Звіт директора на загальних зборах "Про підсумки роботи за 2013/2014 навчальний рік"

 

Шановні гості, колеги, батьки та учні!

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективу ліцею, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2013/2014 навчального року.

На цих зборах ми керуємось Положенням про порядок звітування директора Харківського ліцею № 107 Вєдяєвої О.В. перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування ліцею щодо своєї діяльності на посаді протягом 2013/2014 навчального року.

Як директор ліцею у своїй діяльності протягом звітного року я керувалася Статутом ліцею, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальношкільного навчального закладу.

Навчальний заклад Харківський ліцей № 107 ХМР ХО є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк, право відкривати рахунки в органах державного казначейства, самостійний баланс.

Будівля ліцею прийнята в експлуатацію в 1978 році. У 2013/2014  навчальному році в ліцеї працювало 79 педагогічних працівників і 12 працівників обслуговуючого персоналу. Протягом року в ліцеї навчалось 979 учня у 33 класах, середня наповнюваність класів становить 29,7 учні.

Освітня діяльність у Харківському ліцеї № 107 функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України "Про освіту", враховуючи зміни до Закону України "Про загальну середню освіту", Закону "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)", Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, Положенні про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкції про організацію і діяльність ліцею, власному Статуті та інших нормативних документах, що не суперечать законодавству України в галузі «Освіта».

Навчальний процес у закладі ведеться відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.04.2011 року № 462, який впроваджується з 01 вересня 2012 року, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24, на підставі Робочого навчального плану і навчальних програм, що затверджені в установленому порядку.

У 2013/2014  навчальному році педагогічний колектив працював над педагогічною темою «Спрямування навчально-виховної та управлінської діяльності педагогічного колективу на створення інформаційного простору ліцею з метою забезпечення оптимальних умов для розвитку творчої особистості», а саме працював над методичною темою «Вдосконалення методичного простору ліцею з метою розвитку потенційних здібностей учнів та творчої реалізації професійної майстерності педагогів».

Аналіз структури і мережі ліцею за минулий навчальний рік.  У 2013/2014 навчальному році в 33  класах навчалось  979  учні, з них  - 51 % дівчаток.

З 1 вересня минулого року по 20 червня цього року із закладу вибуло 17  учнів, з них  9 учнів  вибули  до інших закладів міста, 4  - у заклади України, 4 - за межі України. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів міста, необхідно відзначити, що головною причиною вибуття учнів була  зміна  місця  проживання.

За звітний період до закладу  прибуло 7  учнів. Основна мета переходу - поглиблення  знань  з  окремих предметів та зміна місця проживання.

       В минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено    835    учень;

- з них нагороджені похвальним листом   54   учнів;

- закінчили 9 класів –   93   учнів;

- закінчили 11 клас – 51 учень;

- 3 учні, нагороджені  золотою медаллю;

-   52    випускників нагороджені похвальними грамотами „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”.

 Індивідуальне навчання.  В ліцеї вісім учнів навчаються за індивідуальною формою.

            Успішність учнів,  які навчаються за індивідуальною формою навчання:

ПІБ учня, що навчається за інд. Формою

Клас

Середній бал з усіх предметів

1.

Івакін Сергій Олександрович

2-Б

7,8

2.

Гордієнко Данії Михайлович

2-Г

9,1

3.

Луговий Олексій Сергійович

7-В

8,7

4.

Луговий Віталій Сергійович

9-В

7,8

5.

Кучков Вадим

6-В

9,4

6.

Антонова Ксенія

10-А

9,4

7.

Діасамідзе Мар’яна

11-Б

11,7

Стан викладання навчальних предметів. Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості учня методом його навчання та виховання, які ґрунтуються, зокрема, на принципах доступності, науковості, системності, наступності тощо. Це цілеспрямований процес оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та навчальними програмами.

Міністерство освіти і науки України спільно з Національною Академією педагогічних наук України з 12 листопада по 12 грудня 2013 року провели моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі серед усіх учнів 5 та 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.

