Курсова робота

 Днiпрoпетрoвський oблaсний iнститут пiслядиплoмнoї педaгoгiчнoї oсвiти

Кaфедрa гумaнiтaрнoї oсвiти

 

 

 

 

 

Курсова робота

            " Здоров′язберігаючі технології на уроках іноземної мови"

 

 

 

 

 

Викoнaлa:

Вчитель німецької мови

Михайлівської СЗШ

Олексіна Валентина Юріївна

 

Перевiрив: кaнд. фiл. нaук,

доцент кaфедри

гумaнiтaрнoї oсвiти ДOIППO

Тамлаві Вaлерiя Вoлoдимирiвнa

 

                                                     Днiпрoпетрoвськ

                                                           2016

 

 

 

 

 

                                                   Зміст

І. Вступ.

ІІ. Викладення основного матеріалу.

ІІІ. Висновки.

ІV. Використана література.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 І.Вступ

       Сучасний розвиток суспільства , зростаюча проблема у спілкування та співпраці між країнами і народами з різними мовами , історією та культурами вимагає суттєвих змін у підході до навчання та викладання іноземних мов у навчальних закладах і відповідно до цього осучаснення освіти.
Одним із стратегічних завдань  визначених у державній національній Програмі „ Освіта (Україна XXI ст.)” та в Законі України „ Про загальну середню освіту” є створення умов для формування освіченої, творчої особистості громадянина , реалізація його природних задатків і можливостей в освітньому процесі.
У національній доктрині розвитку освіти ставиться завдання оновлення змісту освіти та всього навчально - виховного процесу . Він має формуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних особистостей дітей , зростання їх особистості і творчої активності, що з рештою має зміцнити демократичні основи громадянського суспільства і прискорити його розвиток.
        Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні у учнів комунікативної компетентності. базою для якиї є комунікативні вміння , сформовані на основі мовних знань і навичок . Цього потребує сучасний стан міжнародних зв”язків України , вихід її на Європейський та світовий простір осучаснення освіти .
Досягнення належних результатів неможливе без застосування та використання інноваційних технологій . Іноземна мова  - це серйозний і складний предмет. З перших уроків діти вчаться спілкуватися іноземною мовою. На уроках учням доводиться багато запам'ятовувати, говорити, писати, читати, слухати і аналізувати інформацію. Тому застосування здоров'язберігаючих технологій на уроках іноземної мови має першорядне значення. Адже дані численних досліджень науковців показують, що джерело виникнення відхилень у здоров’ї дорослих треба шукати в їхньому дитинстві. Серед факторів, що сприяють зниженню рівня дитячого здоров’я, чи не найважливіша роль належить  навантаженню у школі. Тому  впровадження оздоровчих технологій дадуть змогу попередити  розумове перевантаження у школярів.

 

ІІ. Основний матеріал

     Сучасний урок іноземної мови  характеризується великою інтенсивністю і вимагає від учнів концентрації уваги, напруження сил. Добре відомо, що увага учнів в молодшій та середній ланці нестійка. Швидка стомлюваність на уроках іноземної мови викликана специфікою предмета: необхідністю у великій кількості тренувальних вправ. Головним завданням вчителя має стати забезпечення максимально сприятливої і комфортної обстановки і створення у дітей позитивного емоційного настрою на уроці. Позитивні емоції здатні повністю знімати наслідки негативних впливів на організм школяра. Учитель повинен прагнути викликати позитивне ставлення до предмета, підвищувати інтерес і мотивацію школярів. Важливо, щоб у дітей не з'являлося відчуття страху  перед цим предметом.

