7 клас Українська мова


Классы: 
7-а
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу....

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Вступ


Прочитати текст, дати відповіді на питання. Підготувати соціальну рекламу на тему: «Як парость виноградної лози, плекайте мову».

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.


Порівняти дієслово з іншими частинами мови. Списати речення, розставити розділові знаки, підкреслити дієслова. Дібрати синоніми до виділених слів.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Частини мови. Дієприкметник як особлива форма дієслова


Зіставити дієслово та дієприкметник. Назвати спільні та відмінні риси. Перекласти текст, знайти дієприкметники. Замінити дієприкметники сполученням з дієсловом.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)