Хочеш добре скласти ЗНО-повторюй винятки.


                                     З досвіду підготовки до ЗНО

                                   з української мови ( 2011-2012р.)

До ЗНО з української мови залишилось зовсім мало часу,але ти ще можеш підготуватися.Що для цього потрібно?По-перше,не боятися.По-друге,повторювати щодня і повторювати,зверни на це увагу,ВИНЯТКИ з правил.В основному тестові завдання з мови ти зможеш безпомилково виконати,знаючи напам’ять винятки з орфографії,морфології,синтаксису.

                                           Винятки з орфографії:

1.У віддієслівних іменниках із суфіксом  ев  МАРЕВО,ЗАРЕВО,

                                                                              єв  МАЄВО,СЯЄВО.   

2.Спрощення не відбувається в групах приголосних: ВИСКНУТИ,ВИПУСКНИЙ,ТОСКНО,СКНАРА,СКНІТИ,КІСТЛЯВИЙ,ПЕСТЛИВИЙ,

ХВАСТЛИВИЙ,ХВАСТНУТИ,ХВОРОСТНЯК,ШІСТНАДЦЯТЬ,ШІСТСОТ,

ЗАПЯСТНИЙ,НАДКІСТНИЦЯ.  

3.Чергування приголосних не відбувається:

КАЗАХСЬКИЙ,ТЮРКСЬКИЙ,БАСКСЬКИЙ,ШАХСЬКИЙ,ГЕРЦОГСЬКИЙ,МЕКК-

СЬКИЙ,НЬЮ-ЙОРКСЬКИЙ,ЦЮРИХСЬКИЙ,МАЛАККСЬКИЙ,САКСЬКИЙ.

4.ДВОРУШНИК,МІРОШНИК,РУШНИК,РУШНИЦЯ,СЕРДЕШНИЙ(у знач.бідо-

лашний),СОНЯШНИК,ТОРІШНІЙ,ВСЕНОШНА.

5.Галичина.

6.БЕЗ  Ь ,бо суфікс К     БОЯЗКИЙ,ДЕРЗКИЙ,КОВЗКИЙ,РІЗКИЙ,В’ЯЗКИЙ,

                                           БАСКИЙ,ПЛАСКИЙ.

7.Ь після Р тільки  Зорькін,Горький.

8.Завжди пишемо з Ь      різьбяр,тьмяний.

9.Апостроф не пишеться перед я,ю,є,ї після б,п,в,м,ф,якщо перед ними

стоїть кореневий приголосний,крім р та префікса  свято,різдвяний,медвяний,тьмяний,мавпячий,духмяний.

10.Подвоєння нн у прикметниках  старослов’янського походження:

       блаженний,огненний,мерзенний,благословенний,       

        стражденний,священний,але священик.

11.У словах  бовван,бовваніти,овва,лляний,ссати,

                   ссавець,Ганнуся.

12.У прислівниках зрання,спросоння,попідтинню,

                             попідвіконню,навмання.

13.У словах іншомовного походження загальної назви:

       панна,манна,ванна,бонна,донна,мадонна,

      пенні,аннали,панно,тонна,білль,булла,

      вілла,мулла,дурра,мірра,брутто,нетто,

      бритти,мотто,гетто.

14.Мала літера: імена та прізвища людей,що стали загальними,-

               донжуан,галіфе,дизель,рентген.

     Імена та прізвища,вжиті зневажливо: гітлери,квіслінги.

     Прикметники із суфіксом –ськ-,утворені від власної назви,якщо вони

      не мають значення «імені когось», «памяті когось»: франківські сонети,

               шевченківські твори…

Фразеологізми,наукові терміни: ахіллесова п’ята,бертолетова сіль.

 

Назви посад,рангів,звань,чинів,титулів,учених ступенів: ректор,академік,

генерал-лейтенант,барон.

15.   Булонський Ліс(парк),Біловезька Пуща(заповідник),Ярославів    Вал(вулиця).

16.День Незалежності,Свято Перемоги,День Перемоги.

17.Київський вокзал,Дніпропетровський вокзал,станція Дніпропетровськ.

18.медаль «За відвагу»,але орден князя Ярослава Мудрого,орден Дружби

     народів.

19.Написання складних слів: трудодень,люби-мене(назва квітки),

      красуня дівчина,богатир хлопець,велетень дуб.

      Жовтогарячий,червоногарячий,золотогарячий,

     військовополонений,військовозобов’язаний.

    Суспільно корисний,суспільно необхідний,всесвітньо відомий.

20.Інтер-,контр- пишуться разом:інтерконтинентальний,контрудар,

      але контр-адмірал.

21.Правопис частки  НЕ :з дієсловом

       Ненавидіти,нехтувати,нестямитись,незчутися,неволити,невгавати

Написання деяких дієслів з  не  залежить від лексичного значення:

нездужати(хворіти)-не здужати((не змогти),неславити(ганьбити)-не

славити(не прославляти),непокоїтися(хвилюватися)-не покоїтися(не

бути похованим),недоїдати(жити впроголодь)-не доїдати(залишати

частину їжі).

21.Розрізняй прислівник  НЕМА (НЕМАЄ) від дієслова НЕ МАЄ

    У нього немає…   Він не має…

 

м 
Like it