Для збереження здоров’я учнів на уроках необхідно використовувати модель здоров’язберігаючого уроку, що передбачає:

- фізкультпаузи і фізкультхвилинки (включаючи і вправи для очей, і дихальну гімнастику, спрямовані на зняття втоми, активізацію уваги і проводяться 2-3 на урок);

- релаксаційні паузи;

- виконання правил з техніки безпеки;

- створення сприятливого психологічного клімату;

- дотримання санітарно-гігієнічних норм у навчальному кабінеті ( свіже повітря, відповідне освітлення, тепловий, звуковий, кольоровий режим, вологе прибирання, відповідність парт зросту і віку учнів);

- дозування навчального матеріалу;

- раціональне використання завдань, спрямованих на розвиток пам’яті, уваги, мислення, мови;

- оцінювання навчальної діяльності дітей шляхом порівняння навчальних досягнень учня не з іншими, а з самим собою;

- кваліфіковане застосування елементів музико терапії, рухотерапії, ароматерапії, кольоротерапії, артотерапії тощо;

- особистісна зорієнтованість уроку;

- виключення стресових ситуацій;

- врахування працездатності вікових особливостей учнів;

- урахування особливих потреб дитини (вад розвитку);

- оптимізація навчального процесу ( зміна діяльності на уроці, оптимальний розподіл навчального матеріалу, середньо-швидкий темп уроку);

- гармонійне поєднання навчання, виховання й розвитку учнів у навчальній діяльності;

- виключення авторитарних методів навчання;

- бесіди з питань збереження та зміцнення здоров’я.

        Щоб уникнути втоми учнів треба змінювати види робіт: самостійна робота, самоперевірка, читання, письмо, аудіювання, відповіді на питання, робота з підручником (усно і письмово), творчі завдання, "мозковий штурм", робота у групах, тощо. Все це сприяє розвитку розумових операцій , пам'яті і одночасно відпочинку учнів. Зміна різних видів повинна проводитися через кожні 7-10 хвилин.

З метою запобігання стомлення учнів, а також з метою профілактики порушення постави і зору необхідно  включати оздоровчі моменти:

- ігри,

- фізкультхфилинки,

- хвилинки релаксації,

- тексти, заняття здоров′язберігаючого характеру.

                                                           Гра.

   Всі діти, як відомо, дуже люблять грати.  Чому ж не використати це з метою навчання дітей читання, аудіювання, письма та говоріння німецькою?

       Гра - одне з найпоширеніших засобів розвитку творчого потенціалу дітей. На початковому етапі навчання іноземної мові навчання необхідно включати в урок зарядку з використанням різного роду рухів, пісень, танців.

Ця форма релаксації заснована на тому, що м’язовий рух служить гальмуванню розумової діяльності учнів, а музика і слово, виступаючи в єдності, впливають на почуття і свідомість учнів.

Гра - одна з найважливіших форм релаксації. Але мається на увазі не гра  на особисту або командну першість, не конкурси, що вимагають мобілізації розумових сил, а ігри, що сприяють відпочинку, викликають позитивні емоції, легкість і задоволення.

Гра є  також однією з форм релаксації. Вона використовується для зняття напруги, монотонності, при відпрацюванні мовного матеріалу, при активізації мовленнєвої діяльності.

1. Гра - пантоміма:

-          При вивченні алфавіту: зображувати букву (намалювати букву у повітрі рукою);

-          Учні біля дошки виконують це завдання, а інші відгадують букву;

-          При вивченні теми Тварини зображувати тварину рухом, мімікою, голосом, жестами;

-          При вивченні теми Робочий день, зображувати дії, які виконуються зазвичай протягом дня.

2.Ситуативна гра-пантоміма

Ситуація. У магазині Берліну ти хочеш купити яку-небудь річ. Якщо ти недостатньо добре володієш мовою, ти намагаєшся порозумітися з продавцем жестами і мімікою.

Подібні ігри використовують як спосіб розвитку координації рук і ніг, інших частин тіла, просторово-часових орієнтувань, викликають позитивні емоції на уроках.

3. Гра у м’яча. Використання м'яча для повторення правил або слів. Попросіть дітей стати в коло або поруч з їх стільцями. Задати питання і потім кинути м'яч обраній дитини, яка намагається на нього відповісти. Якщо дитина не правильно відповідає, він / вона повертає м'яч учителю і сідає. Учитель повторює запитання і кидає м'яч іншій дитині.

