PAST SIMPLE TENSE - ПРОСТИЙ МИНУЛИЙ ЧАС


PAST SIMPLE ВЖИВАЄТЬСЯ, ЩОБ ВИРАЗИТИ:

1. ПОВТОРЮВАНУ ЧИ ОДНОРАЗОВУ ДІЮ У МИ¬НУЛОМУ: Після вечері ми дивилися телевізор. - We watched TV after supper. Вони жили в селі минулим літом. - They lived in the village last summer. Вчора він їздив в Полтаву. - Yesterday he went to Poltava.

2. ДІЇ, ЩО ВІДБУВАЛИСЯ В МИНУЛОМУ ОДНА ЗА ОДНОЮ, ПОСЛІДОВНО: Вона запечатала листа, наклеїла марку та відправила його поштою. - She sealed the letter, put a stamp on it and posted it.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У PAST SIMPLE ВЖИВАЮТЬСЯ ТАКІ ОБСТАВИНИ ЧАСУ:

yesterday (учора),

last week (минулого тижня),

last year (минулого року),

the other day (цими днями),

the day before yesterday (позавчора),

ago (тому) тощо.

 

Like it