Основою цього моніторингового дослідження стали точні масові педагогічні вимірювання, що забезпечили об’єктивне оцінювання досягнутого учнями рівня навченості та встановлення його відповідності запланованим результатам і нормам навчання, визначення рівня викладання, якості, актуальності та повноти змістового наповнення навчальних предметів тощо.

Протягом навчального року адміністрацією ліцею вивчався стан викладання предметів:

початкова школа – математика, музика, образотворче мистецтво, екологія для молодших школярів;

середня та старша школа – російська мова та світова література, історія України, всесвітня історія, людина і суспільство, фізична культура, основи здоров’я.

Адміністрацією  ліцею були  відвідані  уроки  та  позакласні  заходи, перевірена  наявність  дидактичного  матеріалу, проведені    зрізи  знань, перевірено  навчальну  документацію.  Проведений  аналіз свідчить, що не  всі вчителі-предметники приділяють достатньо уваги закріпленню  вивченого  матеріалу, своєчасному та правильному оформленню документації. Загальний аналіз стану  викладання  цих  дисциплін  свідчить, що у  вчителів, що  викладають  дані  предмети,  є  вмотивована потреба  щодо удосконалення  навчально-виховного  процесу, застосування  нових  педагогічних  технологій, підвищення  результативності навчання.

       В 2014/2015 навчальному році планується вивчити стан викладання таких предметів:

         І семестр – українська та іноземна (англійська) мова, я і Україна (початкова школа), математика, алгебра, геометрія, Харківщинознавство, географія, естетика (основна та старша школа);

         ІІ семестр – фізична культура, основи здоров’я (початкова школа), основи економіки, астрономія (середня та старша школа).

 

Підсумки роботи ГПД. В  минулому  році працювало 3 групи продовженого дня, які відвідувало 90 учнів 1-4 класів. Всі групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі  діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи.

В цілому, роботу груп  продовженого дня,  де     вихователями       працювали вчителі Лахтурова В.М., Романенко Т.В., Горбатенко І.Ю.,      можна  визнати задовільною.   

В новому навчальному році також планується робота 3-х груп  продовженого дня за бюджетні кошти для учнів  1-4 класів.

Про облік дітей і підлітків шкільного віку в 2013 році. Організовано і проведено уточнення списків дітей та підлітків шкільного віку на підставі списків первинного обліку громадян, що зберігаються у житлово-експлуатаційних організаціях, правліннях житлово-будівельних кооперативів.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти. Встановлено, що загальна кількість дітей і підлітків шкільного віку у 2013 році  складала 677 дітей. Із них:

 • не мають повної загальної середньої освіти  – 645;
 •  відсутні відомості про  навчання  – 0;
 • підлягають навчанню – 650;
 • не підлягають  навчанню – 0;
 • навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності  - 595,
 •  навчаються у професійно-технічних навчальних закладах – 3;
 • здобувають освіту у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації – 35;

Дітей, які не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти в ліцеї - 6.

Діти 522 м/р обирають 107 ліцей.

Соціально-психологічна складова. Упродовж 2013/2014 навчального року на обліку соціально-психологічної служби перебувало 29 - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Із них:

Біологічних сиріт – 8 чол.

Соціальних сиріт – 21 чол.

Навчаються:

У загальноосвітніх навчальних закладах - 29 чол.

Із них перебувають:

Під опікою - 12 чол.

Із них:

Мають рішення про встановлення статусу - 29 чол.

2 - дітей із малозабезпечених сімей;

7 – дітей реєстрація яких була проведена згідно ст.. 135 сімейного кодексу України;

23 - дітей з багатодітних сімей з 10 сімей (враховуються тільки діти, які навчаються та виховуються у даному навчальному закладі)

15 - дітей – напівсиріт;

12 - дітей – інвалідів;

5 - дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

            2 -  дітей на внутрішкільному обліку.

Кадрове забезпечення. Наведемо деякі аспекти педагогічного портрету нашого закладу: в  ліцеї  працюють:

кандидат фізико-математичних наук - 1, 

Відмінників  освіти - 6,

учителів, які мають звання  “Вчитель – методист” - 11, 

учителів, які мають звання  “Старший учитель” - 8,  

учителів  вищої  категорії - 35, 

учителів  І  категорії - 16.

