Государи Руси Великой в 57 томах 
Государи Руси Великой в 57 томах

История

Государи Руси Великой - серия исторических романов, привязанных к определенным историческим моментам, в данной серии - к правителям.
Это высокохудожественные произведения, опирающиеся на достоверные исторические факты. Читать и интересно, и познавательно.
Список книг
Дмитрий Балашов. Младший сын
Дмитрий Балашов. Отречение
Сергей Бородин. Дмитрий Донской
Михаил Волконский. Мальтийская цепь. Ищите и найдете. Слуга императора Павла
Михаил Волконский. Тайна герцога
Николай Гейнце. Дочь Великого Петра
Николай Гейнце. Коронованный рыцарь
Григорий Данилевский. Мирович. Княжна Тараканова
Лев Жданов. В сетях интриги. Под властью фаворита
Лев Жданов. Последний фаворит. Екатерина II и Зубов
Лев Жданов. Стрельцы у трона
Лев Жданов. Третий Рим
Лев Жданов.Отрок-властелин
Рафаил Зотов. Таинственный монах, или Некоторые черты из жизни Петра I
Валентин Иванов. Русь Великая
Евгений Карнович. Любовь и корона. Самозваные дети
Евгений Карнович. На высоте и на доле. Придворное кружево
Валентин Костылев. Иван Грозный. Книга 1. Москва в походе
Валентин Костылев. Иван Грозный. Книга 2. Море
Валентин Костылев. Иван Грозный. Книга 3. Невская твердыня
Петр Краснов. Екатерина Великая
Петр Краснов. Цареубийцы
Петр Краснов. Цесаревна
Антонин Ладинский. Последний путь Владимира Мономаха
Иван Лажечников. Басурман
Иван Лажечников. Ледяной дом
Иван Лажечников. Последний Новик
Михаил Лебедев. Бремя государево
Дмитрий Мережковский. 14 декабря (Николай Первый)
Дмитрий Мережковский. Александр Первый
Дмитрий Мережковский. Петр и Алексей
Даниил Мордовцев. Великий раскол
Даниил Мордовцев. Царь и гетман
Иван Наживин. Глаголют стяги. Кремль
Иван Наживин. Казаки
А. Павлов. У ступеней трона
Валентин Пикуль. Фаворит. Том 1
Валентин Пикуль. Фаворит. Том 2
Николай Полевой. Клятва при Гробе Господнем
Евгений Салиас де Турнемир. Фрейлина императрицы
Грегор Самаров. На троне Великого деда
Валериан Светлов. При дворе Тишайшего
Н. Северин. Звезда цесаревны
Всеволод Соловьев. Волхвы. Великий розенкрейцер
Всеволод Соловьев. Касимовская невеста. Капитан гренадерской роты
Всеволод Соловьев. Юный император
А. К. Толстой. Князь Серебряный
А. Н. Толстой. Петр I
Алексей Югов. Ратоборцы
Валерий Язвицкий. Иван III - государь всея Руси. Книга 1-3
Валерий Язвицкий. Иван III - государь всея Руси. Книга 4-5
Соколова А. Тайна царскосельского дворца
Соколова А.Царский каприз
Соколова А.Царское гадание
Кукольник Нестор . Иоанн III, собиратель земли русской
Булгарин Фаддей. Димитрий Самозванец
Масальский Константин . Регентство Бирона

 
 


