Свої права ти добре знай, їх шануй і поважай!


Тема: Свої права ти добре знай, їх шануй і поважай!

 

Мета: дати уявлення про головні обов'язки людини та їх взаємозв’язок з правами, поглибити правові знання учнів; сприяти поширенню правової культури, гендерної рівності; розвивати вміння орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, керуватися отриманими знаннями у своїй життєвій практиці; навчити приймати аргументовані рішення щодо балансу прав та обов’язків, формувати почуття поваги молоді до  людей що охороняють правопорядок  та спокій у суспільстві.

Очікувані результати: викликати дітей на відверту розмову один з одним та вчителем, ініці­ювати чесну дисципліну серед школярів.

Форма проведення: виховна година для учнів.

Обладнання: Конституція України, скорочений варіант Конвенції про права дитини, роздатковий матеріал для роботи в групах, папір, маркери, набір олівців, комплект карток «Права людини», ,  презентація «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина»,

Хід заходу

Вчитель. У неньки народилося дитя,

         Дитя моє! Бог дав тобі життя,

         І щоб ніхто не заподіяв шкоди

         Тобі, малесенький громадянине,

          Бог дав закони нашого народу.

 Сьогодні наша зустріч має назву «Свої права ти добре знай, їх шануй і поважай!»

Розминка

Учні   обговорюють і дають відповіді на запитання вчителя

1.    Назвіть державні символи України. (Герб, прапор, гімн.)

2.    Назвіть національні символи України. ( Верба, калина, писанка, вишиванка.)

3. Суверенітет держави – це ….( повна незалежність держави).

4.Народовладдя — ... (Демократія).

5.Хто така Феміда?   (Богиня правосуддя в грецькій міфології.) Система загальнообов’язкових  соціальних норм ,які встановлюються і охороняються державою.(право).

6. Герб України -….(тризуб).

7. Система загальнообов’язкових правил поведінки, що встановлює й      охороняє держава -….. (право).

8. Гімн України-……(Ще не вмерла  України…)

9.Основний документ, який засвідчує приналежність особи до держави-…(паспорт).

(Слайд2)Щорічно 10 грудня в світі відзначають Міжнародний день захисту прав людини. Ця дата була впроваджена Генеральною Асамблеєю ООН в 1950 році на честь прийняття 10 грудня 1948 року Загальної декларації з прав людини. Декларація стала першим світовим документом, що сформулював положення про права людини.

 (Слайд 3)Загальна декларація прав людини, проголосила рівність всіх жителів планети перед законом. Людина, її життя і гідність, права та свободи визнано найвищою цінністю кожної держави. Проголошено, що всі люди рівні у своєму достоїнстві та правах. При цьому права та свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Вони належать кожній людині від самого народження й протягом усього життя, не залежать від волі держави, не даруються й не можуть бути скасовані. Будь-які угоди, спрямовані на обмеження прав людини, визнаються недійсними.

 Це – наше сьогодення, але цікаво прослідкувати, як саме наші пращури дійшли до розуміння того, що права людини слід захищати?

В.  Давним-давно, ще у стародавні часи, у людей виникла необхідність відстоювати свої права. Спочатку це робили силою. Слабка людина не мала жодних прав, якщо в неї не було сильного покровителя, що бажав би допомогти їй у вирішенні спорів.

Тривалий час діяв неписаний закон «Хто сильний, той і правий». Але коли виникли перші держави, правителі яких прагнули встановити загальний справедливий порядок і норми життя для усіх громадян, у людське суспільство прийшов закон права. Тепер держава ставала на захисті й сильного, й слабкого. Головним критерієм права стала справедливість, а не сила.

В.  З тих пір минуло чимало століть. Держави створювалися, розросталися, процвітали або гинули. Чому? Як свідчить історія, правителі й уряд не завжди піклувалися про свій народ. Так, оголошуючи сусідній країні війну чи приймаючи яке-небудь політичне рішення, правитель прагнув задовольнити лише свої інтереси й зовсім не замислювався над долею простих людей. Отже, людству потрібно було щось придумати, знайти такого захисника, який міг би примусити державу поступитися своїми інтересами заради інтересів своїх громадян і постійно піклуватися про них.

