Тему закрито


Олійник Людмила

01.02.2018, 20:42
11
Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Клас: 1-2018 АНГЛ
студент

Проаналізувавши матеріал Ради Європи про базові компетенції, варто зазначити, що володіння цими компетентностями дуже важливе для роботи в школі. Саме взаємопов'язане володіння компетентностями дає можливість сучасному педагогу здатність забезпечити гнучке особистісно-орієнтоване навчання та виховання, формування компетенцій, необхідних для подальшої результативної діяльності в багатомовному, полікультурному, інформаційно розвиненому суспільстві, можливість розвивати креативні здібності  та навчати їх  - "уміння вчитися самостійно".

Сільніцька Світлана

02.02.2018, 02:17; (ред. 04.02.2018,01:26)
12
Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Клас: 1-2018 АНГЛ
студент

Целью образования на современном этапе является формирование конкурентоспособной личности, компетентной в различных областях, то есть речь идет о формировании ключевых компетенций человека. Именно эта цель определяет направление развития современной системы образования. Владение пятью группами ключевых компетенций (политические и социальные компетенции, межкультурные компетенции , компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией , компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества, компетенции, реализующие способность и желание учиться на протяжении всей  жизни) представленных в Рекомендациях Совета Европы, выступает неоспоримым критерием качества образования.Таким видит своего выпускника Новая украинская школа. Но, чтобы выпускать таких учеников, учитель сам должен владеть этими базовыми компетенциями.Учитель учиться всю жизнь.

Живора Наталя

06.02.2018, 21:32
13
Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Клас: 1-2018 АНГЛ
студент

Звичайно повинен. Час швидко змінюється . Вчитель повинен йти в ногу з часом .Для цього необхідно постійно  розвиватися ,вдосконалювати себе , не боятися змінювати і змінюватися.

Солтовська Валентина

07.02.2018, 20:24
14
Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Клас: 1-2018 АНГЛ
студент

Так, я вважаю,що повинен. Вчитель повинен постійно оновлюватися, на якому б етапі життєвого і професійного шляху він  не перебував, вчитель ніколи не може вважати власну освіту завершеною, а свою професійну компетентність повністю сформованою.

Каришковська-Ікар Ірина

07.02.2018, 22:39
15
Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Клас: 1-2018 АНГЛ
студент

Так, я вважаю. що повинен. Для сучасного вчителя знання базових компетенцій Ради Європи є обов'язковим, щоб досягти успіху в професійної діяльності.

Терещенко Ірина

10.02.2018, 10:42
16
Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Клас: 1-2018 АНГЛ
студент

Так, я вважаю, що повинен. Для того, щоб навчити школярів приймати рішення, використовувати інформаційні та комунікаційні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти, орієнтуватись на ринку праці тощо. Як говорив А. Дістєрвег : «…Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній. Жалюгідна кожна людина, що відстала від свого часу; поява ж учителя молоді, який сам живе в минулому, викликає лише співчуття всіх людей, які живуть у ногу із своїм часом і мислять суголосно зі своїми сучасниками». Тож, вчитель, повине йти в ногу з часом, буди компетентним, бо саме від нього залежить майбутнє дітей, майбутнє держави.

Баєва Лариса

12.02.2018, 15:39
17
Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Клас: 1-2018 АНГЛ
студент

Я погоджуюсь зі своїми колегами,що сучасний учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю,бути професійно-компетентним та морально розвиненим. Мати міцні знання,щодо володіння своїм предметом,та знати як його викладати. 

Байдан Інна

04.03.2018, 13:48
18
Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Клас: 1-2018 АНГЛ
студент

Вчитель має володіти грунтовними знаннями з будь-якого предмету шкільного курсу навчання. Треба креативно мисляти, оцінювати та приймати рішення самостійно. Навчати дітей брати на себе відповідальність у житт,і та на практиці використовувати знання, які отримали під час навчання.

Ніколаєнко Світлана

11.03.2018, 19:00
19
Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Клас: 1-2018 АНГЛ
студент

Як професіонал своєї справи і як творець нової сучасної особистості, вчитель має володіти базовими компетенціями. Виховати та навчити дітей, щоб вони могли знайти свої місце у сучасному світі.

Джелоухова Катерина

16.04.2018, 00:02
20
Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Клас: 1-2018 АНГЛ
студент

Сіогодні розпочато дискусію навколо того, як озброїти учня  необхідними вміннями та знаннями для забеспечення його гармонійною взаємодією з технологічним суспільством, що швидко розвивається.Саме тому поняття компетентностей є важливим ,бо має бути результатом навчання.Залишати повідомлення можуть тільки зареєстровані користувачі
реєстрація