1 клас. Основи здоров'я


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 23

Курс призначено для учнів 1 класу

Лекція Лекцій (30)
Завдання Завдань (38)Склад курсу

Частина 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Формування компетентності зі збереження здоров’я учнів на основі засвоєння ними знань про здоров’я та безпеку; практичних навичок здорового способу життя і безпечної поведінки, сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному та духовному розвитку і, завдяки цьому - утвердження ціннісного ставлення самих школярів до життя і здоров’я

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (7)Частина 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

Вартість (грн.):  Безкоштовний

дати учням уявлення про здоровий спосіб життя; вчити дотримуватися правил здорового способу життя; виховувати бажання щоденно дотримуватися корисних для здоров'я звичок.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (10)Частина 3. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Ознайомити учнів з основними правилами товаришування, з якостями, якими повинні володіти друзі, формувати уміння співставляти, аналізувати події, явища, розвивати уміння робити висновки, формувати доброзичливе ставлення до товаришів, вчити приходити на допомогу друзям. розширити знання дітей про хлопчиків та дівчаток, як представників протилежної статі; з’ясувати спільне і відмінне (одяг, звички, уподобання, риси характеру, ігри); продовжити формування навичок спілкування, співжиття в одному учнівському колективі; розвивати навички порівняльного аналізу, співставлення; сприяти зміцненню взаєморозуміння у класному колективі між хлопчиками і дівчатками.розширити уявлення дітей про сім’ю як групу родичів, що проживають разом, закріплювати знання про правила спілкування та здорові стосунки між членами родини; розвивати навички порівняльного аналізу, співставлення; сприяти формуванню потреби піклуватися про членів своєї родини.

Лекція Лекцій (11)
Завдання Завдань (13)Частина 4. ПСИХІЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Вчити учнів бути толерантними; сформувати явлення про важливістьповаги до почуттів інших людей; викликати бажання безкорисливої допомоги людям, які її потребують:старшим, слабким, хворим,немічним, розвивати вміння протидіяти виявам неповаги у середовищі однолітків; виховувати чуйність, милосердя, терпимість.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (8)