Wall

3
Дика Світлана Михайлівна
Вітаю Вас, вельмишановні колеги та відвідувачі! Я - Світлана Дика – викладач англійської мови та літератури- рада Вас вітати на сторінках свого блогу. Сподіваюсь, що розташовані на ньому матеріали будуть Вам цікаві та збагатять Ваші знання та вміння. Буду буже рада дізнатись Вашу думку про них. 1. Коротко про себе Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, «Старший вчитель», педагогічний стаж – 25 років. Закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету імені І.І. Мечнікова . 2. Педагогічне кредо У своїй роботі керуюся словами та ідеями великого педагога-земляка Василя Олександровича Сухомлинського: «Підготовленим до життя і праці треба вважати нині того, хто має не тільки добрі знання, а й здатність постійно збагачувати їх , розширювати свій світогляд – вчитися самостійно.» Повністю погоджуюся з думкою Йогана Песталоцці про те, що «повноцінними є тільки ті знання, які дитина здобула власною активністю». Вчу учнів навчатися мислити шляхом критичного мислення. Моїм педагогічним кредом, як вчителя експериментального навчального закладу сприяння культурі здоров’я, є: «Формування критичного креативного толерантного мислення – шлях до здорової особистості», а девізом педагогічної діяльності : «Навчаючи – учись, навчаючи – твори, у процесі творчості - навчай!» 3. Методична проблема, над якою працюю: «Використання технологій та методологій критичного мислення в процесі формування у школярів культури здоров’я засобами англійської мови.» Актуальність даної методичної проблеми визначається вимогами нашого суспільства до сучасної педагогіки, зокрема, школи. «В наші часи буди гарним педагогом – це бути реформатором майбутнього життя України, бути апостолом Правди і Науки», - стверджує відомий педагог Софія Русова. Саме тому зараз надзвичайно актуальною є технологія критичного мислення, яку без перебільшення можна назвати одним з основних напрямів педагогіки сучасності. Вона – ключ до сучасної мінливої епохи і найсуттєвішими її ознаками є демократизм, плюралізм та толерантність. Передбачаючи рух і саморозвиток особистості, критичне, толерантне, творче мислення стало життєвою необхідністю, чи не єдиним шляхом, що допоможе вистояти і перемогти в умовах інформаційного й постінформаційного суспільства. Іншим, не меньш важливим, напрямом в сучасній світовій педагогиці є здоров’язміцнення та здоров’язбереження підростаючого покоління та молоді. Сьогодні кожен учитель, незалежно від того, який предмет він викладає, як аксіому повинен сприйняти гасло «Здорова молодь – міцна держава!» В резолюції конференції Європейської мережі Шкіл сприяння здоров’ю, що була прийнята в травні 1997 року, зазначено: «Кожна дитина й молода людина в Європі має право і повинна мати можливість дістати освіту в Школі сприяння здоров’ю. Діяльність таких шкіл базується на основних принципах: демократія, справедливість і рівність, надання можливостей для формування компетентностей дії, інтеграція процесу зміцнення здоров’я у навчальні програми, забезпечення навчання педагогів, дитиноцентризм і системно-ціннісний підхід до змісту виховання, співпраця та забезпечення участі місцевих громад у програмах школи, можливість постійної діяльності й розвитку». Отже, керуючись вище зазначеним, в своїй методичній проблемі я поєднала два стратегічні напрями сучасної світової педагогіки, в чому є її оригінальність та інноваційність. Працюючи над своєю проблемою, я дійшла висновку, що саме критичне мислення і є тією універсальною технологією, яка допоможе вирішити більшість питань, існуючих в нашому суспільстві і пов’язаних з необхідностю здоров’язміцнення та здоров’язбереження підростіючого покоління дітей та учнівської молоді. Ще свого часу Конфуцій стверджував: «Навчання без міркування - марна праця». Якби він жив у наші часи, його вислів, мабудь, звучав так: «Навчання без критичного мислення – марна праця». Що стосується здорового способу життя, то воно також починається саме зі здорового способу мислення. Сьогоджні ми докладаємо величезних зусиль, намагаючись уникнути стресів, наслідків переїдання і забруднення атмосфери. Але спосіб нашого мислення впливає на здоров’я набагато більше, ніж будь-який з цих факторів. Це вже доведено сучасними дослідниками від медицини, а не тільки педагогики. Східна філософія давно пов'язала фізичні страждання людини з порушеннями на рівні думки, поведінки, моралі, відношенням до людей і навколишнього світу. Не дарма, один з висловів медицини Тибету свідчить - «40 тисячам захворювань відповідає 40 тисяч згубних станів свідомості». І якщо в наш час більшість людей зрозуміло, що потрібно тренувати тіло, щоб підтримувати його у гарній, здоровій формі. Але не всі ще усвідомлюють, що мислення також вимагає зусиль і тренування. Нажаль, навколо безліч прикладів лінивого, недбалого мислення, занадто залежного від емоцій, а також прикладів бездумності взагалі. Це також примушує нас, вчителів, в своїй діяльності звертатися до критичного мислення. Особливо, це стосується вчителів іноземних мов, вивчення яких є суцільним процесом критичного мислення. Доречі саме технологія критичного мислення увібрала в себе багато інших ефективних педагогічних технологій сучасності, зокрема таких як особистісно-орієнтоване навчання . Вся інноваційна освіта зосереджується передусім на формуванні творчого й водночас критичного мислення в поєднанні з толерантністю. Результатом моє роботи над даною проблемою стали власні методичні розробки на теми: «Використання методологій та технологій критичного мислення в процесі формування у школярів культури здоров’я засобами англійської мови» (2009 р.) та «Створення оптимального освітнього середовища для виховання та навчання здорової особистості на уроках англійської мови» (2010 р.) 4. Прийоми роботи Навчально – виховний процес спрямовую на використання ефективних педагогічних технологій, таких