Каталог курсів

Каталог курсів

Miscellaneous
Курс підвищення кваліфікації (ЗПО)
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти КЗВО «ОАНОООР»
Шкільний курс

Сучасний стан розвитку позашкільної освіти.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти КЗВО «ОАНОООР»
Шкільний курс
Частин: 3

Музичні керівники дошкільних навчальних закладів (індивід.форма)

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (5)

 

Miscellaneous
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти КЗВО «ОАНОООР»
Шкільний курс
Частин: 7

.

Lection number Лекцій (20)
Tasks number Завдань (11)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

вивчення суті проектної технології як інструменту, який створює передумови для розвитку ключових компетентностей (соціальних, полікультурних, інформа-ційних, комунікативних ), ознайомлення з особливостями різних видів проек-тів(довгострокових , міні-проектів, веб-квестів) на уроках української літератури.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 6

Підвищення професійної компетенції учителів образотворчого мистецтва, музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» в галузі педагогічної психології, правового забезпечення освіти України в умовах її реформування, інформаційно-комунікаційних технологій, теорії та методики викладання предмету.

Lection number Лекцій (13)
Tasks number Завдань (9)

 

Miscellaneous
Курс для учителів, які викладають курс «Основи здоров’я»
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти КЗВО «ОАНОООР»
Шкільний курс
Частин: 7

Підвищення професійної компетенції вчителів, які викладають курс «Основи здоров’я» в галузі педагогічної психології, правового забезпечення освіти України в умовах її реформування, інформаційно-комунікаційних технологій, теорії та методики викладання курсу.

Lection number Лекцій (21)
Tasks number Завдань (9)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Навчальний модуль передбачає розгляд, розвиток і удосконалення предметних та міжпредметних компетентностей. Даний модуль має навчальні міні-модулі, зміст яких спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, а саме: Спілкування рідною / державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя. Соціальна та громадянська компетентності. (А). Соціальна компетентність для здоров’я і добробуту. (Б). Компетентності для демократичного громадянства.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)