 752

12 * Запиши всі одноцифрові числа, які можна поставити замість крапок, щоб нерівність була правильною.

      9 54   9 540 .

 

 

Площа фігури. Одиниці вимірювання площі

Варіант 1

1. Як обчислити площу прямокутника?

 

а) довжину помножити на ширину;

б) довжину поділити на ширину;

в) від довжини відняти ширину.

 

2. Квадратний сантиметр – це :

 

а) площа квадрата зі стороною 1 мм;

б) площа квадрата зі стороною 1 см ;

в) площа квадрата зі стороною 1 дм.

 

3. Запиши скорочено:

 

 квадратний сантиметр , квадратний дециметр, квадратний метр.

 

4. Накресли квадратний сантиметр.

 

{C}5.      {C} Які одиниці використовують для вимірювання великих площ

 Обери: а) см²;  б) ар;  в) км²;  г) га

 

6. Гектар –це площа квадрата зі стороною.

а) 100м;  б) 10 м ;  в)1 000 м.

 

7. Довжина кімнати 6 м, а ширина – 4 м. Чому дорівнює площа кімнати?

 а) 24 м ² б) 24 м ;  в) 10 м².

 

8. Довжина ділянки 40 м, а ширина – на 20 м менше. Чому дорівнює площа ділянки?

 

 а) 40 * ( 40 – 20 );

 б) ( 40 – 20) * 20;

 в) 40 :20 * 20.

 

9. Ширина прямокутника 12 см , а довжина – у 2 рази більше. Обчисли площу.

 

10. Площа прямокутника 45 см², одна з його сторін дорівнює 9 см. Знайди другу сторону:

 а) 5 см;

 б) 36 см;

 в) 54 см.

 

11. Площа прямокутної ділянки 600 м², а ширина – 20 м. На скільки довжина цієї ділянки більше, ніж її ширина? Розв’яжи задачу.

 

12*. Побудуй два різних прямокутники, щоб площа кожного дорівнювала 12 см².

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

 

1. Як обчислити площу прямокутника?

 

а) довжину поділити на ширину;

б) довжину помножити на ширину;

в) до довжини додати ширину.

 

2. Квадратний метр – це:

 

а) площа квадрата зі стороною 1 м;

б) площа квадрата зі строною 1 дм;

в) площа квадрата зі стороною 1 км

 

3. Запиши скорочено:

квадратний міліметр, квадратний метр, квадратний кілометр.

 

4.Накресли квадратний сантиметр.

 

5. Які одиниці вимірювання площі використовуються для вимірювання невеликих площ?

Обери:   а) мм²;  б) дм²;   в) га;   г) см².

 

6. Ар – це площа квадрата зі стороною:

 

а)  100 м ;

б)  1 м;

в) 10 м.

7. Довжина зали 12 м, а ширина – 6 м.Чому дорівнює площа зали?

а) 18 м;

б) 72 м²;

в) 72 м.

 

8. Довжина ділянки 48 м, а ширина – у 8 разів менше. Чому дорівнює площа ділянки?

а) ( 48 – 8)* 8;

б) 48+ ( 48: 8);

в) 48 ( 48:8)

.

9. Ширина прямокутника 8 см, а довжина – у 3 рази більше.Обчисли площу.

10. Площа прямокутника 56 см² , а одна з його сторін дорівнює 7 см. Знайди другу сторону:

а) 49 см;

б) 8 см;

в) 63 см.

 

11. Площа прямокутної ділянки 800 м², а ширина – 20 м. На скільки ширина цієї ділянки менше, ніж її довжина? Розв’яжи задачу.

 

12.* Побудуй два різних прямокутники, щоб площа кожного дорівнювала 20 см².

 

 

 

 

Тема. Ознайомлення із дробами.

Множення та  ділення багатоцифрових чисел,які закінчуються нулями.

Дроби.

Варіант 1

1.Як називаються такі числа?