4. Гра "Увага". Дітям показуються  картинки з вивченої лексики, протягом короткого часу вони їх запам'ятовують. Учитель прибирає частину картинок, і діти називають що зникло.

5. Клас ділиться на команди. На столі вчителя лежить розповідь. Члени команди підходять до столу, запам’ятовують речення и пошепки  переповідають своїй команді .

6. Плескаємо в долоні.   Ведучий (учень або вчитель) називає упереміж ,наприклад,овочі та фрукти. Коли діти чують назву овочів, вони плескають один раз, коли чують назву фруктів, то плескають два рази. Той, хто помилився, вибуває з гри. Переможець той, хто  залишився останнім.

7.Попросіть учнів написати слова або числа в повітрі, використовуючи , наприклад, свій правий лікоть.

                                                         Пісня.

       Пісня на уроці – гарний вид релаксації, надає можливість учням не лише добре відпочити, але і служить для формування фонетичних, лексичних, граматичних навичок. Співоча діяльність проявляється в аудіюванні, розучуванні пісень. Спів активізує функції голосового і дихального апаратів, підвищує інтерес до предмета, розвиває музичних слух і пам’ять, знижу. Стомлюваність за рахунок емоційного настрою.

                  Новизна і не традиційність навчального матеріалу.

      Очікування незвичайного, особлива зацікавленість також слугують для зняття напруги учнів, оскільки зачіпає емоційну сферу. Викликати інтерес може знайомство з новими журналами, розповідь про яке-небудь місто іншомовних країн із застосуванням ілюстрацій. Виникає запитання: чим же відрізняється                  цей вид розрядки від звичайного аудіювання? При проведенні аудіювання вчитель направляє увагу школяра на прийняття мови на слух, ставить запитання, пропонує спеціальні вправи. Розповідь же вчителя, підібрана з метою зняття втоми, напруги, починається словами «Зараз я розповім вам щось цікаве». Така розповідь не носить навчального характеру, а будується на зрозумілій учням мові з використанням наочності, міміки і жестів.

                                        Жартівливі історії на уроці

     Незвичайним подразником, що викликає мимовільну реакцію учнів і сприяє зняттю напруги є сміх. Для цього можна розповідати що-небудь комічне, дотепне з класного життя, часто використовувати іграшки, картинки.

                                       Аутогенне тренування

      Основні складні проблеми основної школи: велике перевантаження учнів, багатопредметність, зниження мотивації навчання, що веде до зниження інтересу до здобуття освіти. У середніх і старших класах аутогенне тренування зазвичай проводиться протягом 3-5 хв., за необхідності – на початку або в середині уроку. Витрати часу повністю окупаються станом релаксації, потім підвищенням працездатності. Перш ніж приступити до аутогенного тренування, слід зменшити освітлення кабінету, включити тиху, спокійну музику.

     Після цього учням необхідно психологічно настроїти себе, прийняти зручну позу, відрегулювати дихання, розслабитися. Попросити їх злегка нахилити тулуб вперед, сидячи на стільці, голову трохи опустити, очі закрити, ноги при цьому поставити на повну ступню, коліна не повинні торкатися один одного, передпліччя рук покласти на передню стегон, кисті вільно звісити. Швидко моргати очима, закрити очі та спокійно сидіти, повільно рахувати до 5-ти. Повторити 4-5 разів. Міцно замружити очі (рахуючи до 3), відкрити очі та подивитися вдалечінь (рахуючи до 5). Повторити 4-5 разів. Витягти праву руку вперед. Слідкувати очима, не повертаючи голови, за повільними рухами вказівного пальця витягнутої руки ліворуч та праворуч, вгору і вниз. Повторити 4-5 разів. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1-4, потім перевести погляд вдалечінь на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів. В середньому темпі виконувати колові рухи очними яблуками ліворуч, та стільки ж праворуч. Розслабити очні м'язи, подивитися вдалечінь на рахунок 1-6. Повторити 1-2 рази.