Other books on this section:
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) і реалізуються Державною базовою програмою як основною та додатковими, рекомендованими або схваленими Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Для її розв’язання передбачається запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою, зокрема, через організацію груп повного або короткотривалого перебування у дошкільних навчальних закладах різних типів, форм власності, з різним режимом роботи, в тому числі сезонним, а також груп підготовки до школи при загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, соціально-педагогічного патронату, тощо. Враховуючи різну періодичність, тривалість охоплення дітей організованими освітніми впливами в умовах тієї чи іншої форми здобуття дошкільної освіти, необхідно диференціювати обсяги розвивальних, виховних, навчальних завдань освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» відображає запити практиків та, з урахуванням кращих на даний період теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура програми. Основний програмовий зміст упорядковано за розділами: • «Фізичний розвиток», • «Пізнавальний розвиток», • «Мовленнєвий розвиток», • «Художньо-естетичний розвиток», • «Ігрова діяльність». У кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей. Розділ «Фізичний розвиток» орієнтує на об’єднання зусиль педагогів і сім’ї для охорони життя, збереження і зміцнення дитячого здоров’я, підвищення опірності організму негативним факторам зовнішнього середовища, формування у дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров’я і фізичного розвитку, необхідного набору життєво важливих рухових умінь і навичок, фізичних якостей малят, а також для оптимізації рухової активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності, розв’язання комплексу виховних завдань. У розділі «Пізнавальний розвиток» подано обсяг завдань, необхідних для розвитку пізнавальних інтересів, здібностей, психічних процесів та операцій мислення, розширення досвіду пізнання світу і себе у ньому, стимуляції самостійної пізнавальної активності як запоруки успішного подальшого навчання. Програмові завдання охоплюють загально пізнавальний та логіко-математичний аспекти. Вони згруповані за напрямками: «У світі природи», «У світі предметів», «У світі людей», «У світі чисел і цифр», «У світі форм і величин», «У світі простору і часу». Розділ «Мовленнєвий розвиток» ґрунтується на комплексному вирішенні завдань формування звукової культури, лексичного запасу, граматичного ладу мовлення дітей, комунікативних умінь через розвиток у них зв’язного мовлення (діалогічного і монологічного). В ньому окреслено й орієнтовний обсяг завдань з пропедевтики навчання елементів писемного мовлення у підрозділах «Навчання елементів грамоти», «Підготовка до письма». У розділі «Художньо-естетичний розвиток» розкрито основні напрямки розвивального впливу дорослих, визначальні для розвитку природних задатків і здібностей дітей до різних видів художньої діяльності (образотворчої, музичної, театралізованої), естетичного ставлення до дійсності, формування художніх умінь і навичок, сприяння самовираженню у художній творчості. Зміст розділу згруповано в такі підрозділи: «Образотворча діяльність», «Музична діяльність», «Театралізована діяльність». У кожному з них подано освітні завдання, орієнтовні теми з малювання, ліплення, аплікації, конструювання та переліки мистецьких творів, репертуарів. Розділ «Ігрова діяльність» робить акцент на грі як найбільш відповідній дошкільному дитинству формі організації життєдіяльності, ефективному методі і засобі реалізації освітніх завдань з усіх напрямів розвитку особистості дитини. Освітні завдання подано з урахуванням специфіки впливу на старших дошкільників різних видів ігор (творчих, з правилами). Пріоритетне місце відведено сюжетно-рольовій грі з огляду на її особливе значення, потенційні можливості для особистісного зростання старшого дошкільника. Програма не виокремлює завдання соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей у самостійні розділи. Ці завдання викладено у контексті розвивальної роботи за наявними розділами програми. У Програмі «Впевнений старт» сім’ю визнано основною соціальною інституцією, відповідальною за якісну підготовку дітей до оволодіння життєвою компетентністю. Оскільки сім’я обирає доступну для себе форму здобуття дітьми дошкільної освіти, вона має право розраховувати на кваліфіковану допомогу держави у реалізації конституційних прав і гарантій щодо рівних умов отримання дітьми якісної, доступної освіти вже у передшкільний період свого життя. З метою такої допомоги родинам кожний розділ даної програми пропонує адресовані їм поради, дотримання яких забезпечить цілісність і неперервність освітнього впливу на дітей. Програма містить психологічну характеристику дитини старшого дошкільного віку. У додатку до Програми наведено орієнтовний режим організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку, форми роботи з дітьми за кожним розділом та орієнтовні показники нервово-психічного розвитку дітей 5-6 років і практичні поради батькам і педагогам щодо виявлення здібностей кожної дитини.

 
 
 
ТЕХНОЛОГІЇ 10 клас

ТЕХНОЛОГІЇ 10 клас
Вивчення технологій у 10-му класі спрямовано на підготовку молодої людини до вступу у доросле життя, що потребує не лише наявності знань з тих наук, які вивчались у продовж всього шкільного життя, але й вмінь та здатності використовувати такі знання на практиці, самостійно розв’язувати нестандартні життєві проблеми.

 
 
 
Сказка по физике "Круговорот воды в природе. Испарение"

Сказка по физике "Круговорот воды в природе. Испарение"
В форме сказки излагается материал об изменении агрегатных состояний воды.

 
 
 
Categories