 Середній  вік  педагогів  ліцею  складає  42  роки.

 • Розподіл   педпрацівників  за віком:
 • до 30 років - 18;
 • 31-40 років - 18;
 • 41-50 років -18;
 • 51-55 років -7;
 • 56-60 років -9;
 • понад 61 рік -14.

За 2013/2014 навчальний рік курсову перепідготовку з навчальних предметів пройшли 10 учителів ліцею, курси дистанційного навчання – 13 учителів.

Інноваційна діяльність. В минулому році тривала робота із запровадження новацій та інновацій. Серед яких:

 • Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів – Меделяєв В.М.
 • Національний проект “Відкритий світ” – творчий колектив з 12 учителів ліцею

Згідно з проектно-цільовим управлінням освітнім простором  навчального закладу в ліцеї вже другий рік успішно діють 7 управлінських проектів:

 1. Науково-методичний проект «Упровадження освітніх інновацій у навчально-виховний процес ліцею» щодо повного управління навчальним процесом, відтворення всіх навчальних дій, корекції навчального процесу, оперативного зворотного процесу з метою отримання гарантії досягнення запланованих результатів;
 2. науково-методичний проект "Педагогічний Олімп" щодо організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
 3. навчально-виховний проект "Метод проектів та дистанційне навчання як технології навчання" щодо запровадження методу проектів та дистанційного навчання при викладанні предметів навчального плану ліцею;
 4. науково-методичний проект - конкурс "Учитель року";
 5. виховний проект - "Виховання успішної особистості»;
 6. навчальний проект "Творча обдарованість";
 7. проект «Ліцейська бібліотека»

За  результатами роботи над проектами маємо такі результати:

 • 13  учителів ліцею взяли участь в апробації та проходженні навчання з використанням програмового продукту «Учбово-методичне забезпечення дисциплін шкільної програми» для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого в системі  управління навчанням «Moodle»;
 • на ярмарку педагогічних ідей були представлені 4 роботи учителів ліцею, нагороджені грамотами у різних номінаціях;
 • учитель фізики Овсяннікова О.О. посіла І місце в І (районному) етапі та 6 місце у ІІ (міському) етапі конкурсу на Кращий дистанційний курс у 2014 році в номінації «Фізика»;
 • підготовлено та проведено 7 районних методичних семінарів, серед яких:
 • Семінар для вчителів української мови та літератури «Тарас Шевченко – виразник віковічних мрій і сподівань народу, символ української нації»;
 • Семінар вчителів української мови та літератури “… Учися, серденько, колись з нас будуть люде…”, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Шевченка;
 • Семінар для вчителів трудового навчання та художньої культури «Застосування інноваційних засобів навчання в трудовій підготовці вчителів»;
 • Семінар для вчителів  предмета "Основи здоров'я" "Шляхи підвищення якості викладання предмета "Основи здоров'я" та факультативного курсу "Захисти себе від ВІЛ";
 • Семінар для вчителів російської мови та світової літератури «Розвиток потенційних здібностей учнів та творча реалізація професійної майстерності педагогів»;
 • Семінар для вчителів образотворчого мистецтва «Формування художньо-практичної компетентності та духовно творчого розвитку школярів шляхом  інформатизації змісту освіти»;
 • Семінар-практикум «Організація захисту особового складу формувань у ході виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах технічних аварій приміщень, виникнення пожежної небезпеки при виконанні ремонтних робіт на об’єктах».
 • на шкільному рівні було вивчено і узагальнено досвід  учителів: 

П.І.Б учителя

Тема досвіду

Кугушева

Надія Зіновіївна

Розвиток потенційних можливостей учнів з урахуванням їх пізнавальних інтересів та нахилів

Ходак

Олена Володимирівна  

 

Підвищення якості географічної освіти та її результативності шляхом формування географічної культури  учнів.