    Вправа виконується сидячи. Відкинутися назад, зробити глибокий вдих, потім, нахилившись вперед, видих. Повторити 5-6 разів.

      Вправа виконується сидячи. Відкинутися на спинку стільця, прикрити повіки, міцно замружити очі, відкрити повіки. Повторити 5-6 разів.

     Виконується сидячи. Руки на поясі, повертаючи голову праворуч дивитися на лікоть правої руки; повертаючи голову ліворуч, дивитися на лікоть лівої руки, повернутися у вихідне положення. Повторити 5-6 разів.

     Виконується сидячи. Підняти очі догори, зробити очима колові рухи за годинниковою стрілкою, потім зробити очами колові рухи проти годинникової стрілки. Повторити 5-6 разів.

      Виконується сидячи. Руки вгору, подивитися на кінчики пальців, підняти руки вгору (вдих), слідкувати очима за руками, не підіймаючи голови, руко опустити (видих).Повторити 4-5 разів.

         Під час виконання діти рахують вголос німецькою мовою.

 

                                   

                                             Фізкультхвилинка

            Фізкультхвилинка - невід'ємна частина будь-якого уроку в початковій, середній , та, навіть, старшій школі, якщо вчитель не хоче щоб гіперактивність сучасних дітей заважала йому в проведенні уроку. Не виняток і урок іноземної  мови. Спостереження показують, що запам'ятовування буває більш ефективним, якщо після роботи на запам'ятовування молодші школярі розслабляються або займаються абсолютно іншим видом діяльності. Міні-інсценівки на всім відомі вірші та пісні, недавно вивчені напам'ять, виконувані в проходах між партами або навіть сидячи за партами, залежно від того які рухи треба виконувати.

            Фізкультхвилинки   на уроці німецької мови

   1.Hände nach oben!

Hände seitwärts!

Hände vorwärts!

Hände nach unten!

 

  2. Hände nach oben!

Hände seitwärts!

Hände abwärts!

Kniebeugen! Aufstehen!

 

   

 

 

 

  3. Hände nach oben!

Hände vorwärts!

Hände seitwärts!

Hände abwärts!

Kniebeugen! Aufstehen!

 

    4.Wir gehen alle rings im Kreis

 Und singen froh im Chor,

 Und wer in unserer Mitte steht,

  Der tanzt und etwas vor.

 

    5. Steht auf! Kommt nach vorn!

  Hände nach oben! Hände nach unten!

    6. 1,2,3,4,

  Alle, alle turnen wir

  ( laufen wir, springen, spielen, sitzen wir)  

          Ставлення учнів до свого здоров'я, за думкою більшості спеціалістів, є основою здоров'язбереження, так як через мотивацію цього ставлення можна здійснити ціннісне - орієнтовану діяльність дітей та підлітків по збереженню та зміцненню власного здоров'я. У зв'язку з цим пропаганда здорового способу життя через валеологічне та екологічне виховання засобами уроків є складовою у розв'язанні проблеми здоров'язбереження.

                       Пропоную розробки занять.

THEMA. Ungewöhnliche Deutschstunde. Gesundheit.

 МЕТА. Перевірити знання з теми «Здоров΄я»; розвивати увагу, мислення,

пам′ять; виховувати здоров΄язберігаючі звички.

                                      

                                               Хід заняття

    Heute haben wir ungewöhnliche Deutschstunde. Unser Unterricht heißt „Gesundheit“. Was ist Gesundheit? Was müssen wir zu tun, um gesund zu bleiben?

1. Welche Sprichwörter über Gesundheit kennt ihr? Скласти прислів΄я. Дано початок і кінець прислів΄я.

              Sport treiben – gesund bleiben.

               Viel Essen, viel Krankheit.

                Früh ins Bett und früh hinaus, das ist der beste Tageslauf!