як методології та технології критичного мислення в поєднанні зі здоров’язміцнюючими та здоров’явідновлюючими технологіями, за допомогою яких розвиваю пізнавальну активність учнів, їх самостійність, уміння здобувати знання, творчо виконувати завдання. Прагну сформувати засобами англійської мови вдумливу , вимогливу , креативно та критично мислячу особистіть. Велику увагу приділяю впровадженню на своїх уроках та в позаурочній діяльності англійською мовою інформаційно-комунікаційних технологій, інтегруюючи в навчальний процес участь учнів в міжнародних учнівських науково-дослідницьких та мультимедійних проектах а також таким питанням як культура мовлення, мовленнєвий етикет, формування навичок високого рівня мислення та толерантного відношення до оточуючих. З метою збереження фізичного здоров’я учнів, проводжу фізкультвилинки англійською мовою, в тому числі такі, трансляція яких відбувається шляхом використання комп’ютера і мультимедійного екрану. Вмію працювати з програмами: Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Word. Використовую програму «1000 Words», а також тестову оболонку для тестування. Використовую Internet ресурси. Впроваджую різноманітні види проектних технологій, як засіб розвитку особистості, здатної брати участь у спілкуванні іноземною мовою. Разом з учнями створюю різноманітні проекти; використовую презентації, діаграми, таблиці, приймаю участь у наукових дослідженнях та опробації підручників нового покоління. Очолюю секцію англійської мови шкільного наукового товариства «Росток». У 2010 році взяла участь, і стала переможцем обласного конкурсу навчальних проектів за програмою «Intel. Навчання для майбутнього» у номінації «Кращий навчально-виховний проект 2010»
28 Dec 2012, 15:26
Дика Світлана Михайлівна
THIS IS THE WAY TO A MASTERY OF LANGUAGE The New Educational System in Ukraine demands essential changes in approach to foreign language teaching in schools. Modern society is not satisfied with our school leavers’ level of foreign language knowledge. One of the ways of its decision it sees in displacement of starting to learn foreign languages into a primary school. I fully agree that if we want to have good results it is necessary to begin the teaching of foreign languages in the second form. The famous English methodologist H. Palmer, who gives much attention to methods of teaching in the first two stages, has said: “Take care of the initial stage, and the rest will take care of themselves”. But the problem how to teach a foreign language to the children of a primary school has not been solved either in this country or abroad, though some methodologists and teachers have shown interest in it and there are some books, papers and theses dealing with this problem. Thus, experience has proved that the earlier the children begin to learn a language, the better they master it. But it can be successful under the definite circumstances. First and foremost, teaching children in primary forms in the elementary school, it is necessary to mind that there are some psychological age characteristics which should be taken into account. A natural activity of a child of 6-7 is a play. Children live in a world of various games. The teacher must take this factor into consideration and suggest different games to his pupils. As well as games, young children enjoy fairy-tales, rhymes, songs, cartoons and are quick in memorizing them. That's why it is very important to use the children culture of English-speaking countries during English lessons and in non-class activities with small pupils. Its use helps to motivate learning of English and intensify teaching. The children culture of the English-speaking countries is one of the most ancient and the richest cultures in the world .With help of fairy-tales, songs, games it is easier to involve pupils into class activity. They required voluntary attention, voluntary memory and emotional restrain. In other words, they promote the development of children's emotional and volitional spheres. The inclusion of tales, songs, poems, limericks, jokes, riddles, crosswords, puzzles and games into the lessons provides an opportunity for intensive language practice, offers a context in which language is used meaningfully and acts as a diagnostic tool for a teacher. This help much in a foreign language study. Song as a kind of communication is a mean of vocabulary mastering and expansion, as songs include a lot of new words and expressions. They promote the development of feeling for language, perfection of pronunciation skills. A good ear for music and acoustical control are in close interaction with the development of articulation. Learning and performance of short, simple songs with many repetitions helps the children to fix correct articulation and pronunciation of sounds, peculiarities of English rhythm. Fairy-tales, songs, music promote aesthetic education of the pupils. Due to them there is a favourable psychological climate at a lesson.They stimulate communication; form the basis of the speech activity of pupils, promote development of both prepared and unprepared speech. When children transfer the content of songs, rhymes, fairy-tales with the help of actions, pantomime and facial expressions, it allows the teacher to engage pupils’ attention, to check up understanding of the content, and for pupil to learn is much easier. Children master a foreign language in a joint activity. There is an educational cooperation, partnership, which develop skills and habits of foreign language communication. Acquaintance with fairy-tales, stories, poetry and all kinds of work with it stimulate the pupils interest to the subject and support it during all the years of studying in the primary school. To my mind this is the way to a mastery of foreign language by small pupils .
14 Jun 2012, 21:08