 

- Учителі ліцею прийняли участь у серпневій конференції педагогічних працівників та у районному етапі міського конкурсу професійної майстерності «Учитель року – 2014» (Ходак О.В.- географія ІІ місце, Кугушева Н.З. – початкова школа)

Удосконалення педагогічної майстерності. Адміністрацією ліцею разом з творчою групою учителів з метою підвищення та удосконалення педагогічної майстерності підготовлені та проведені такі методичні заходи:

Педради

1. Аналіз роботи за 2012/2013 навчальний рік та перспективи  модернізації навчально-виховної  роботи на 2013/2014 н.р.

2. Створення педагогічних умов для виховання учнів у ліцеї як основний критерій оцінювання роботи класного керівника. 2013 – рік дитячої творчості.

3. Шляхи активізації творчого пошуку вчителя. Від творчого вчителя – до творчого учня.

4. Система моніторингу навчальних досягнень учнів, як одна із форм підвищення якості освіти

 

Малі педради

 1. Адаптація учнів 1-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини 

2 Адаптація учнів 5-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини 

Семінари, семінари-практикуми

1.Семінар-практикум ”Ведення шкільної документації відповідно до нових вимог”

2. Методичний семінар  щодо питань підготовки  учнів до ЗНО

 3. Семінар-практикум “Ефективні інноваційні технології”

Науково-практичні конференції

Система роботи вчителя як основа творчої педагогічної діяльності

Атестація педкадрів. У 2013/2014 навчальному році атестувалось 11 педпрацівників.

За результатами атестації педагогам ліцею:

         присвоєно :       другу кваліфікаційну категорію  – 3 педагогам;

                                     першу кваліфікаційну категорію – 1 педагогам;                                             

                                     вищу кваліфікаційну категорію  – 1 педагогу;

         підтверджено:   вищу кваліфікаційну категорію – 6 педагогам;

                                     першу кваліфікаційну категорію – 1 педагогу;

         присвоєно звання «Учитель-методист» - 2 педагогам;

         підтверджено звання «Старший учитель» - 3 педагогам.

         Робота ШМО. Як  і  в  попередні  роки  в  ліцеї працювали методичні об’єднання: вчителів фізико–математичних дисциплін, філологічних дисциплін, суспільних дисциплін, учителів іноземної мови, фізкультури, Захисту Вітчизни, образотворчого мистецтва, трудового навчання, музики, вчителів початкових класів.        

           Традиційними формами методичної роботи з учителями були засідання і творчі звітування методичних об’єднань, семінари–практикуми, педагогічні диспути, педагогічні читання, панорами педагогічних знахідок, конкурси, випуск методичного  вісника. Хотілось би  відмітити роботу вчителів Семеніхіної С.М., Кіндри В.Г., Безвесільної І.В., Малюка О.І., Борисенко Л.О., Барченко Н.І. з питань підготовки та проведенні районних семінарів-практикумів. Найбільшу результативність по підготовці обдарованих дітей продемонстрували учителі ШМО:

 • природничих   наук (Семененко О.П.,   Вєдяєва О.В.,  Михайліченко В.П.,  Носікова О.П.,  Ходак О.В., Скриль І.Т., Іщенко С.В.),
 • філологічних дисциплін (Кіндра В.Г., Таран В.Ф., Овчарова Н.Р., Мельник Т.О.);
 • фізико-математичних наук (Овсяннікова О.О.);
 • суспільних дисциплін (Дончик М.В., Меделяєв В.М.)
 • учителів образотворчого мистецтва, трудового навчання  (Семеніхіна С.М., Барченко Н.І.,  Логінов М.М.)

Але не всі керівники ШМО плідно працювали протягом року, так керівник ШМО учителів фізичного виховання  Воропаєв В.І. не підготував план роботи ШМО на новий навчальний рік та протягом навчального року не виконував свої обов’язки керівника ШМО. Саме тому адміністрація ліцею рекомендує ШМО вчителів фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» на першому засіданні 2014/2015 навчального року розглянути питання вибору нового керівника МО.

24 квітня 2014 р. в ліцеї був проведений День Науки, в якому взяли участь учителі та учні ліцею. Відомо, що науковий потенціал України вважається одним з найкращих в Європі. Українські вчені є авторами безлічі винаходів в різних областях науки. Саме тому День Науки в ХЛ № 107 став особливо почесним для учнів - членів Малої Академії Наук України, які мали можливість привернути увагу учнів молодших класів до наукової та пошукової діяльності.

