Інформатика 6 клас


Классы: 
6-А, 6-Б
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Інформатика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська, Н. А. Саражинська. — Видавничий дім «Освіта», 2014.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Склад курсу

Частина 1. 1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. План виконання завдання. Планування в нашому житті. Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця.


Алгоритми та їх виконавці (7 год)

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 2. 2. Поняття алгоритму. Форми подання алгоритмів.


Алгоритми та їх виконавці (7 год)

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 3. 3. Практична робота 1. Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів.


Інструктаж БЖД.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 4. 4. Середовище виконання алгоритму.


Тема 1. Алгоритми та їх виконавці (7 год.)

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 5. 5. Об’єкти та події.


Тема 1. Алгоритми та їх виконавці (7 год.)

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 6. 6.


0

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 7. 7.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 8. 8.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 9. 9.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 10. 10.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 11. 11.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 12. 12.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 13. 13.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 14. 14.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 15. 15.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 16. 16.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 17. 17.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 18. 18.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 19. 19.


-

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 20. 20. Режими роботи в середовищі текстового процесора.


Режими роботи в середовищі текстового процесора.опрацювати §19, повторюємо.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 21. 21. Введення і редагування тексту. Перевірка правопису.


Введення і редагування тексту. Перевірка правопису. вивчити §20.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 22. 22. Робота з фрагментом тексту. Пошук та заміна фрагментів в тексті.


Робота з фрагментом тексту. Пошук та заміна фрагментів в тексті. Прочитати §21.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 23. 23. Форматування символів та абзаців. Попередній перегляд, друк.


23. Форматування символів та абзаців. Попередній перегляд, друк. Вивчити §22, досліджуємо.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 24. 24. Практична робота №7. Редагування та форматування текстового документа.


Практична робота №7. Редагування та форматування текстового документа. Опрацювати §23.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 25. 25. Вставляння зображень у текстовий документ.


Вставляння зображень у текстовий документ. §24, «Оціни свої знання та вміння».

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 26. 26. Практична робота №8. Вставляння графічних об’єктів та організаційних діаграм у текстовий документ.


Практична робота №8. Вставляння графічних об’єктів та організаційних діаграм у текстовий документ. §25, завдання 3 (теоретична частина).

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 27. 27. Контрольна робота №2 «Текстовий процесор» (залік).


Контрольна робота №2 «Текстовий процесор» (залік). Прочитати Розділ 4, узагальнюємо.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 28. 28. Комп’ютерні мережі. Типи комп’ютерних мереж.


Комп’ютерні мережі. Типи комп’ютерних мереж. вивчити §26.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 29. 29. Глобальна мережа Інтернет, її служби. Всесвітнє павутиння. Робота з веб-браузером.


29. Глобальна мережа Інтернет, її служби. Всесвітнє павутиння. Робота з веб-браузером. Опрацювати §27.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 30. 30. Список сайтів, обраних для швидкого доступу. Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів.


30. Список сайтів, обраних для швидкого доступу. Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів. вивчити §28.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 31. 31. Пошук в Інтернеті. Практична робота №9. Пошук в Інтернеті. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду.


31. Пошук в Інтернеті. Практична робота №9. Пошук в Інтернеті. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду. опрацювати §30, дізнатися про символи пошуку

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 32. 32. Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекладачі. Практична робота №10. Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами.


32. Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекладачі. Практична робота №10. Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами. § 30, діємо: Вправа 30.2.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 33. 33. Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом.


33. Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом. Опрацювати ст. 216-217, скласти пам’ятку «Правила безпеки в Інтернеті»

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 34. 34. Контрольна робота №3 «Комп’ютерні мережі» (тестові завдання).


34. Контрольна робота №3 «Комп’ютерні мережі» (тестові завдання). Виписати з Глосарію (ст. 238-242) терміни з теми «Комп’ютерні мережі».

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 35. 34. Контрольна робота №3 «Комп’ютерні мережі» (тестові завдання).


34. Контрольна робота №3 «Комп’ютерні мережі» (тестові завдання). Виписати з Глосарію (ст. 238-242) терміни з теми «Комп’ютерні мережі».

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 36. 35. Підсумкове повторення та оцінювання за II семестр


35. Підсумкове повторення та оцінювання за II семестр, за рік

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)