Ігри морально-етичної спрямованості. Розділ "Хто ти такий"


Хто ти такий  

ІНТЕРВ'Ю ІЗ САМИМ СОБОЮ

           Запропонуйте дітям записати три якості,  яких їм дуже хотілося б позбутися. Потім з цих трьох якостей запропонуйте  вибрати  одну, найнеприємнішу, і поговорити з нею.          Можна запропонувати дітям взяти інтерв'ю в цієї якості. Питання для інтерв'ю:         Запропонуєте дітям розмовляти з цією якістю кожен раз, коли вона знову в них виявляється. Проаналізуйте з дітьми, чи допомагає подібне заняття в роботі над собою.   СВІТ УСЕРЕДИНІ МЕНЕ   Запропонуйте дітям написати на одній половині листа усе, що їм подобається в собі, а на другій – усе, що не подобається. Потім попросіть їх намалювати усі свої погані і гарні якості у вигляді казкових істот  і скласти про них невеликі казки й історії. Для виконання цього завдання запропонуйте  дітям завести зошит "Світ усередині мене". Запропонуйте дітям подумати, як за допомогою своїх гарних якостей вони могли б позбутися негативних якостей.   ВІДГАДАЙ, ХТО ТАКИЙ   Роздайте дітям листочки і попросіть них написати імена тих із групи:                     Питання можна написати на дошці. Потім діти повинні протягом 10 хвилин вписати імена в картку. Зберіть картки і на наступному занятті оголосіть дітям  результати. Потім поділіть дітей на групи і запропонуйте кожній групі намалювати квітку з пелюстками-якостями для всіх дітей групи. З малюнків дітей робиться виставка.   МІЙ СМІШНИЙ ПОРТРЕТ           Запропонуйте дітям намалювати себе, а потім придумати незвичайні назви для різних частин свого тіла і підписати їх на своєму малюнку.          Попросіть дітей й розповісти іншим про свої малюнки, пояснюючи назви, які вони видумали.   Я В МАЙБУТНЬОМУ            Поділіть дітей  на групи. Запропонуйте  їм уявити, що вони потрапили на машині часу і перенеслися  на п'ятдесят, сто, п'ятсот або тисячу років уперед.          Діти повинні  намалювати себе в майбутньому. Діти першої групи малюють себе через 50 років, другої – через 100, третьої – через  500 років.          З малюнків робиться стенд: "Ми в майбутньому" або "Наше майбутнє".  
Like it