 2.   Was passt nicht in der Reihe? Що зайве в рядку? Вчитель читає, учні вибирають на слух.

            Die Spritze - die Grippe – das Medikament – die Tabletten – die Tropfen

            Der Husten – der Schnupfen – der Magen – die Halsschmerzen – die Erkältung

            Der Chirurg – der Internist – der Apotheker – der Augenarzt – der Zahnarzt

3. Verbinde richtig die deutschen Wörter mit ihren ukrainischen Äquivalenten! Вчитель читає німецькою мовою,діти показують карточки з написаними словами українською мовою.

   

 

Der Internist

Педіатр

Der Chirurg

Хірург

Der Patient

Отоларинголог

Der Kinderarzt

Окуліст

Der Hals-Nasen-Ohrenarzt

Терапевт

Der Augenarzt

пацієнт

           

4. Робота в групах. Вправа «Wir können mit dem Wörterbuch arbeiten“.

Учні об΄єднуються в три групи. Кожна група отримує картку із завданням.

Die erste Gruppe soll die Körperteile suchen.

Die zweite Gruppe soll Medikamente suchen.

Die dritte Gruppe soll die Krankheiten suchen.

5. Verteile die Wörter in 4 Gruppen. Розділити слова на 4 групи.

«Ärztе», «   Krankheiten»,    «  Kliniken»,      «  Heilmittel»

 Die Klinik, der Hustensaft, der Kinderarzt, der Chirurg, die Pillen, die Erkältung, der Zahnarzt, die Tierklinik, der Internist, die Tabletten, die Salbe, der Schnupfen, das Krankenhaus, die Entzündung, die Praxis, die Zahnschmerzen, die Medikamente, der Augenarzt, die Poliklinik.

          Unser Unterricht ist zu Ende. Ihr habt gut gearbeitet. Ich hoffe, dass ihr habt  der Thema „Gesundheit“ wiederholt.

   

 

Тема уроку. Світ, в якому ми хочемо жити

Цілі: практична:систематизувати й узагальнити вивчений за темою       матеріал; удосконалювати мовні вміння та навички;

розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, комунікативні навички, спостережливість;

виховна: виховувати непримиренне ставлення до забруднення довкілля; виховувати в учнів любов до природи, до рідної землі; стимулювати процес до вивчення німецької мови.

 Обладнання: малюнки з краєвидами природи України, плакати, мультимедіапроектор

Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок.

                                             Хід уроку

Учитель. Ich möchte heute  mit dem Gedicht beginnen. Hört und  sagt, was handelt im Gedicht.

Seht, wie schön ist die Natur! Von Unordnung – keine Spur.

Flüsse, Meere, Teiche,  Wälder,

Berge, Wiesen, Steppen, Felder

bleiben reizend auch morgen,

 wenn wir dafür zusammen sorgen.

Учитель.( інтерактивна вправа «Клоуз-тест»).

Das ist richtig. Und jetzt beаntwortet die Frage bitte: „Was ist Natur für euch?“ Sagt eure Meinungen. Wer beginnt?

     Natur für mich ist …..

     Unter der Natur verstehe ich ……

Heute arbeiten wir in unserer Stunde an dem Thema „Die Welt, in der wir leben wollen“. Wir besprechen einige Probleme, die mit der Natur und mit dem Umweltschutz verbunden.

Учитель.( інтерактивна вправа «Wort-Igel» . Режим роботи: в парах. Вчитель роздає учням аркуші із  завданням. Діти можуть користуватися підручником, якщо в них виникнуть труднощі. Після цього вчитель повідомляє, що час перевіряти завдання, кожна пара зачитує свої асоціації та дає переклад, один учень читає, другий перекладає.)

 Kinder, welche Assoziationen habt ihr mit diesen Wörtern? Ergänzt bitte den Wort-Igel. Arbeitet zu zweit. Nehmt das Lehrbuch zur Hilfe.