Педагогічний колектив ліцею прийняв активну участь в організації проведення ІІІ етапу «Відкритий урок» міського професійного конкурсу «Учитель року – 2014», за що був нагороджений грамотою управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

Також, колектив ліцею нагороджений грамотою Департаменту спортивних іміджевих проектів і маркетингу Харківської міської ради за вагомий внесок, активну участь у проведенні першого Міжнародного харківського марафону 2014 року та формування позитивного іміджу Харкова, як спортивного міста.

Науково-дослідницька діяльність вчителів.

 • Учасники творчої групи зі складання тестів «Тестування в освіті. Теоретичні і практичні основи складання тестів та проведення тестування» - Панченко І.І., Герцум А.Г., Носікова О.П., Михайліченко В.П., Іщенко С.В.
 • Учасники творчої групи  з питань підготовки до ЗНО з іноземної мови «Авторська творча майстерня для вчителів англійської мови» – Савич О.В.

Організація харчування. Охоплено різними видами харчування  86% всіх учнів закладу. Гаряче безкоштовне харчування отримують учні 1-4 класів – 407( крім учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання), учні 5-11класів харчуються за батьківські кошти.

     З числа дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та учні в 5 -11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» харчується – 32 учні. 

   Також забезпечуються обідами діти ГПД. Організовується дієтичне харчування. Харчування здійснюється за погодженим графіком та затвердженими списками.

Медичне обслуговування дітей. Відповідно до рішення адміністрації Київського району Харківської міської ради, в ліцеї медичне обслуговування ведеться 23 дитячою поліклінікою, персонал якої надає кваліфіковану допомогу учням. Медичне обслуговування дітей, контроль за якістю харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог здійснювалось медичною сестрою Івановою М.В.

        На  початку  навчального  року  за результатами медичного огляду учні  були  зараховані  до різних   медичних  групи для занять фізичною культурою. Учні, які за станом здоров’я не входили до основної медичної групи, відвідували обов’язкові уроки фізичної культури, але виконували  коригувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.

Організація відпочинку в пришкільних оздоровчих таборах.

Табір відпочинку з денним перебуванням «Ромашка» працював 14 днів в одну зміну з 02.06. 2014 р. по 20.06.2014 р. з режимом роботи 6 годин. Дітей було забезпечено дворазовим гарячим харчуванням. У таборі відпочинку «Ромашка» відпочивало 283 дитини шкільного віку (34% від загальної кількості дітей 1-8, 10 класів ліцею). За рахунок батьківських коштів харчувалась 273 дитини, за рахунок бюджетних коштів – 6 дітей пільгового контингенту та 4 обдарованих дітей.

          Військово-патріотичне виховання. Робота з військово-патріотичного виховання (керівник Малюк О.І.),  в  ліцеї  проводиться  на  високому  рівні, про  що  свідчить якість  організації  навчального  процесу  та  позакласних  заходів  з  предмета „Захист  Вітчизни”:  в ліцеї відкрито стелу пам’яті "У хоробрих є тільки безсмертя!", присвячену 25 річниці виведення радянських військ з Афганістану, на відкриття якої були  запрошені  почесні гості та ветерани-афганці; учні  із  задоволенням  відвідують  заняття  предмета ”Захист Вітчизни”  та  гуртка  „Захисник  Вітчизни”. В  цьому  навчальному   році  в ліцеї пройшов V Районний огляд-конкурс «Прапороносці-2014» та районний семінар-практикум «Організація захисту особового складу формувань у ході виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах технічних аварій приміщень, виникнення пожежної небезпеки при виконанні ремонтних робіт на об’єктах». 

За проведені заходи з військово-патріотичного виховання колектив ліцею був нагороджений:

 • ·подякою Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради за проведення на високому рівні показового Дня Цивільного захисту;
 • подякою Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради за проведення на високому рівні V Районного огляд-конкурсу «Прапороносці-2014».

