Естетичне виховання школярів - важливий фактор соціалізації

Естетичне виховання – це розвиток здатності сприймати, відчувати, розуміти прекрасне в житті і в мистецтві, це виховання прагнення самому брати участь в перетворенні оточуючого світу за законами краси, це залучення до художньої діяльності і розвиток творчих здібностей. Особлива роль в естетичному вихованні відводиться мистецтву. Хвилюючи і радуючи, воно розкриває перед дітьми соціальний сенс життєвих явищ, примушує їх пильніше вдивлятися в оточуючий світ, спонукає до співпереживання, до засудження зла. В.О.Сухомлинський говорив: „Чуйність, сприйнятливість до краси в дитячі роки незрівнянно глибші, ніж у більш пізні періоди розвитку особистості. Потреба у прекрасному затверджує моральну красу, породжуючи непримиренність до всього вульгарного та потворного”. Для того, щоб дитина проявила творчість, необхідно збагачувати її життєвий досвід яскравими художніми враженнями, надати необхідні знання і вміння. Чим багатше досвід малюка, тим яскравішими будуть творчі прояви в різних видах діяльності. Тому так важливо з самого раннього дитинства заохочувати дитину до музики, театру, літератури, живопису. Саме тому в 1998 році в школі був створений кабінет естетичного виховання. Спочатку з’явилися картини з сімейного архіву. Першою галереєю була галерея козацької слави. В ній були представлені репродукції відомих полотен художників, присвячених козацтву. Тут і «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», і «Козак у степу» І.Рєпіна. Тут і картина ще одного нашого земляка С.І.Васильківського «Козачий пікет». Діти могли ознайомитися з історією нашого народу, побачити життя українців. В 1999 році галерею козацької слави було перенесено в кабінет історії. Влітку 1999 року запросили до співпраці харківського художника Долженка Василя Федоровича, який народився у 1943 році на хуторі Зелена Долина на Дніпропетровщині. Працював в Харківському театрі опери та балету. Він створив нам в кабінеті чудову композицію.    В період з січня по травень 2000 року кабінету подарували ще декілька картин художників-любителів. Так ми створили наш кабінет. В цьому допомагали і учні, і батьки.  Відомо, що в теперішніх сучасних програмах виховання та розвитку дітей  естетичне виховання не виділено в окремий розділ, а переплітається з багатьма сторонами життя дитини. Його виховні завдання перебувають у тісних взаємозв’язках з іншими (моральними, розумовими, фізичними) і реалізуються в основних формах організації дитячої діяльності (ігри, заняття, побут, праця, свята і розваги). В основі естетичного виховання лежить розвиток емоційної чутливості до прекрасного, негативного ставлення до потворного. Через те ми іноді використовуємо такі формулювання, як “привчати дітей емоційно сприймати”, “відчувати задоволення”, “любити і прагнути”, “проявляти здібності” та ін. Естетичне виховання показано не ізольовано, а в щільному взаємозв’язку з усіма сторонами виховання. Психічні процеси та якості особистості, спрямовані на виховання естетичного ставлення до навколишнього, в дошкільному віці розвиваються малопомітно, нешвидко, в своєрідній формі. Високий рівень розвитку естетичних почуттів допоможе в майбутньому зрозуміти й оцінити красу праці, відчути потребу у творчій діяльності.       Реформування системи освіти, її концептуальних, організаційних основ у контексті соціально-економічних перетворень, які відбуваються в Україні, не мисляться без виховання і розвитку творчої особистості, її загально-естетичної культури. Необхідність естетичного виховання в процесі навчання підкреслювали видатні педагоги. Так,    К. Д. Ушинський зазначав, що "кожен навчальний предмет так чи інакше містить естетичний елемент, передачу якого учням повинен мати на увазі вчитель". В. О. Сухомлинський стверджував: "...Без емоційно-естетичного струменя неможливий повноцінний розумовий розвиток дитини... Краса й жива думка так само органічно поєднані, як сонце і квіти              
Like it