1        2        3        4       5

2        3        7        5       6.

2.   5- це ...

     6 – це ...

3. Знаменник дробу показує:

а) на скільки частин поділене ціле;

б) скільки взято частин цілого.

4. Запиши, яка частина заштрихована в кожному прямокутнику:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Запиши цифрами дроби: три шостих, дві восьмих, чотири дев’ятих, вісім десятих, одна п’ята, три сьомих.

6. В якому рядку дроби розташовані в порядку збільшення?

а) 1       1      1         1       1

    10     8      6     5      4       2

б) 1      1       1    1      1        1

   12      6      5    8      7        3.

7. Які нерівності правильні?

а)                           б)                в)        г)

8. Обери правильну відповідь.

Чому дорівнює 1/ 5 метра?

а) 20 см;  б) 95 см; в) 5 см.

Чому дорівнює ½ кілограма?

а) 998 г ; б) 500 г;в) 98 г.

Чому дорівнює 1/3 години

а) 20 хв; б) 57 хв; в) 63 хв.

9. Від 18 м тканини відрізали шосту частину. Скільки метрів тканини відрізали?

а) 3 м; б) 12 м; в) 108 м.

10. За день туристи подолали 27 км, це складає 1/3 усього шляху. Скільки кілометрів усього вони мають пройти?

 а) 30 км; б) 81 км; в) 9 км.

11. У магазині було 840 кг крупи: рис складає 1/3 частину, гречана крупа- 2/7 усіх круп, решта- пшоно. Скільки в магазині окремо кілограмів рису, гречаної крупи, пшона?

 Обери правильну відповідь:а) 280 кг, 240 кг, 320 кг; б) 280 кг, 120 кг, 440 кг.

Розв’яжи задачу по діях із поясненням.

12. Довжина шкільного саду прямокутної форми дорівнює 45 м, а ширина- 32 м.1/4 площі саду відведено під ягідні кущі, решту площі- під яблуні. Скільки квадратних метрів відведено під яблуні?

Обери правильну відповідь: а) 1 080м²; б) 1 060 м², в) 360 м².

Обгрунтуй відповідь, ров’яжи задачу.

13*. Накресли квадрат зі стороною 5 см. Заштрихуй 1/5 площі даного квадрата. Скільки квадратних сантиметрів ти заштрихував?

Варіант 2

1. Як називаються такі числа:

1      2      2      5

4      5      8      9

2.       це...

        9    це...

3. Числівник дробу показує:

а) скільки взято частин цілого;

б) на скільки рівних частин поділене ціле.

4. Запиши, яка частина заштрихована в кожному прямокутнику:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Запиши цифрами дроби: дві п’ятих, чотири десятих, шість сьомих, одна дев’ята, чотири п’ятих, п’ять сьомих.

6. В якому рядку дроби розташовані в порядку зменшення?

 а) 1      1     1     1     1      1

     5      6     8     4     10    9

б) 1      1        1     1      1

    2      4      6    8     9      10.

7. Які нерівності правильні:

а)      б)      в)        г)

8. Обери правильну відповідь.

Чому дорівнює ¼ м ?

а) 25 см; б) 96 см; в) 6 см.

Чому дорівнює 1/ 5 кілограма?

а) 995 г; б) 95 г; в) 200 г.

Чому дорівнює 1/ 4 години?

а) 15 хв; б) 56 хв; в) 64 хв.

9. Із ящика масою 24 кг відсипали восьму частину яблук. Скільки кілограмів яблук залишилось у ящику?

а) 16 кг; б) 3 кг; в) 21 кг.

10. За день туристи на човнах подолали відстань у 48 км, що складає 1/ 5 усього шляху. Скільки усього кілометрів вони мають пропливти?

а) 240 км; б) 53 км; в) 43км.

11.На птахофабриці 8 420 птахів: кури складають3/ 5, гуси- ¼ всіх птахів, решта- качки. Скільки на птахофабриці окремо курей, гусей та качок?

