КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ (ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ)

КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ (ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ)


Классы: 
2-2019ІНД.ІНКЛ.
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Підвищення рівня кваліфікації педагогів для забезпечення якісної роботи відповідно до принципів інклюзивної освіти

Лекція Лекцій (17)
Завдання Завдань (11)Склад курсу

Частина 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МОДУЛЬ (Ст.викладач Фурсенко Л.І.) "Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників".


Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 2. СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ МОДУЛЬ (Ст.викладач Левчишен Д.І.) "Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення".


Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 3. ФАХОВИЙ МОДУЛЬ (Ст.викладач Заварова Н.В) "Основи інклюзивної освіти".


Визначення понять «інклюзія», «інтеграція», «порушення психофізичного розвитку», «особливі потреби» та ін. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти. Історія спеціальної освіти та інклюзії. Соціальна та медична моделі порушень розвитку. Основні принципи інклюзивної освіти.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 4. ФАХОВИЙ МОДУЛЬ (Ст.викладач Колесниченко Ю.Л.) "Допоміжні технології навчання з різними категоріями учнів з ООП".


Допоміжні технології навчання з різними категоріями учнів з ООП

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 5. ФАХОВИЙ МОДУЛЬ (Викладач Солнцева О.А.) «Особливості організації інклюзивного середовища для дітей з особливими освітніми потребами у контексті безбар'єрного простору людини».


Модуль містить питання щодо впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах системи загальної середньої освіти в контексті створення безбар’єрного середовища, розкриває принципи універсального дизайну та його розумного пристосування, нормативно-правового забезпечення інклюзивного навчання, основні завдання та функції асистента вчителя, особливості складання індивідуальної програми розвитку.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 6. ІКТ-компетентність педагога як інструмент підвищення рівня його професійної компетентності (Ст.викладач Зільберман А.А.)


Лекція

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 7. Тести


Контроль вивченого матеріалу

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)Частина 8. (Оновлений!) Професійний модуль. Старший викладач Лєскова А.А. Тема "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку"


Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 9. (Оновлений!) Професійний модуль. Старший викладач Лєскова А.А. Тема "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку".


Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 10. МЕТОДИЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ (Ст.викладач: Папач О.І., Левчишена О.М. і т.д.)


У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (1)