Колектив учнів та учителів ліцею (керівники Мельник Т.О. та Малюк О.І.) взяли участь у міському конкурсі-огляді шкільних музеїв та отримали Диплом Департаменту освіти Харківської міської ради про те, що Музей Бойової слави ХЛ № 107 нагороджується в номінації «За збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни» міського  конкурсу-огляду шкільних музеїв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у 2014 році.

Фізичне виховання і спорт. У  2013/2014  навчальному  році  в  ліцеї  працювали  5  спортивних  гуртків, які  відвідували  близько  100  учнів, крім   того, вчителі  фізичної  культури  систематично  залучали  учнів  до  спортивних  заходів  у  позаурочний  час.

       Так, протягом  року  були  організовані  футбольні матчі для учнів середньої та старшої школи; для  учнів  початкової  школи  були  проведені „Веселі  старти”. Серед перемог, отриманих учнями ліцею у 2013/2014 навчальному році, з фізичного виховання і сорту:

 • команда черлідерів посіла ІІІ  місце у районному конкурсі з Черліденгу;
 • учні ліцею прийняли активну участь у Міжнародному марафоні, в легкоатлетичній естафеті команд шкіл Київського району;
 • учень 8-А класу Камишний Василь посів І місце у фінальному турнірі проекту «Гольф у школах міста Харкова».

Порівняно з іншими школами району, матеріальна база фізичного виховання та спорту в ліцеї знаходиться на високому рівні, а результати фізичного виховання  достатньо низькі..

Тому в  2014/2015 навчальному  році   викладання  фізичної  культури  буде знаходитись на особистому контролі адміністрації ліцею та буде спрямоване на формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Класно-узагальнюючий контроль. В  2013/2014 навчальному  році  класно-узагальнюючий контроль   було  проведено у  2-х, 8-х  класах, метою якого було визначення рівня навчальних досягнень учнів, їх працездатності, виконання режиму ліцею та єдиних вимог на уроках, визначення  чинників, що  впливають  на  якість  загальноосвітньої  підготовки  учнів, соціально-психологічний клімат в класних колективах.

За  результатами  класно-узагальнюючого  контролю  2 та 8-х  класів  можна  зробити  такі  висновки:  класні  керівники  2-х класів Довбах В.А., Лінник Н.С., Ваховська М.М., Кугушева Н.З.,  8-х   класів Таран В.Ф., Носікова О.П., Ходак О.В.  приділяють  належну  увагу  вихованню  учнів,  проводять  бесіди  з  правил  дотримання  внутрішньошкільного  розпорядку,  регулярно  спілкуються  з  батьками, контролюють  процес  відвідування  учнями  занять, допомагають  учням  при  підготовці  до  шкільних  заходів. Більшість  учнів  цих  класів   залучені  до  позашкільної  освіти, відвідують  секції  та  гуртки.

    Аналіз  успішності   досягнень  учнів  виявив, що  більшість  учнів  8-х  класів  навчаються  на  середньому  рівні, але  в  кожному  класі  є  учні, які  мають  досить  високі потенційні  можливості  для  підвищення  якості  свого  навчання.

У 2014/2015 навчальному році проведення класно-узагальнюючого контролю планується   в  4-х  та  10-х   класах.

Робота бібліотеки. Іншим важливим інформаційним ресурсом освіти була й залишається шкільна бібліотека – важлива складова навчально-виховного процесу.

    Робота бібліотеки  у  2013/2014  навчальному  році  була спрямована на пропаганду літератури рідного краю, на збереження підручників, художньої, науково–популярної літератури, прилучення учнів до книги як до джерела знань.    Бібліотекарі ліцею знайомили учнів та вчителів з довідково – бібліографічним апаратом, здійснили огляд краєзнавчої літератури. Було створено архів сценаріїв масових заходів різноманітної тематики, які є допоміжним матеріалом при проведенні уроків з української та всесвітньої літератури, історії та інших навчальних  предметів. Поновлено картотеку підручників, художньої літератури, періодичних видань.

У 2014/2015 навчальному році  планується  удосконалення  комп’ютерної  довідково-бібліографічної служби, поповнення  навчального  фонду  відеотеки  та  фонду  інформаційних  ресурсів.

