Застосування коректурних таблиць в організованій навчально-пізнавальній діяльності дітей (за авторською технологією Н. Гавриш)

Сьогодні педагог має у своєму розпорядженні цілий арсенал засобів для оптимізації освітнього процесу та особистісного розвитку кожної дитини. Одним з таких засобів, на думку педагогів Роменського дошкільного навчального закладу № 10 “Казка” є робота по застосуванню коректурних таблиць за авторською технологією доктора педагогічних наук Наталії Василівни Гавриш. Робота з якими активізує пізнавальні психічні процеси дошкільника, сприяє розвитку комунікативності, удосконаленню сприймання, уваги, пам’яті, забезпечує інтерес до інтелектуальної діяльності та формує здатність творчо, нешаблонно мислити, самостійно поповнювати свої знання.З метою конкретного вивчення значення авторської технології Н. Гавриш та її використання в роботі з дітьми ми перш за все створили творчу групу вихователів дошкільного закладу. Перед Вами план роботи творчої групи, так ми працювали цілий рік:- в методичному кабінеті організували виставку науково-методичної літератури;- розробили завдання, запитання, вправи, конспекти інтегрованих занять щодо застосування коректурних таблиць у роботі з дітьми;- організували та провели майстер-клас, консультації для педагогів;- виготовили демонстраційні та індивідуальні коректурні таблиці.Тож за рік ми мали певні напрацювання, результатом нашої роботи було створення методичного посібника.Слайд № 5. Члени творчої групи розпочали впровадження технології в закладі за трьома напрямками: робота з педагогами, робота з дітьми та робота з батьками.________________________________________________________________Слайд № 6.Першим напрямком, за яким ми почали працювати, то є робота з педагогами. Розробили систему консультацій для вихователів:- консультація-діалог: «Коректурні таблиці як засіб розвитку логіко-математичного мислення у дошкільнят» ;- консультація-повідомлення: «Розвиток мовлення за допомогою коректурних таблиць»;- консультація-порада: «Вплив коректурних таблиць на креативні можливості дошкільника»;- консультація-ілюстрація: «Пограємо – природу пізнаємо» та інші.____________________________________________________________________________________________Слайд № 7.Що ж саме являють собою коректурні таблиці? Це інформаційно-ігрове поле з різною кількістю клітинок (від 9 до 25), заповнених предметними картинками (цифрами або буквами, символами чи знаками; геометричними фігурами тощо).Слайд № 8.Працюючи над створенням коректурних таблиць ми дотримувалися рекомендацій щодо їх виготовлення, розроблених Наталею Гавриш. Незалежно від формату таблиці картинки обов’язково мають бути предметними, щоб забезпечити якість і чіткість сприйняття: слухового (завдання чи запитання дорослого) і зорового (пошуку й знаходження відповіді на запитання чи розв’язання завдання в таблиці). Картинки мають бути достатньо великими, реальними, щоб дитина могла їх легко впізнати, бажано однотипними (малюнки, фотографії, схематичні зображення тощо) для полегшення їх сприйняття дітьми і дотримання естетичних вимог. Кількість картинок у коректурній таблиці для використання в молодшій групі становить від 9 до 12, максимально – 16 картинок, у старшій – 20 – 25 картинок. Що менші діти, то більш очевидними мають бути зв’язки між предметами як тематичним угрупуванням.Кожну клітинку коректурної таблиці вихователі пронумерували і підписали друкованим шрифтом – це значно розширює розвивальні можливості використання таких таблиць._______________________________________________________________Слайд № 9.Педагогами нашого дошкільного закладу виготовлено коректурні таблиці різної тематики. Тематична палітра досить широка і відповідає вимогам освітніх ліній Базового компонента: «Мовлення дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини» . Вона майже не змінюється в різних вікових групах, розширюється лише змістове наповнення та урізноманітнюються зв’язки між елементами теми.Скажімо, тема «Давай познайомимося» для молодших дошкільників представлена коректурними таблицями з підтем: «сім’я», «я серед інших», «дитячий садок». А для старших дошкільників дану тему розширено ще й такою підтемою, як-от: «хлопчики-дівчатка».______________________________________________________________Слайд № 10.