Календарно-тематичне планування уроків літературного читання в 4 класі

Календарно-тематичне планування

Літературне читання

4 клас

І семестр – 47 годин (3 години на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

Ст. підр.

Дата

Домашнє завдання

 

Розділ перший

ІЗ СКАРБНИЦІ УСНОЇ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ

(19 годин)

Учень/учениця:

- називає з кола опрацьованих творів основні теми читання;

- твори різних жанрів;

- прізвища, імена 5-6 найвідоміших українських письменників, та їхні твори, з якими ознайомились під час навчання.

 

 

1.

Вступ до розділу «Із скарбниці усної народної творчості». За Софією Грицою. Наші джерела.

 

 

Придумати свої запитання до тексту с. (3-5), щоб поставити їх однокласникам.

2.

Мудра дівчинка. (Українська народна казка).

 

 

Вивчити напа-м’ять  уривок з казки. («От при-везли…як розсу-дити») (с.11).

3.

Без труда нема плода. (Народна притча).

 

 

Розіграти з друзями сценку за прочитаним (с.12).

4.

У пригоді. Народна притча. Записала Олена Пчілка.

 

 

Переказувати притчу с.13.

5.

Урок позакласного читання № 1. Казка мудрістю багата. Побутові казки.

 

 

Готуватися до уроку за темою «Народні леген-ди». Завдання до уроку  в куточку читача.

6.

Хліб і золото. (Народна легенда).

 

 

Переказувати легенду (с.14-15)

7.

Місто Сміла. (Народна легенда).

 

 

Переказувати ле-генду(с.15-16). Дізнатися, звід-ки походить наз-ва рідного села.

8.

Стоїть явір над водою.  (Українська народна пісня).

 

 

Вивчити напа-м’ять  пісню (с.16-17).

9.

Котився віночок по полю. (Українська народна пісня).

 

 

Дізнатися, які народні пісні співають у твоїй родині. Розповіс-ти про це у класі

10.

Швачка. Син та мати. Записав Борис Грінченко.

 

 

Дізнатися, які народні пісні співають у твоїй родині. Розповіс-ти про це у класі

11.

Урок позакласного читання № 2. Народні легенди.

 

 

Підготуватися до теми «Сторін-ками народної творчості». Зав-дання до уроку  в куточку читача

12.

Контрольна робота №1. Аудіювання (письмово).

 

 

 

13.

Аналіз контрольної роботи.

 

 

Відповідати на запитання по розділу.

14.

Українські народні прислів'я. Прислів'я народів світу.

 

 

Знайти у збірках і вивчити 4 при-слів’я про став-лення людей до знань, природи. 

15.

Скоромовки.

 

 

 

Вивчити скоро-мовки (с. )

16.

 Загадки.

 

 

 

Дібрати цікаві загадки, щоб за-гадати їх одно-класникам.

17.

Галина Кирпа. Мова моя.

 

 

Вивчити напа-м’ять вірш (с.25).

18.

Перевір свої досягнення.

 

 

Відповідати на запитання (с. 23)

19.

Урок позакласного читання № 3. Сторінками народної творчості.

 

 

Підготуватися до уроку за темою «Міфи Стародавньої Греції».

Розділ другий

ЩО БУЛО НА ПОЧАТКУ СВІТУ…

(8 годин)

Учень/учениця:

- визначає жанр прочитаного твору: казка, легенда, вірш, оповідання, повість, повість-казка, байка, п’єса; пояснює свій вибір;

- розрізняє казку народну і літературну; пояснює спільне та відмінне у цих творах;

- розрізняє прозові, поетичні, драматичні твори.

20.

Створення світу.

 

 

Виразно читати міф (с. 24-26).

21.

Ольга Бондарук. Міфи про створення світу та людей.

 

 

Підготувати запитання за змістом міфу(с. 26-28).

22.

Дедал та Ікар. Переказала Катерина Гловацька.

