(Викладач Левченко Ірина Ігорівна) Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій при викладанні шкільної географії. Географічні інформаційні системи

(Викладач Левченко Ірина Ігорівна) Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій при викладанні шкільної географії. Географічні інформаційні системи


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.У цьому модулі ми визначимо роль та значення застосування інформаційно-комунікаційних технологій як новітнього напряму у процесі навчання географії в школі, розкрити особливості їх використання як найбільш ефективного і багатофункціонального засобу, що може забезпечити формування і вияв ключових компетентностей учнів – інформаційної, продуктивної творчої діяльності, комунікативної, самоосвіти та саморозвитку, соціальної, полікультурної.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)