10 клас. І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 12

Курс призначений для учнів 10 класу. Академічний рівень. Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826.

Лекція Лекцій (33)
Завдання Завдань (20)Склад курсу

Частина 1. 10 клас. Історія України . Тема 1. Українські землі на початку ХХ століття.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс складається з лекцій та тематичної контрольної роботи. Висвітлює особливості формування індустріального суспільства в українських землях у складі Російської та Австро-Угорської імперії; характеризує суперечливі процеси модернізації життя населення; політизацію українського національного руху; оОсобливості духовного розвитку в умовах модернізації суспільства.

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (1)Частина 2. 10 клас. Історія України. Тема 2. Україна в роки Першої світової війни.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Частина курсу складається з трьох лекцій, що містять теоретичний матеріал, документи, іл.страції, відео, тренажери. Курс закінчується тематичною контрольною роботою.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)Частина 3. 10 клас. Історія України. Тема 3. Початок Української революції (1917 — квітень 1918 р.)

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс складається з чотирьох лекцій, кожна з яких містить практичні завдання, тренажери. Курс містить також тематичну контрольну роботу. Відповідає оновленій прогрмі 2016-2017 н.р.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (5)Частина 4. 10 клас Історія України. Тема 4. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (квітень 1918 — 1921 р.)

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс відповідає оновленій програмі 2016-2017н.р. Академічний рівень.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (9)Частина 5. 10 клас. Історія України.Тема 5.ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1921—1939 рр.)

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мілєйко Л.В. Курс містить 9 лекцій та 2 тестові контрольні роботи.В ньому подано характеристику подій та явищ, що призвели до закріплення радянської влади в Україні, до зрушень у повсякденному способі життя різних верств українського населення у цей період; аналіз основних фактів закріплення радянської влади в Україні в економічній, соціальній та духовно-культурній сферах життя суспільства.

Лекція Лекцій (10)
Завдання Завдань (2)Частина 6. 10 клас. Історія України. Тема 6. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мілєйко Л.В. Курс складається з 3-х лекцій та тематичної контрольної роботи. Лекції містять теоретичний матеріал з теми, ілюстрації, таблиці, презентації, відео, тренувальні вправи. Тематична контрольна робота складається з завдань, які використовуються в ЗНО.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)