   Обери правильну відповідь: а) 2 947 курей, 3 368 гусей, 2 105 качок; б) 5 052 курей, 2 105 гусей, 1 263 качок.

Розв’яжи задачу по діях із поясненням.

12. Город прямокутної форми має довжину 96 м, а ширину – 48м.5/ 8 площі городу відведено під картоплю, решту- під овочі. Яка площа відведена під овочі?

  Обери правильну відповідь: а) 1 728 м²; б) 2 880 м² в) 4 608 м².

  Обгрунтуй відповідь, розв’язавши задачу.

13*. Накресли квадрат зі стороною 4 см.Заштрихуй 1/ 4 площі даного квадрата. Скільки квадратних сантиметрів ти заштрихував?

                                              

 

 

 

 

Множення та ділення чисел, що закінчуються нулями.                                                                                    

Варіант 1                                        

1. В якому рядку приклади записані в порядку збільшення результату?

   а) 3* 10; 3* 100; 3*1 000; 3 *10 000;

   б) 6* 10 000; 6* 1 000; 6*100; 6* 10.

2. В якому рядку приклади записані в порядку зменшення результату?

   а) 800 : 100; 8 000 : 100; 80 000 : 100; 800 000 : 100;

   б) 500 000 :1 000 ; 50 000 : 1 000; 5 000 : 1 000.

3. Запиши приклади для письмових обчислень:

76*5 000; 3 581 * 60; 7 200 * 40; 370 * 400.

4 Визнач кількість цифр у частці:

                                                          

                                                                                                                                                                        

5. Обчисли приклади:

 7630         65           396          730

х   60        х  5000   х   600    х  400

 

6. Закінчи обчислення прикладів:

 

               

 

7. Розв’яжи рівняння, в якому невідоме ділене:

х : 60 = 1 465           х + 60 = 1 465

60 * х = 1 500        71 200 : х = 35 608.

 

8. Встанови порядок дій:

а) 87 480 :90 + 24 720 : 30;

б) 52 600* 400 – 42 800 * 30;

в) 5 520 : 60 * 400 + 1 868 *20.

 

9. Обчисли:

78 400 : 800 + 9 660 * 400 =

Перевір себе: 3 864 098.

 

10. Обери правильну відповідь:

1 км 500 м * 3 =

а) 45 км; б) 4 км 500 м; в) 4 км 50 м.

4 кг : 8 =

а) 50 г; б) 500 г; в) 5 000 г.

4 кг 950 г : 90 =

а) 5 кг 050 г; б) 550 г; в) 55 г.

1 см 80 мм * 50 =

а) 90 см; б) 900 см; в) 9 000 см.

 

11*. Замість * встав знаки арифметичних дій так, щоб рівності були правильними:

 80 * 50 * 3 000 = 1 000;    70 * 60 * 200 = 4 000.

 

 

 

 

 

Варіант 2

1. В якому рядку приклади записані в порядку зменшення результату?

а) 4 * 10; 4 * 100;  4 * 1 000 ; 4 * 10 000 ;

б) 7 * 10 000; 7 * 1 000; 7 * 100; 7 * 10.

 

2. В якому рядку приклади записані в порядку збільшення результату?

а) 30 000 : 1 000; 3 000 : 1 000; 300 : 100;

б) 60 : 10; 600 : 10; 6 000 : 10; 60 000 : 10; 600 000 : 10.

 

3. Запиши приклади для письмових обчислень:

47 * 3 000; 5 962 * 40; 6 300 * 50; 260 * 300.

4. Визнач кількість цифр у частці:

 

      

 

5. Обчисли приклади:

  5720               76                267              520

х    40            х   4000         х   800      х    800

6. Закінчи обчислення прикладів:

        

 

 

7. Розв’яжи рівняння, в якому невідомий множник:

х * 50 = 104 000                         11 480 : х = 40

х + 50 = 104 000                         х : 70 = 50 400

 

8. Всанови порядок дій:

а) 2 570 * 900 – 69 680 : 40;

б) 740 * 900 : 30 – 5 440 * 40;

в) 60 580 + 20 * 700 – 5 083.

