Інформаційно-комунікаційні засоби навчання як інструмент розвитку ключових компетентностей особистості при вивченні біології та хімії


Классы: 
БіоХім2019
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Процес інформатизації сучасного суспільства зумовлює необхідність розробки нової моделі системи освіти, яка зоснована на широкому використанні сучасних інформаційно-комунікаційних засобів

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)