Риби


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.У даному дистанційному курсі розміщено матеріали з теми «Риби» предмету Біологія для учнів 8-го класу. Він містить вісім лекцій та чотири завдання для перевірки засвоєного матеріалу учнями, три медіа-презентації. Лекції містять ілюстрації, що спрощує сприйняття тексту, наявні узагальнюючі таблиці.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (4)