 

9. Обчисли:

32 760 : 70 * 20 + 18 680 : 40 =

Перевір себе: 9 827.

 

10. Обери правильну відповідь:

2 км 250 м * 4 =

а) 900 км; б) 9 км; в) 90 км.

 

3 т : 6 =

а) 500 кг; б) 5 000 кг; в) 5 кг.

 

4 кг 900 г : 70 =

а) 70 г; б) 700 г; в) 7 000 г.

2 см 80 мм * 3 =

а) 840 см; б) 84 см; в) 804 см.

11*. Замість * встав знаки арифметичних дій так, щоб рівності були правильними?

80 * 70 * 600 = 5 000; 30 * 60* 1 000 = 800.

 

 

Міри довжини.

Варіант 1

1. 1 століття- це:

а) 1 000 років;

б) 100 років.

 

2. 1 рік – це:

а) 12 місяців;

б) 10 місяців;

в) 11 місяців.

 

3. Скільки діб у високосному році?

а) 365 діб;

б) 366 діб;

в) 367 діб.

 

4. 1 доба – це :

а) 23 год;

б) 24 год;

в) 25 год.

 

5. 1 хв дорівнює:

а) 60 с;

б) 55 с;

в) 65 с

6. Скільки діб становлять 120 год?

а) 5 діб;

б) 6 діб;

в) 4 доби.

7. Скільки місяців у 38 роках?

а) 4 місяці;

б) 450 місяців;

в) 456 місяців.

 

8. Скільки років становлять 36 місяців?

а) 3 роки;

б) 24 роки;

в) 9 років.

9. Назви літні місяці. Скільки всього в них днів?

10. Перший у світі штучний супутник Землі був запущений у 1957 році. В якому столітті сталася ця подія?

а) XX ст;

б) XIX ст;

в) XXI ст.

11. Футбольний матч тривав 1 год 45 хв ( з перервою) і закінчився в 20 год 15 хв. Коли почався матч?

а) 18 год 30 хв;

б) 19 год 30 хв;

в) 18 год 45 хв.

12.* Поміркуй, яке з тверджень завжди правильне.Чому?

а) у двох тижнях 14 днів;

б) у місяці 30 днів.

 

Варіант 2

1. 1 рік дорівнює:

а) 10 місяцям;

б) 12 місяцям;

в) 11 місяцям.

 

2. 1 століття дорівнює:

а) 100 років;

б) 1 000 років.

 

3. Скільки діб має рік ?

а) 365 діб;

б) 364 доби;

в) 367 діб.

 

4. 1 година дорівнює:

а) 65 хв;

б) 60 хв;

в) 55 хв.

 

5.1 година дорівнює:

а) 360 с;

б) 3 600 с;

в) 3 060 с.

 

6. Скільки діб становить 96 год ?

а) 4 доби;

б) 5 діб;

в) 6 діб.

 

7. Скільки місяців становить 14 років?

а) 16 місяців;

б) 168 місяців;

в) 165 місяців.

 

8.Скільки років становить 48 місяців?

а) 4 роки;

б) 44 роки;

в) 8 років.

9. Назви літні місяці. Скільки всього в них днів?

10. Місто Харків засновано в 1654 році. В якому столітті сталася ця подія ?

а) XVI ст;

б) XVII ст;

в) XVIII ст.

11. Екскурсія почалася в 10 год 15 хв і тривала 2 год 30 хв. Коли закінчилася екскурсія ?

а) 12 год 45 хв;

б) 11 год 45 хв;

в) 12 год 30 хв.

12.* Поміркуй, яке з тверджень завжди правильне. Чому?

а) дві доби мають 48 годин;

б) рік триває 365 днів.

 

Нравится