Охорона праці. Питанню охорони праці приділялась велика увага: оновлена нормативно-правова база з питань охорони  праці, організовано  навчання  та  перевірка  знань  працівників з  охорони праці. Усі  працівники, задіяні  на  роботах, пов'язаних із забрудненням та  роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці були  забезпечені  спецодягом  та інші засоби індивідуального захисту. Створення безпечних та здорових умов праці співробітників, а також збереження життя та здоров’я учнів досягалось  контролем  за  виконанням вимог правил з техніки безпеки вчителями та викладачами і класними керівниками закладу, завідуючими кабінетами, адміністрацією та іншими працівниками під час проведення занять у навчальних кабінетах, лабораторіях, спортивних залах, інших навчальних приміщеннях закладу та в період проведення навчальних заходів (екскурсії, практичне навчання на свіжому повітрі, змагання тощо) за межами закладу, систематичним  проведенням  інструктажів, лекцій  з  питань  охорони  праці,  організацією  своєчасного  технологічного  обслуговування господарства ліцею, удосконаленням  бази  для  занять  фізичною  культурою, спортом.     

Протягом  минулого  навчального  року  випадків  виробничого  травматизму  не  було.

22-28 квітня 2014 року з метою привернення уваги працівників та учнів ліцею  до питань дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі та побуті у ліцеї розроблено та реалізовано План заходів щодо підготовки та проведення Тижня охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності.

Колектив ліцею нагороджений Грамотою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові за перемогу у огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в закладах освіти Київського району міста Харкова.

Попередження дитячого травматизму. У 2013/2014 навчальному році зменшилась кількість випадків  порушення правил внутрішкільного розпорядку  учнями ліцею, але були зафіксовані дві травми серед учнів: 6-В клас Попов Сергій, 8-А клас  Камишний Василь. Залишаються актуальними  питання:  нечемне  ставлення  до педагогів (6-9 кл.), порушення форми одягу (9-10 класи), неадекватна поведінка  учнів на перервах та позаурочний час (5-7 класи), яка може  стати причиною  травмування. Профспілковому комітету та педагогічному  колективу необхідно дуже відповідально поставитись до організації чергувань на перервах, розробити схему супроводу учнів до роздягалень, а адміністрації та профспілковому комітету взяти під контроль ці питання.

Формування  ділової та візуальної культури. У  2013/2014  навчальному  році було  продовжено роботу над формуванням власної візуальної культури. Завдяки спільним зусиллям педагогічного колективу, батьків та учнів  більшість учнів  ліцею  одягнена  у форму єдиного зразка. Але серед учнів середньої та, особливо, старшої школи, все частіше зустрічаються випадки її повного ігнорування. Сподіваємось, що робота Ради ліцею, Батьківського комітету та класних керівників буде плідною та надалі в цьому напрямку, а в 2014/2015 н. р. ліцейську форму єдиного зразка одягнуть усі учні.        

Матеріально-технічне забезпечення НВП.                                                            

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов  навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія ліцею підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. При підготовці закладу до 2014/2015 н.р. у приміщенні ліцею планується зробити косметичний ремонт кабінетів, двох спортивних залів, навчальних кабінетів коридорів та сходів, покриття лаком підлоги у коридорах, реконструкція майстерень,  косметичний ремонт їдальні та бібліотеки, фарбування огорож та спортінвентарю, ремонт цоколю, благоустрій території, спіл аварійних дерев, вивіз сміття, ремонт системи водогону та системи опалення,  ремонт та здача теплової рамки.

Велика кількість навчальних кабінетів набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти освітлення, опалення, підлоги,  замін вікон,  меблів.

За все це окрема вдячність батькам ліцеїстів за надану допомогу.

Таким чином, процес удосконалення матеріально-технічної бази ведеться великими кроками. Освітня система навчального закладу протягом 2013/2014 навчального року продемонструвала свою працездатність. Результати роботи навчального закладу в цілому відповідають потребам соціуму й вимогам держави.

 

Like it