 

 

 

Переказувати міф (с.28-31). Дізнатися в яких ще творах йдеть-ся про мрію лю-дини літати, не-мов птах.

23.

Як ще не було початку світа... (Українська народна обрядова пісня). Записала Євгенія Ярошинська.

 

 

Виразно читати пісню (с.31).

24.

Урок позакласного читання № 4. Міфи Стародавньої Греції.

 

 

Підготуватися до уроку за те-мою «Сторінка-ми історії Украї-ни (за поезіями О. Олеся із книги «Княжа Україна»).

25.

За Сергієм Плачиндою. Гнів Перуна.

 

 

Стисло перека-зувати міф (32-34).

26.

Контрольна робота № 2. Навичка читання мовчки (письмово).

 

 

 

27.

Аналіз контрольної роботи. Перевір свої досягнення.

 

 

 

Повторити виз-начення.

Розділ третій

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

(20 годин)

Учень/учениця:

- практично розрізняє історичні оповідання для дітей;

- пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно.

 

28.

Олександр Олесь. Наші предки — слов'яни.

 

 

Виразно читати твір (с.36-41), ві-дповідати на запитання, до-датк. інформація

29.

Олександр Олесь. Ярослав Мудрий. Усний переказ прочитаного твору.

 

 

Виразно читати твір (с.36-41), ві-дповідати на запитання, до-датк. інформація

30.

Урок позакласного читання № 5.  Сторінками історії України (за поезіями О.Олеся із книги «Княжа Україна»).

 

 

Підготуватися до уроку за те-мою «Козацько-му роду нема переводу».

31.

Іван Крип'якевич. Книги за княжих часів. Усний переказ прочитаного твору.

 

 

Стисло перека-зувати прочита-не (с.42).

32.

Дмитро Білоус. У назвах міст і сіл слова...

 

 

Підготувати по-відомлення про походження наз-ви міста одного з поселень нашої місцевості.

33.

Алла Коваль. Місто Чернігів.

 

 

Прочитати у книжці Алли Коваль про походження назв поселень нашого краю.

34.

Марія Хоросницька. Звідки в міста назва — Львів.

 

 

Підготувати роз-повідь про місто Львів.

35.

Урок позакласного читання № 6. Козацькому роду нема переводу.

 

 

Підготуватися до уроку за темою «Без вер-би і калини — нема України.» (Українські каз-ки та легенди про вербу і калину).

36.

Марія Пригара. Козак Голота.

 

 

Стисло перека-зувати твір (с.45-50).

37.

Контрольна робота № 3. Усний переказ прочитаного твору.

 

 

 

38.

Іван Гнатюк. Козацький дуб.

 

 

Підготувати роз-повідь про зна-мениті дерева рідного краю.

39.

Іван Боднарчук. На новій землі.

 

 

Виразно читати оповідання (с. 52-53).

40.

Тамара Коломієць. Ялинка мого дитинства (Спогади) .

 

 

Виразно читати оповідання (с. 54-55). Підготу-вати розповідь про улюблену ялинкову прик-расу вашої роди-ни.

41.

Урок позакласного читання № 7. Без верби і калини — нема України. (Українські казки та легенди про вербу і калину).

 

 

Підготуватися до уроку за те-мою «Державні символи у тво-рах українських поетів».

42.

Як давно в Україні з'явився жовто-блакитний прапор?.

 

 

Переказувати текст (с.56-57).

43.

Контрольна робота №4. Навичка читання вголос (усно).

 

 

 

44.

Дмитро Павличко. Наш прапор. Наталія Поклад. Гімн.

 

 

Вивчити напа-м’ять вірш Дми-тра Павличка «Наш прапор» (с.58).

45

Урок позакласного читання № 8. Державні символи у творах українських поетів.

 

 

Підготуватися до уроку за темою «Краса природи у вір-шах українських поетів».

46.

 Перевір свої досягнення.

 

 

Відповідати на запитання, пода-ні у підручнику (с.59).

47.

Підсумковий урок.

 

 

 

 

Нравится