10 класс Геометрия


Классы: 
10-а
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу....

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (55)Склад курсу

Частина 1. ПОВТОРЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ФАКТІВ І МЕТОДІВ ПЛАНІМЕТРІЇ


Розв’язує задачі у формі ЗНО з теми « Найпростіші геометричні фігури. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник. Висота, медіана і бісектриса трикутника. Властивості медіани рівнобедреного трикутника»

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (5)Частина 2. Тема 1. ВСТУП ДО СТЕРЕОМЕТРІЇ


наводить приклади точок і прямих, що належать одній площині; многогранників та інших стереометричних фігур;пояснює що таке плоска і просторова геометричні фігури; поверхня многогранника; перетин многогранника січною площиною;формулює основні поняття, аксіоми, наслідки з них;виокремлює серед многогранників: піраміду та призму;розрізняє означувані та неозначувані поняття; аксіома та наслідок; видимі і невидимі елементи многогранника;ілюструє текстовий зміст аксіоми, теореми, задачі за допомогою рисунка; зображає піраміди та призми, перерізи пірамід та прямокутних паралелепіпедів;пояснює та записує: належність точок та прямих площині; позначення многогранників, їх елементів та поверхні; скорочений запис умови задачі;характеризує форму просторової геометричної фігури; сліди площини перерізу; розміщення двох точок двох площин, якими визначається лінія їх перетину; розв’язує вправи, що передбачають: використання аксіом стереометрії та наслідків з них; доведення та дослідження висновків задач, виконання найпростіших побудов перерізів у пірамідах та призмах.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (16)Частина 3. Тема 2. Паралельність прямих і площин у просторі


формулює означення паралельних і мимобіжних прямих, паралельних прямої і площини, паралельних площин; ознаки паралельності прямих і площин; властивості паралельних прямих і площин; класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі;знаходить і зображує паралельні прямі та площини на рисунках і моделях;будує зображення просторових фігур на площині;

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (15)Частина 4. Тема 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ


...

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (10)Частина 5. Тема 4. КООРДИНАТИ, ВЕКТОРИ, ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРОСТОРІ


...

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (9)Частина 6. Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


...

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)