Рекомендації батькам щодо розвитку пізнавальної сфери дітей молодшого шкільного віку

Увага1. Використовуйте дидактичні ігри з чіткими правилами.2. Залучайте дітей до виконання завдань за попередньо розробленим планом дій: створення будинків із конструктора, малюнки, орнаменти, аплікації, вироби, форми яких ви задаєте словесно або за допомогою схем.3. Тренуйте дітей у переказуванні оповідань, казок за схематичним планом, складеним вами.4. Пропонуйте дітям: повторювати слова, цифри, речення, сказані вами; незакінчені фрази, що потрібно закінчити; запитання, на які необхідно відповісти.5. Учіть порівнювати. Аналізувати зразок і результат власної або чужої роботи, знаходити і виправляти помилки.6. Частіше пропонуйте дітям, особливо з низьким показником розвитку уваги, вправи: у газеті, старій книзі, на одній із сторінок закреслювати всі літери «а», намагаючись не пропускати їх. Завдання поступово можна ускладнити, попросивши дитину закреслити всі літери «а», обвести всі літери «к», підкреслити всі літери «о».Пам'ять1. Пояснюючи дітям новий матеріал і повторюючи вивчений, поєднуйте словесне пояснення з наочністю або із зображенням тих предметів або явищ, про які йдеться, використовуйте малюнки, таблиці, схеми.2. Для поліпшення процесу запам’ятовування розвивайте у дітей уміння аналізувати; виділяти у предметах зв’язки, ознаки; порівнювати предмети та явища між собою; знаходити в них подібності і відмінності; здійснювати узагальнення; поєднувати різні предмети за певними загальними ознаками; класифікувати предмети та явища на основі узагальнення.Мислення1. Розширюйте світогляд дітей, їх основні уявлення про природні, соціальні явища, накопичуйте в дітей знання і враження, обговорюючи з ними прочитані книжки, аналізуючи поведінку людей.2. після читання вголос казки, оповідання, попросіть дітей переказати почуте, відповісти на запитання, поставити свої.3. Розвивайте вміння будувати розповідь за картинкою, планом, темою; допомагайте будувати висновки, міркування, робити умовиводи.4. Заняття з малювання, ліплення, виготовлення різних виробів повинні не лише містити копіювання зразка і відпрацювання окремих графічних навичок, а й розвивати вміння планомірно досліджувати предмети, фантазувати, уявляти.5. Включайте у заняття завдання на порівняння пари предметів або явищ, класифікацію, узагальнення різних предметів за загальними ознаками, знаходження «зайвого» слова або зображення, не пов’язаного загальною ознакою з іншими, складання цілого з частин.
Like it