10 клас. І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И


Классы: 
10а, 10б, 11Д
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курс призначений для учнів 10 класу інституційної форми навчання.

Лекція Лекцій (34)
Завдання Завдань (22)Склад курсу

Частина 1. 10 клас. Історія України. Тема 1. Україна в роки Першої світової війни.


Частина курсу складається з трьох лекцій, практичної роботи, що містять теоретичний матеріал, документи, ілюстрації, відео, тренажери. Курс закінчується тематичною контрольною роботою.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (4)Частина 2. 10 клас. Історія України. Тема 2. Початок Української революції (1917 — квітень 1918 р.)


Курс складається з чотирьох лекцій, кожна з яких містить практичні завдання, тренажери. Курс містить також тематичну контрольну роботу.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (5)Частина 3. 10 клас Історія України. Тема 3. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (квітень 1918 — 1921 р.)


Курс для учнів інституційної форми навчання.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (9)Частина 4. 10 клас. Історія України.Тема 4. ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1921—1939 рр.)


Мілєйко Л.В. Курс містить 9 лекцій та 2 тестові контрольні роботи.В ньому подано характеристику подій та явищ, що призвели до закріплення радянської влади в Україні, до зрушень у повсякденному способі життя різних верств українського населення у цей період; аналіз основних фактів закріплення радянської влади в Україні в економічній, соціальній та духовно-культурній сферах життя суспільства.

Лекція Лекцій (10)
Завдання Завдань (2)Частина 5. 10 клас. Історія України. Тема 5. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.


Мілєйко Л.В. Курс складається з 3-х лекцій та тематичної контрольної роботи. Лекції містять теоретичний матеріал з теми, ілюстрації, таблиці, презентації, відео, тренувальні вправи. Тематична контрольна робота складається з завдань, які використовуються в ЗНО.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)Частина 6. 10 клас. історія України . Тема 6. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.)


Курс складається з 6 лекцій. Містить текстові, відео, аудіо матеріали, тренажери, які дають змогу оволодіти програмним матеріалом в повному обсязі.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (0)