THE FUTURE SIMPLE TENSE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС

THE FUTURE SIMPLE TENSE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС  

Future Simple вживається для вираження:

1. Наміру чи рішення, які стосуються майбутніх дій: I'm thirsty. I'll have some water.— Я хо¬чу пити. Я вип'ю трохи води.

2. Пропозицій, обіцянок та запрошень: I'll make some tea.— Я приготую чай. He'll visit you tomorrow.— Він приїде до тебе завтра. Will you come to our party? — Чи прийдеш ти на нашу вечірку?

3. Дій, які (не) можуть відбутися у майбутньому: He'll probably be late.— Biн може спізнитися. When will you come to us? — Коли mu до нас прийдеш? Betty is ill. She won't go to school tomorrow.— Бетті хвора. Вона не піде завтра до школи.

1. I will come back next Friday. - Я повернуся в наступну п'ятницю.

2. They will visit this beach a few times. - Вони будуть на цьому пляжі кілька разів.

3. I will let you know about new circumstances. - Я дам тобі знати про нові обставини.

4. My friend will send the telegram tomorrow. - Мій друг відправить телеграму завтра.

5. The population will grow next year. - Наступного року населення збільшиться.

6. She will be 30 next month. - В наступному місяці їй буде 30.

7. The nights will become colder soon. - Скоро ночі стануть холодніше.

8. They will execute delivery of goods from China next week. - Вони оформлять доставку товарів з Китаю (Покупка товаров из Китая) на наступному тижні.

Зверніть увагу! В англійській мові майбутній час не вживається в підрядних речениях часу й умови.

У речениях такого типу використовується Present Simple.

Like it