Каталог курсів

Miscellaneous
ІКТ модуль для вчителів інформатики
Гапонова Олена Юріївна
Шкільний курс

ІКТ модуль для вчителів інформатики 3_4_інформ_2018

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Вимоги до сучасного уроку інформатики
Чебаненко Наталья Олегівна
Шкільний курс

Форми організації навчальної діяльності учнів.Форми організації навчальної діяльності учнів на уроках інформатики.Застосування інтерактивних методик на урокахінформатики.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Вимоги до сучасного уроку інформатики
Чебаненко Наталья Олегівна
Шкільний курс

Форми організації навчальної діяльності учнів.Форми організації навчальної діяльності учнів на уроках інформатики.Застосування інтерактивних методик на урокахінформатики.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Формування професійних компетенцій для ефективної реалізації завдань фізичної освіти у сучасній школі

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Компетентнісний аспект процесу розв'язування фізичних задач. Ситуативні вправи як засіб реалізації наскрізних змістовних ліній.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 4

Формування професійних компетентностей вчителя щодо здійснення власного професійного розвитку та ефективної реалізації завдань хімічної освіти у сучасній школі.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 1

формування професійних компетенцій педагогів для здійснення професійного розвитку та реалізації концепції сучасної природничої освіти. • реалізації оновлення змісту освіти на державному рівні;• тенденцій оновлення змісту освіти;• компетентнісно спрямованого навчання.• здійснювати аналіз сучасних тенденцій розвитку шкільної біологічної освіти;• використовувати компетентнісно спрямований підхід в процесі навчання;• реалізовувати завдання шкільної біологічної освіти в сучасних умовах.

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 2

«Творчі завдання в шкільній хімічній освіті»

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 1

Завдання лекції Систематизувати знання щодо- Змісту освіти як складної системи;- Впливу змісту хімічної освіти на розвиток ключових компетентностей;- Суб’єктивності творчої пізнавальної діяльності.Розвинути установки до: - створення умов для забезпечення траєкторії найближчого розвитку учнів;- рефлексії та самовдосконалення

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)