Графічний диктант


Поняття про розчини і розчинність
       Учитель читає твердження серед яких є кілька помилкових. В разі згоди з ним, учень відповідає: “так”, а якщо не згодний – “ні”, або відповідь можна замінити умовними символами:
1.     Розчини – це однорідні системи з двох або кількох компонентів.
2.     Зависями називають прозорі безбарвні суміші.
3.     Суспензіями називають зависі , в яких у рідині розподілені частинки іншої рідини.
4.     Емульсіями називають зависі, в яких у рідині розподілені частинки газу.
5.     Розчинність твердих речовин при підвищенні температури як правило зростає.
6.     Розчинення – це фізико – хімічний процес.
7.     Розчинник – це компонент розчину, що перебуває в такому ж агрегатному стані, що й розчин.
8.     Розчин, в певному обємі якого міститься мало розчиненої речовини називають розбавленим.
9.     Розчин, у якому дана речовина за певної температури ще може розчинятися, називається концентрованим.
10     Кристалогідратами є речовини, що містять воду, зєднану з частинками розчиненої речовини.
11.  Формула залізного купоросу – FeSO4.
12.  Вода є добрим розчинником для йонних сполук.
 
Кожне завдання оцінюється в 1 бал, всього – 12 балів.
Завдань може бути різна кількість, тоді можна змінювати і оцінювання за кожне питання ( 0,25 б; 0,5 б; 0,75 б).
Нравится