Каталог курсів

Miscellaneous
Шкільний курс

Мета тематичного блоку: Формування професійних компетентностей вчителя для здійснення індівідуалізації роботи та розробки власної освітньої траекторії учня в умовах докоріних змін в глобальному освітньому просторі.Завдання тематичного блоку : Систематизувати знання щодо:o формування освітньої траекторії учня;o використання сучасних освітніх технологій технологий;o особливостей роботи із Web технологіями;o основних прийомів роботи з новими освітніми технологіями; Сформувати та розвинути вміння (навички):o вміти знаходити необхідні для роботи сайти;o працювати з класом та окремими учнями з використанням Web-класів та завдань;o визначати прийоми та методи роботи в Мережі;o визначати місто та мету використання Інтернет-технологій у структурі навчання.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Формування ІКТ - компетенцій для забезпечення реалізації завдань освітньої галузі “Мови і літератури”.Завдання модуля.Систематизувати знання щодо:• сучасних технічних засобів навчання ;• державного урегулювання оновлення змісту освіти; • компетентнісно орієнтованого підходу.Формувати уміння:• аналізувати сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій;• використовувати діяльнісний підхід до організації навчально-виховного процесу на уроках російської мови та літератури;• здійснювати вибір засобів ІКТ відповідно до актуальних завдань освітньої галузі “Мови і літератури”. Розвинути установки щодо:• саморозвитку та самоосвіти;• трансформації перспективного педагогічного досвіду колег для застосування у власній діяльності;• забезпечення інтегративного підходу до розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності як ключової .

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 2

(продовження)

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Компетенції
Шапірова Наталя Прокопівна
Шкільний курс
Частин: 1

Продовження

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 3

КОМПЕТЕНЦІЇ

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 3

КОМПЕТЕНЦІІ

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 3

КОМПЕТЕНЦІІ

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Lection number Лекцій (7)
Tasks number Завдань (1)