Es ist Zeit. Kontrollieren wir die Aufgabe. Lest bitte eure Assoziationen. Einer von euch liest, der andere übersetzt. Alle hören aufmerksam zu.

Учитель. Wir wissen, dass unsere Umwelt in Gefahr ist. Aber wir können der Umwelt helfen. Wie können die Kinder der Umwelt helfen?  Seht an der Tafel! Welche Verben passen. Und bildet die Sätze.

Man kann die Wasser sparen.

Altpapier…                      

Müll…                                               

Recyclingpapier…

Die Umwelt…                                     

Batterien nicht einfach…

Die Heizung nicht zu sehr…

Wasser…

Das Licht…

Sonnenstrahlen in Energie…

Die Kraft des Windes…

   sparen , benutzen, nutzen, verwandeln, trennen, sammeln, wegwerfen ,  schützen,  aufdrehen,  ausschalten

Учитель.( Гра « Розсортуй сміття»). Kinder, wisst ihr, dass die Deutschen den Müll sortieren? Welche Müllcontainer  gibt es in Deutschland?

Sch. Glascontainer, Altmetallcontainer, Plastikcontainer, Biomüllcontainer, Altpapiercontainer.

L. Jetzt spielen wir. Sortiert bitte den Müll. Und seht, wie die Natur schön ist. Man kann den Müll verarbeiten und wieder verwenden.

(Schachteln, Essenreste, Plastiktaschen, leere Flaschen, alte Zeitungen, Blechdosen, alte Tüten, Bananenschale, Packpapier, Knochen, zerschlagenes Geschirr, Apfelgriebs, das Laub, Gartenblättern, Joghurtbecher, Coca- Cola-dosen).

Учитель.   Zu unserer Natur gehören Pflanzen, Tiere, Wälder, Wiesen und anderes mehr. Wer schützt die Natur? Und was ist schlecht für die Natur, oder – was schadet ihr? Bildet zwei Gruppen. Seht euch  und erzählt. Die erste Gruppe erzählt, was der Natur schadet, die zweite – was ist nützlich.(Діти розподіляються на дві групи. Перша група має обрати, що корисне для природи, а друга – що їй шкодить) Also, was  machen die Menschen für die Umwelt positiv und negativ?

Es ist Zeit.

Mit dem Bus zur Schule fahren

Öffentliche Verkehrsmittel benutzen

Abfälle auf den Boden werfen

Den Fernseher ganz ausschalten

Ewig lange warm duschen

Mit dem Auto zur Schule fahren

Der Müll trennen

Dosen in der Natur wegwerfen

Batterien zur Sammelstehle bringen

Plastikflaschen kaufen

Pfandflaschen kaufen

Altpapier in den Mülleimer werfen

Учитель.Ihr habt die Projekte zu heutigen Stunde vorbereitet. Um diese Projekte zu hören, veranstalten wir die Konferenz. Sagt, bitte, eure Meinung, wie das Titel der Konferenz sein muss. Also, wir wählen das Titel „Die ökologische Situation in der Ukraine“.

Meine Freunde! Gestalten Sie mir, unsere Konferenz, die sich mit Problemen des Umweltschutzes in der Ukraine beschäftigt, zu öffnen. An unserer Konferenz nehmen die Vertreter der verschiedenen ökologischen Gruppen teil.

Das sind die Gruppe „Eko-Asowschmeer“, die Vertreter der ukrainische Zeitung, welcher interessiert sich für die Probleme Atomkraftwerke, des ukrainischen Fernsehens  und erzählt über den Naturschutz in der Ukraine.

Also, stellen Sie, bitte, die Fragen!

SCH. Gibt es die Probleme in der Ökologie des Asowschen Meers?

Учні. Unsere Gruppe wird über die Probleme der Ökologie des Asowschen Meers sprechen. Die Teilnehmer der Gruppe sind der Geographen, die Vertreterin aus dem Reisebüro, der Historiker und die Ökologen.

