Каталог курсів

Miscellaneous
Шкільний курс

Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Поспєлов А.С., доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Категорія: заступники директорів з навчально-виховної роботи зі стажем роботи понад 5 років.Форма навчання: очно-дистанційна

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

формування професійних компетентностей вихователів інтернатних закладів освіти для ефективної організації самопідготовки

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (3)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

В даному циклі лекцій розглядаються деякі аспекти геологічного середовища як основної складової частини навколишнього середовища і зміни, які в ній відбуваються під впливом в тому числі і господарчої діяльності людини.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

 Систематизувати знання щодо:• основ компетентнісного підходу щодо здійснення навчально-виховного процесу в групі продовженого дня;• сучасного змісту здійснення навчально-виховної діяльності;• сучасних методів та форм роботи в групі продовженого дня;• створення ефективного начально-виховного простору для учнів різновікової групи.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
МОДУЛЬ З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА
Тертична Юлія Олексіївна
Шкільний курс

ЧАСТИНА 1.ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ОСНОВ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИЧАСТИНА 2.МЕТОДИЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Lection number Лекцій (7)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

У цьому модулі ми визначимо роль та значення застосування інформаційно-комунікаційних технологій як новітнього напряму у процесі навчання географії в школі, розкрити особливості їх використання як найбільш ефективного і багатофункціонального засобу, що може забезпечити формування і вияв ключових компетентностей учнів – інформаційної, продуктивної творчої діяльності, комунікативної, самоосвіти та саморозвитку, соціальної, полікультурної.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)