З огляду на конкретність мислення дошкільників та не¬стійкість їхньої уваги, ключову організаційну роль у роботі з корек¬турними таблицями виконує дорослий. Він ставить запитання або формулює завдання, а діти виконують їх, пояснюючи свої дії. Вихо¬ватель за потреби коментує дії дітей, оцінює їх, надає дітям додаткову інформацію, уточнення тощо.___________________________________________________________________________________________Слайд № 11.Під час роботи з коректурними таблицями ми ставили перед дітьми такі завдання: знайти правильну відповідь;  назвати потрібне слово/слова;  пояснити свої дії; висловити власну думку.Під час виконання цих завдань у дітей формується така важ¬лива навичка, як концентрація уваги, а ще — здатність зосереджу¬ватися на слуховому сприйнятті та розгляданні таблиці. ____________________________________________________________________________________________Слайд № 12.Коректурні таблиці, як і будь-які інші творчі ігри, ми використовуємо в різних формах організації роботи з дітьми: - різні типи занять, - інтегрована діяльність, - спілкування під час організації різних видів діяльності,- дидактичні ігри, ситуації, вправи, тощо.____________________________________________________________________________________________Слайд № 13.Поза межами організованого навчання коректурні таблиці застосовуємо як своєрідну інтелектуальну гру, в якій діти змагаються поодинці або командами на швидкість реакції, точність і широту сприйняття, багатший словниковий запас тощо. Кількість учасників такої гри не обмежується. Організувати гру можна як з однією дитиною, так і з групою дітей: у будь-якому разі кожна дитина виконує завдання індивідуально. А організація групових ігор сприяє розвитку партнерських стосунків між дітьми.Під час таких дидактичних ігор, як “Порахуй”, “Швидко назви”, “Скажи котрий” діти мимоволі запам’ятовують цифри, вправляються в порядковій та кількісній лічбі; вчаться встановлювати послідовність, визначати форму._______________________________________________________________Слайд № 14.Такі вправи як “Купка слів”, “Додай слово”, “Знайди картинку і назви її” сприяють збагаченню лексичного запасу та фонематичного слуху; оволодівають граматичною будовою мовлення. Мовленнєві завдання “Склади речення”, “Поясни слово”, “Придумай історію за картинками” забезпечують розвиток зв’язного мовлення та формування комунікативних здібностей, до того ж дошкільнята вчаться виражати свої думки, бажання, індивідуальність.З метою активного засвоєння та закріплення знань дітей про природу доцільними будуть такі вправи: “Хто де живе, чим харчується”, “На прогулянку”, “Як їжачок до зими готується”.______________________________________________________________Слайд № 15.Зауважимо, що ефективним засобом стимулювання навчально-пізнавальної діяльності є не лише готові коректурні таблиці - а й так звані ди¬дактичні рамки — розліноване на квадрати ігрове поле (набірне полотно) й набір предметних картинок-карток. Діти, виконуючи сло¬весні завдання-інструкції вихователя (старші дошкільники вже можуть самі давати завдання-інструкції своїм ровесникам), поступово заповнюють ігрове поле-рамку й одночасно контролюють правиль¬ність виконання дій кожним з учасників. У роботі з дидактичною рамкою перевагу віддаємо самостійній піз¬навальній активності дітей, а дорослий переважно є організатором або партнером по грі.______________________________________________________________Слайд № 16.Для того, щоб поєднати зусилля дошкільного закладу й родини, педагоги:- провели «День відкритих дверей» (показ батькам занять з використанням коректурних таблиць);- організували виставку-презентацію коректурних таблиць для різних вікових категорій дітей;- залучали батьків до виготовлення індивідуальних коректурних таблиць;- розробили поради, рекомендації, які розмістили на інформаційному стенді для батьків;- провели консультації для батьків про ефективне застосування коректурних таблиць: «Розвиваємо мовлення у наших малят», «Креативний розвиток дітей дошкільного віку», «Що ховає в собі природа?», «Подорож світом чарівних таблиць» і т. д.___________________________________________________________________________________________Слайд № 17.Отже, впевнено можна сказати, що використання в освітньому процесі коректурних таблиць є надзвичайно ефективним засо¬бом розвитку комунікативної діяльності, креативності, піз¬навальної активності та самостій¬ності дошкільників.__________________________________________________________________________________________Слайд № 18. Дякую за увагу !
Like it