Der Geograph. Das Asowsche Meer – das kleinste Meer in der Welt, seine mittlere Tiefe ist 7.4 m, und am tiefsten – 15 m, die Fläche – 39 Tausend km(2). Entlang der Küste gibt es Landzungen, die größte von ihnen- der Arabatsky Zeiger, der den seichten Golf Siwasch abrennt. Im Sommer wird das Asowsche Meer bis zu +22+26 C, im Winter ist die Temperatur -0 +1C erwärmt.

Der Historiker. An der Stelle des Asowschen Meers  war 25 Millionen Jahre der Ozean. Das Asowsche Meer – das einzigartige Wasserbecken des Planeten. Es ist der Rest des längst vergangenen Ozeans Tetis. In dem Asowschen Meer sind viele altertümliche Formen der Flora und der Fauna erhalten geblieben.

Die Vertreterin. Klein, warm, die kleine Tiefe, reich mit dem biologischen Inhalt bezaubert das Asowsche Meer immer von der eigenartigen Schönheit. Die Asowsche Küste ist der beliebte Kurort für die riesige Zahl der Menschen, ist die zugänglichste Zone für die vollwertige Familienerholung. Die reine Luft, die eigenartige Landschaft mit den salzigen und heilschlammigen Seen, mit den blauen Golfen und dem Liman, das weiche Klima, die breiten Strände, die mit dem Sand und mit dem kleinen Muschelkalk abgedeckt sind, - das alles ist über das Asowsche Meer. Dieser Komplex der Gesundheitsfaktoren des Asowschen Meers wirkt auf die Verbesserung der Gesundheit des Menschen günstig ein, erhöht die Lebenskraft des Organismus.

Die Ökologen. Zu Zeit haben sich die Erholungsorte in der Asowsches Meer in Gefahr erwiesen. Diese Drohung ist von den ökologischen Problemen und der Verschmutzung des Asowschen Meers herbeigerufen. Insgesamt verliert die Ukraine wegen der Verschmutzung der Ökosysteme der Asowschen Meer Milliarde Hrywnja jährlich. Heute degradierte voll und ganz das Ökologische System des Asowschen Meers, weil die Menschen im Laufe der letzten Jahrzehnte alle Regeln und Prinzipien der Naturnutzung ausfallend verletzt hatten. Und heutzutage kann man ohne Übertreibung sagen: das Asowsche Meer ist die Zone der ökologischen Katastrophe. Große Gefahr droht unserem Meer. Es braucht unsere Hilfe.Danke.

Sch. Wodurch bedrohen die Atomkraftwerke?

 Учень. Ich bin die Vertreter der ukrainischen Zeitung und interessiere mich für die Probleme Atomkraftwerke.

Seit der Industriellen Revolution beginnt sich die Umwelt auf unserem Planeten langsam zu verändern. Die Industrie tut nicht genug für die Umwelt. Die Politiker interessieren sich nicht für die Umwelt, sondern nur für das Geld

 Der Unfall im Tschernobylkernkraftwerk 1986 wurde zu einer der folgenschwersten ökologischen Katastrophen internationaler Maßstabes.  Durch die gewaltige Explosion wurden hochradiaktive Stoffe in die Atmosphäre abgegeben. Eine radiaktive Staubwolke verbreitete die Verseuchung über große Territorien. Die Radionuklide legten sich auf die Felder, Wälder und Städte, vergifteten Menschen, Tiere und Trinkwasser-Reservoirs. Große Fläche sind nicht mehr nutzbar und bewohnbar geworden.

Es wurden sofortige Maßnahmen zur Strahlenbekämpfung getroffen.  Die ganze Welt hat zur Durchführung von vorrangigen Umweltschutzmaßnahmen und zum Aufbau von Orten für die Endlagerung radioaktiver Stoffe beigetragen.

