АНАЛІЗ РОБОТИ РМК ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗА 2019-2020 н.р.

Аналіз роботи
 за 2019-2020 н.р.
РМК вчителів  мистецтва та музичного  мистецтва
 
 
 
 
Керівник РМК  - Турупалова Л.О
2019-2020н.р.
 
      У 2019-2020 навчальному році робота вчителів мистецтва та музичного мистецтва  Токмацького району була спрямована на реалізацію державної освітньої політики , визначеною Національною доктриною розвитку освіти, Державною програмою «Вчитель», Указами президента України, постановами Уряду, чинним законодавством про освіту, Програмами розвитку освіти в Запорізькій області на період до 2020 року.
        Аналіз діяльності методичного комісії засвідчує ,що вчителі музичного мистецтва в цілому  забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. Протягом 2019-2020 навчального року методична комісія вчителів музичного мистецтва продовжувала працювати над науково-методичною проблемою:  «Формування навчальної компетентності  на уроках музичного мистецтва за допомогою інноваційних технологій»
Мета районної  методичної комісії вчителів музичного мистецтва – це формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.
     Здобувач освіти: - виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньотворчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва; - пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва; - пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.
       Загальна мета конкретизується в основних завданнях , які спрямовані на формування освітніх компетенцій:
 -формування культури почуттів, збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості (загальнокультурна компетенція);
 - опанування вокально-хоровими вміннями та навичками -здатності керуватися набутими музичними знаннями та вміннями упроцесі самостійної діяльності та самоосвіти (предметна компетенція та компетенція особистісного самовдосконалення);
 - формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки, судження, оцінки (комунікативна компетенція);
 - формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно-образної мови, засвоєння основних музичних понять та відповідної термінології – пізнання навколишнього світу засобами музичного мистецтва (інформаційна та навчально-пізнавальна компетенції);
 - виховання ціннісних орієнтацій у сфері музики, музичних інтересів, смаків і потреб; розвиток загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу особистості (ціннісно-сенсова компетентність);
 -розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини (загально  предметна та загальнокультурна компетентність).
 
Робота районної методичної комісії вчителів музичного мистецтва  проводилась  згідно затвердженого календарно-тематичного плану на 2019-2020н.р. У  школах району в основному створені оптимальні умови для розвитку творчої особистості кожної дитини. Вся робота МК була спрямована на удосконалення уроків музичного мистецтва ,  гурткової роботи шляхом особистісно-орієнтованої системи навчання.
 Протягом навчального 2019-2020 року  було проведено 4 засідання, на яких  висвітлювались  такі теми:
   -  Форми і методи активізації навчального процесу на уроках мистецтва та  музичного мистецтва.
 -   Формування духовних цінностей сучасного учня засобами музичного мистецтва.
 -    Інтерактивні технології та їх використання на уроках музичного мистецтва та мистецтва.
-Проектна діяльність на уроках музичного мистецтва та мистецтва.
     У минулому навчальному році проводилися засідання районної методичної комісії, де вчителі ділилися власним  досвідом, відшукували та впроваджували  оптимальні  шляхів підвищення ефективності уроку музичного мистецтва . На засіданні комісії  належна увага приділялася особливостям  викладання предмету «Мистецтво» та  «Музичне мистецтво» в початковій , середній, старшій школі та використання ІКТ на уроках музичного мистецтва та мистецтва.
Дуже цікаво пройшла практична частина РМК , де  вчителі працювали в групах, та показували свої інновації, які використовують на уроках за  темою. Методичне засідання пройшло творчо та цікаво!    
  Вчителі активно приймали участь у шкільних, районних семінарах, засіданнях творчих  груп, тощо. Вчитель МОЗЗСО- Турупалова Л.О. постійно ділиться своїми методичними розробками на сайті школи http://molshkola2.klasna.com (власний блог) , на сайтах проектів «На урок», «Всеосвіта».
У березні місяці , вчителем МОЗЗСО - Турупаловою Л.О. був проведений на високому рівні інтегрований відкритий урок – триптих (мистецтво, російська мова, географія) у 8 класі з теми «Дайджест. Музика бароко»
 На жаль, у зв’язку з карантином, участь-виступ хору «Мелодія» у сьомому обласному фестивалі хорового мистецтва не відбувся.
Однак , в роботі РМК присутні певні труднощі, це  насамперед:
відсутність, або недостатня матеріально - технічна база  шкіл району
слабке відвідування засідань методичних об'єднань деякими вчителями
у багатьох школах предмет « музичне мистецтво » ведуть не спеціалісти , а сумісники
утворення класів - комплектів, ( 1-4кл , 5-6кл , 7-8 )
відсутність музичного кабінету
відсутність володіння музичним спец. інструментом
 
Не дивлячись на вищевикладені труднощі , робота РМК вчителів музичного мистецтва вважається проведеною на достатньому рівні. 
      Виходячи з аналізу підсумків  навчально – виховного процесу у новому 2020– 2021 навчальному році   РМК продовжить працювати над проблемною темою: «Формування навчальної компетентності  на уроках музичного мистецтва за допомогою інноваційних технологій», 
та працюватиме над вирішенням таких проблем та ставить перед собою завдання:
 - проводити системну роботу по наповненню  власних блогів і сайтів;
 - поглиблювати свої знання з ІКТ в темі «Хмарні сервіси в освіті» шляхом участі в майстер-класах та вебінарах, які проводяться на базі РМК та ЗОІППО;
 - детально опрацьовувати нові навчальні програми з музичного мистецтва та пояснювальні записки до них;
 -  підвищувати рівень професійної майстерності шляхом модернізації методичної роботи;
 -  уважно вивчити вимоги нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти до результатів навчання;
 -користуватися різними джерелами інформації (мережа Інтернет, фахові видання) щодо  викладання музичного мистецтва ;
-  посилити роботу з обдарованими дітьми;
 
- Рекомендувати молодим учителям приймати участь у конкурсах майстерності, панорамах педагогічної творчості.
 
 
Нравится