8-й клас "Хімічні властивості середніх солей"

8-й клас. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Тема:  ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕРЕДНІХ СОЛЕЙ
 
Фронтальна бесіда по & 33 (урок32)
♦ Які речовини називають солями?
♦ Як будова солей обумовила їхні властивості?
♦ Які фізичні властивості солей?
♦ Назвіть солі, які використовують у медицині.
♦ Назвіть солі, які використовують у будівництві.
♦ Назвіть солі, що їх використовують як мінеральні добрива.
 
 МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
♦ З якими речовинами реагують солі?
 
 ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя.
1.  Відношення до нагрівання.
Більшість солей термічно стійкі, розкладаються солі тільки слабких кислот:
CaCO3 = CaO + CO2↑;   MgSO3 = MgO + SO2
 
2. Взаємодія з кислотами.
Під час взаємодії кислот із солями утворюються нова сіль і нова кислота. Обов’язковою умовою є те, що в продуктах реакції має бути осад або газ.
 
Дослід 1. AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3;  BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl
 
Самостійна робота
Виберіть можливу взаємодію:
 
♦ натрій карбонат + сульфатна кислота = ?
 
♦ калій нітрат + сульфатна кислота = ?
 
Запишіть правильне рівняння реакції.
 
3. Взаємодія з лугами
У реакцію вступають луги й розчинні солі за умови, що в результаті реакції утворюється нерозчинна речовина.
 
Дослід 2. 2KOH + CuSO4 = Cu(OH)2 ↓ + K2SO4; 
 
Виберіть можливу взаємодію: натрій гідроксид + ферум(ІІ) хлорид = ?; ферум(ІІ) гідроксид + натрій хлорид = ?; барій карбонат + калій гідроксид = ? Запишіть можливе рівняння реакції.
 
4. Взаємодія з металами.
Метал, який у ряді активності металів розташований лівіше, здатний витіснити менш активний метал із розчину солі.
 
Дослід 3. Заздалегідь занурити залізний цвях у розчин купрум(ІІ) сульфату.
 
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
 
Самостійна робота
 
Виберіть можливу взаємодію: цинк + арґентум нітрат = ?; срібло + цинк хлорид = ? Запишіть можливе рівняння реакції.
 
5. Взаємодія солей із солями.
Під час взаємодії розчинних солей утворюються дві нові солі, одна з яких нерозчинна.
 
Дослід 4. AgNO3 + KCl = AgCl і + KNO3
 
Самостійна робота
 
Виберіть можливу взаємодію:
♦ цинк хлорид + натрій нітрат = ?
♦ кальцій карбонат + калій хлорид = ?
♦ купрум(ІІ) сульфат + барій хлорид = ?
Запишіть можливе рівняння реакції.
 
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
 
1. Запишіть пропущені в рівняннях формули, розставте коефіцієнти:
 
а) K2CO3 + ... = K2SO4 + ... + CO2
 
б) .. + KOH = Fe(OH)3 + ...
 
в) MgCO3 = MgO +...
 
г) CrCl3 + ... = AgCl + ...
 
д) Fe + ... =... + Zn

 

2. Закінчіть рівняння реакцій:
 
а) залізо + купрум(ІІ) хлорид;
 
б) цинк сульфат + натрій гідроксид;
 
в) натрій карбонат + хлоридна кислота;
 
г) кальцій хлорид + арґентум нітрат;
 
д) термічний розклад магній карбонату.
 
 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: &38 (вивчить), урок 33 (письмово).
 
 
Нравится