Місію такого захисника взяла на себе міжнародна організація ООН. 1945 року, після закінчення Другої світової війни - найжахливішої і найжорстокішої війни за всю історію людства - народи багатьох країн вирішили, що задля збереження миру їм слід об'єднатися. Навіщо? Для того, щоб будь-які конфлікти та суперечки між країнами в подальшому вирішувались не воєнним шляхом, а мирним, за столом переговорів. (Слайд 4)Саме з цією метою 1945 року була створена Організація Об'єднаних Націй (ООН). До речі, одним із її засновників була Україна.

  А 1948 року держави, що увійшли до ООН, підписали Загальну декларацію прав людини - документ, у якому вони пообіцяли одна одній і своїм народам забезпечити громадянські права й свободи, рівність усіх перед законом, особисту недоторканність, свободу совісті, можливість дотримуватись своєї релігії й багато іншого.

 Загальна декларація прав людини - важливий і корисний документ. Але в ньому говориться про людей загалом - і жодного слова про дітей.

(Слайд 5)Саме тому 1989 року ООН прийняла окремий документ під назвою «Конвенція про права дитини». Конвенція - це міжнародна угода. У ній держави беруть зобов'язання дотримуватись прав кожної дитини. І наша держава також підписалася під цим документом, а значить - пообіцяла світові піклуватися про своїх малих  громадян. А також у статтях Конституції сформульовані права та обов’язки громадян України. Цей документ разом із тим є програмою дій. На основі Конституції складаються всі інші закони, які регулюють діяльність і взаємини громадян.

Казкова правова вікторина

Обговорення в колі: учнів класу попередньо об’єднано у  групи, які отримують  картки з ситуаційними задачами щодо порушення прав  відомих літературних героїв, кожен учасник групи має змогу висловитися з даної теми, і на загал вислухати лише по одному представнику з групи. (Додаток №1)

  Словникова робота:

Декларація – це слово латинське, у перекладі означає заява, оголошення.

Конвенція – також латинське слово. Це угода, міжнародний договір з певних питань.

Слово „конституція” у перекладі з латинської мови означає „устрій”, „установлення”.

Правовий  конкурс - вікторина   

„Чи знаєш ти права та обовязки?”:

               1.Який документ про права дітей затвердила ООН у 1989 році:

Конвенція про права дитини;

2. Який документ про права дітей прийняла Україна у 2001 році:

 Закон України про охорону дитинства.

3. Це те, що ти повинен робити, щоб бути корисним собі та іншим:

 обовязок;

               4 . Це те, що ти можеш робити:       право.

Робота в групах:  Учні отримують завдання з зашифрованими правовими поняттями ( на завдання відводиться 2 хвилини; вірна відповідь- 2 бали)

Конза ( вірна відповідь закон)

Вароп (право)

Нимронядаг (громадянин)

Мрано (норма)

Ношепняру (порушення)

Лакдеціяра (декларація)

     Конкурс юних правознавців:

1. Головний закон країни? (Конституція)

2. Обвинувач у суді? (Прокурор)

3. Добровільне об'єднання громадян країни за  певними політичним поглядами? (партія)

4. Рішення суду? (вирок)

5. Символ влади гетьмана? (булава)

6. Той, хто бачив злочин? (свідок)

7. Який документ обумовлює кримінальну відповідальність? (кримінальний кодекс)

8. Захист у суді? (адвокат)

9. Документ, необхідний для проведення арешту, обшуку? (ордер)

Підсумок . Висловіть свою думку про проведену виховну годину….

  • Я знав…
  • Я дізнався…
  • Мені сподобалось…

Слово вчителя: «Посієш вчинок — пожнеш звичку, посієш звичку — пож­неш характер, посієш характер — пожнеш долю», — говорить народна мудрість. Отож і від тебе самого насамперед зале­жить твоя доля, доля громадянина України.

У кожного з нас є права, і ми повинні добре знати їх та вміти ними користуватися. Але слід знати не лише свої права, а й обов’язки. Прагнучи відстояти свої права, не порушуйте права інших!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конза  

Вароп

Нимронядаг

Мрано

Ношепняру

Лакдеціяра

Нравится