Наголос у проблемних словах Поради, актуальні для ЗНО-2020


Наголос у проблемних словах

Поради, актуальні для ЗНО-2020
З різних причин у деяких словах ми можемо не знати, як правильно ставити наголос. Проблема полягає в тому, що не існує конкретного переліку слів із "пробленим наголосом", які треба знати до ЗНО. Тому треба вчити всі найпоширеніші слова, у яких може виникнути сплутування наголошення.

Як можна вивчити наголос?

1. Запам'ятати загальні тенденції. Це своєрідні правила. Наприклад:

 • завдАння, запитАння, заслАння, зібрАння, навчАння, надбАння, обрАння, поєднАння, видАння, визнАння.
 • одноразОвий, багаторазОвий, кількаразОвий.
 • калігрАфія, кінематогрАфія, флюорогрАфія
 • болотИстий, бадьорИстий, мозолИстий.
 • правопИсний, літопИсний, машинопИсний.
 •  ідемО, беремО, стоїмО
 • міри довжини: мілімЕтр, кіломЕтр, сантимЕтр (але перИметр, барОметр, термОметр, бо це НЕ міри довжини)
 • більшість проблемних прикметників має наголос на закінчення: новИй, старИй, слабИй, мілкИй, тонкИй, вузькИй, низькИй, терпкИй, чіткИй, товстИй, фаховИй, черговИй, пільговИй, добовИй, житловИй, кам’янИй, хутрянИй, перехіднИй, чарівнИй
 • числівники мають наголос на -нАдцять (одинАдцять, чотирнАдцять) і -десЯт (сімдесЯт, вісімдесЯт).

 

2. За аналогією до тих слів, наголоси яких знаєте точно:

https://3.bp.blogspot.com/-RQhNn5Qb9RU/VlY0B0bwjYI/AAAAAAAABgY/brq4-Zkwn48/s400/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%25812.jpg

 

 • каталОг (монолОг, діалОг)
 • квартАл (портАл)
 • листопАд (зорепАд, снігопАд)
 • вИпадок (вИпав)
 • вІрші (вІрш)
 • грОшей (грОші)
 • гуртОжиток (гуртОм)
 • з дІтьми (дІти)
 • довІдник (довІдатися)
 • ознАка (знАк)
 • горошИна (квасолИна)
 • мЕблевий (мЕблі)
 • добУток (добУти)
 • рАзом (рАзом нас багато)
 • чАсу (чАс)

 

 

3. На окремі слова слід звернути особливу увагу (часто їх вживаємо):

 

 • ненАвидіти, ненАвисть
 • дОнька, але дочкА
 • кропивА
 • чорнОзем, чорнОслив
 • Олень
 • пОдруга, прИятель
 • дрОва
 • вІдгомін
 • кУрятина
 • мАркетинг
 • отАман, визвОльний
 • перЕпис
 • нІздря, рОдимка, кИшка, спИна
 • псевдонІм
 • серЕдина

 

4. Існують ще такі способи запам'ятовування наголосів у словах:

 • Багато разів проговорити слово з правильним наголосом, щоб звикнути.
 • Можна також кілька разів прописати це слово, яскраво виділивши наголошену букву.
 • Створити картки, на яких з одного боку буде слово без наголосу, з іншого — слово з наголосом (час від часу треба переглядати їх і перевіряти себе).
 • Найбільш проблемні слова виписати на стікери й приклеїти їх на видному місці (робочий стіл, біля ліжка, дзеркало у ванній). Коли ці слова запам'ятаються, клейте нові.
 • Частіше використовувати проблемні слова в побутовому мовленні. 
 • Придумувати для себе римовані вислови (пішов сЕр у диспансЕр).
 • Шукати власні аналогії (наприклад, пісня Поплавського "КропивА ти моя, кропивА")


 

 

Нравится