In den verstrahlten Gebieten werden eine konsequente Kontrolle und der Gesundheit der Menschen, die Maßnahmen zur Eindämmung der radioaktiven Verseuchung und zur Rettung der erkrankten Menschen durchgeführt. Aus den gefährlichen Regionen sind die Menschen evakuiert worden.
Die Kindersterblichkeit ist in der Ukraine sehr hoch. 30 Prozent der Kinder werden krank und schwach geboren. Danke.

Sch. Ich will über den Naturschutz in der Ukraine wissen!

Учень. Des ukrainischen Fernsehens  und erzählt über den Naturschutz in der Ukraine.

Der Einfluss des Menschen auf die Natur ist nicht immer nützlich. Die Industriebetriebe und Verkehrsmittel verschmutzen die Luft und das Wasser. Die Menschen vernichten Pflanzen und Tiere. Wenn wir durch einen Wald gehen, können wir Konservendosen, Papier, Flaschen, Glasscherben sehen. In Flüssen, Seen und Meeren sterben die Fische. Schon heute gibt es Flüsse, wo das Baden verboten ist. Immer mehr Tiere, Pflanzen und Vögel kommen ins Rote Buch. Sogar die grünen Lungen unseres Planeten – Wälder, Parks und Gärten sind verschmutzt. Das Ozonloch, saure Regen, die Klimaveränderung bedrohen das Leben der Menschen. Die Natur ist in Gefahr. Die Natur bittet um Rettung.

In einer Großstadt gibt es viele große Häuser, viel Lärm, Abgase, wenige Parks, Smog, Wasser in Flüssen ist nicht rein, wenige Wälder, die Luft ist nicht rein, viele Autos sehr viel Müll, keine Spielplätze für Kinder, man kann hier nicht spazieren gehen, nicht wandern, nicht Fußball und Tennis spielen, nicht schwimmen, viele Fabriken, schmutziges Abwasser.

Das Wasser in Flüssen ist schmutzig, den das Abwasser aus den Fabriken fließt in die Flüsse. Die Luft ist nicht rein, denn es gibt sehr viele Autos und Abgase. Man kann im Fluss nicht angeln, denn das Wasser in Flüssen ist schmutzig. Es gibt nicht sehr viele Wälder, denn man fällt viele Bäume.

 Jeder Mensch soll für die Natur sorgen. Sonst sterben wir wie Dinosaurier und Mammuts aus. Das Ozonloch, saurer Regen, der Treibhauseffekt bedrohen unser Leben. Immer mehr Menschen auf der Erde beginnen das zu verstehen.In vielen Ländern gibt es Greenpeace – Gruppen und andere Umweltschutz-organisationen. Sie kämpfen gegen den Müll auf den Straßen, gegen Atomtests, für ökologische Industrie.

Auch viele Kinder arbeiten mit Greenpeace zusammen. Sie gründen Grünteams, um gemeinsam mit der großen Greenpeace die Natur zu schützen. Der Umweltschutz ist ein internationales Problem, denn Luft und Wasser kennen keine Grenzen.

Учитель. Also, wir haben alle Probleme besprochen. Ich glaube, dass wir viel Interessantes über den Umweltschutz in der Ukraine erfahren haben. Ich danke allen für die Arbeit. Unsere Konferenz ist beendet.

Заключна частина уроку.

Учитель. Also,sagt, bitte, eure Meinung:

-Ist dieses Thema wirklich sehr wichtig ? (Ja, dieses Thema ist sehr wichtig.)

- Warum denkt ihr so?

 (  Ich denke, die Natur spielt eine große Rolle in unserem Leben.

 Ich denke, Natur ist für uns unser Land, unsere schöne Landschaft.

Und ich habe nie gewusst, dass das Asowsche Meer braucht unsere Hilfe.

Und ich habe heute viel Interessantes über den Umweltschutz in der Ukraine gehört.

Es ist wichtig, dass jeder Mensch soll für die Natur sorgen.)

Учитель.Ihr habt heute gut gearbeitet. Danke. Und zu Hause bereitet zur Kontrollarbeit vor! Die Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen!

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравится